Ägarförteckning

Ovanstående ägarförteckning speglar förhållandena per 2017-09-30.

* Grundargruppen består utav de åtta grundarna (Annika Berg, Jonas Berg, Astrid Dandanell, Magnus Dandanell, Jennie Kastengren, Carl-Johan Kastengren, Richard Lundborg och Malin Lövemark), Spritum Spritaktiebolag AB samt Gillesvik AB-koncernen.