Finansiell information

Välkommen till våra sidor med finansiell information för dig som är t.ex. aktieägare, analytiker eller placerare. Här hittar du finansiella rapporter som kvartalsrapporter och årsredovisningar, information om bolaget och styrelsen med mera.

IR kontakt

Björn Biberg, CFO

Saknar du någon information, kontakta CFO Björn Biberg.
Tel: +46 (0)8 556 025 80

CERTIFIED ADVISER

Erik Penser Bank AB
Box 7405
103 91 Stockholm
Besöksadress: Apelbergsgatan 27 
Telefon: 08 – 463 80 00