Finansiell kalender

Datum för publicering av finansiell information:

2018-11-16
Delårsrapport Q3 2018

2019-02-28
Bokslutskommuniké 2018

 

Finansiell kalender

Datum för publicering av finansiell information:

2018-11-16
Delårsrapport Q3 2018

2019-02-28
Bokslutskommuniké 2018