|     English / Swedish

DESTILLERIET

På Mackmyra strävar vi alltid efter att tillverka vår whisky på ett så modernt, effektivt, besöksvänligt och miljövänligt sätt som möjligt. För att kunna göra det bestämde vi oss därför för att bygga världens mest klimatsmarta destilleri.
2011 stod vårt Gravitationsdestilleri äntligen färdigt. Det är en 35 meter hög byggnad där framställningsprocessen utförs med hjälp av tyngdkraften. Destilleriet är ritad av arkitektbyrån TEA och målet har varit att ge byggnaden en helt egen karaktär som förmedlar Mackmyras signum: lekfullhet, sinnlighet och kvalitativ produktion.

 

WHISKY PÅ SVENSKT VIS

INGREDIENSER
Till whisky använder man tre ingredienser: korn, vatten och jäst. Kornet vi använder kommer från svenska gårdar och vi strävar alltid efter så korta och miljövänliga transporter som möjligt. Vattnet som används i destilleriet är medelhårt och kommer från den intilliggande rullstensåsen och filtreras vid spädning av råspriten endast med UV-ljus.
KLIMATSMART
Att använda gravitationen är en del av vår klimatsmarta vision. I destilleriet är det gravitationen som tar hand om nästan all transport. Allting faller nedåt naturligt, från råvaruintaget överst, till råspritlagret längst ned. All värme som alstras från produktionsprocessen används till att värma upp lokalerna.
Strax intill destilleriet står vår närvärmepanna som värmer upp vattnet till 115 grader. Vi eldar med biopellets och skickar tillbaka spillvattnet efter varje produktionsomgång till värmepannan för maximal återvinning.
Till och med halmen som kornet satt på återanvänds, den blir faktiskt halm till den berömda julbocken i Gävle!  

 

VARJE FLASKA KAN SPÅRAS
Spårbarhet är viktigt för Mackmyra och varenda flaska kan spåras tillbaka till den batch den kommer från för att man kan veta vilken sprit som hamnade i flaskorna. Varje batch blir upp till 2.000 flaskor.
MÄLTNING
När vårt korn har skördats transporteras det till Viking Malt i Halmstad där det mältas.
Efter mältningen tippas malten in i destilleriet och hissas sedan upp med en skopelevator till toppen av anläggningen och faller ned i en av våra två silos. Den rökta malten mältar vi själva på plats i närheten av destilleriet.
RÖKNING
Vi röker vår malt själva med rök från torv och enris, som eldas i ett pannhus. Torven kommer från Karinmossen strax utanför Gävle och enriset får vi av lokala kraftbolag som röjer kraftledningsgator i området.

 

TILLVERKNINGSPROCESS

Varje våning i destilleriet står för en processdel i själva whiskytillverkningen.
VÅNING 7&6 – RENSNING & SIKTNING
Inför varje körning tappas 1500 kilo malt upp och siktas och rensas från stenar och smuts genom att man blåser in luft undertill. Kornet samlas upp och faller sedan ner till våning 5.
VÅNING 5 – VALSKVARNEN
Efter siktningen mals kornet i en valskvarn och mals i fyra olika blandningar; finmalt, medel, medelgrovt och grovt. När detta steg är klart faller den malda malten ned till en mjöldagficka.
VÅNING 4 – MÄSKKÄRL
Mäskkärlet är en rund tunna med silplåt i botten och armar som går runt och blandar mäsken.
Genom ett rör från mjöldagfickan transporteras gröpen ner i mäskkärlet och blandas med vatten i en sk Mashing maschine.
Mäsken förses med processvatten som är uppvärmd med spillvärme från destilleringen. Detta blir sedan vört genom att den silas genom filterbädden och genom silplåtarna och därefter tappas ut i botten av mäskkärlet. Vörten rinner vidare ned till jäsrummet på våning 3.
Vörtens temperatur varierar från 65 grader i början av mäskningen till 95 grader i slutet. Innan den rinner ned till nästa våning tas temperaturen ned till 20 grader eftersom den annars skulle döda jästsvamparna i nästa steg. Vörten rinner vidare ned till jästankarna i jäsrummet på våning 3. 
VÅNING 3 – JÄSRUMMET
Vi har 12 jästankar och varje tank rymmer 9000 liter, Vid mäskningen erhåller vi 8000 L vört. Svensk kronjäst för söta degar används och vörten får jäsa i fyra dygn till ca. 7% sk. mäsk innan det är dags för själva destilleringen.

 

VÅNING 2 – KOPPARPANNOR
Spritpannorna är av traditionell, päronformad typ (pot still), tillverkade av det skotska företaget Forsyths Coppersmiths i Skottland. Vi använder oss av närvärme från biobränsle som produceras precis utanför destilleriet.
Den av spillvärme förvärmda mäsken rinner ned till svagspritpannan. Vid destilleringen cirkulerar mäsken genom en värmeväxlare som håller 115 °C så att det kokar och alkoholen blir till ånga. I kondensorn kyls ångan ner och blir till vätska, vilken samlas upp i intermediattanken. Kokningen avbryts när alkoholhalten i destillatet nästan är 0. Spriten pumpas därefter in i starkspritpannan.
Nu är det äntligen dags för vår oss att interagera på riktigt. Det första som destilleras är ”huvudet” som består av ohälsosamma ämnen och går ner i intermediattanken. Därefter passerar ”hjärtat”, vilket är den del av destilleringen som är det vi använder till att fylla våra fat med. Hjärtat samlas upp i en separat tank som kallas ”Middletank”. Med hjälp av en ventil väljer vi till vilken tank spriten ska gå till. Efter hjärtat passerar ”svansen”. Den innehåller mindre angenäma och tunga ämnen och går ner i intermediattanken.
Med hjälp av våra känsliga näsor och med alkoholhaltsmätning avgör vi när hjärtat, ”bryts” från ”huvud” till ”hjärta” och från ”hjärta” till ”svans”.
Spriten som hamnar i intermediattanken tillsammans med destillatet från svagspritspannan destilleras om i starkspritspannan vid nästa kokning.
Pannorna är de stora energiförbrukarna för oss. All värme som blir över används för att värma andra delar av processen och för uppvärmning av fastigheten. Efter avslutad starkspritdestillation rinner rådestillatet från middletanken till starkspritlagret på våning 1.
VÅNING 1 – RÅSPRITSFÖRRÅD
Det finns två lagringstankar i råspritsförrådet där spriten från middletanken hamnar. Tankarna rymmer 5000 liter vardera. Vi blandar 4-5 batcher innan vi späder ner råspriten till 63%. Råspriten är sedan färdigt för att på börja nästa resa – att fyllas på fat och lagras i något av våra lager.

 

FILMER

BAKOM KULISSERNA I DESTILLERIET

 

INVIGNING AV DESTILLERIET