|     English / Swedish

Emission 2016

KÄRA AKTIEÄGARE I MACKMYRA WHISKY,
HJÄLP OSS ATT VRIDA UPP KRANARNA I DESTILLERIET!

Det gör du genom att teckna aktier i Mackmyras företrädesemission den 2-16 september.

Fullständig information om emissionen finns att läsa i Informationsmemorandumet som finns att ladda ner här.

För varje aktie i Mackmyra som du innehar den 31 augusti 2016 tilldelas du en (1) Teckningsrätt. Fem (5) Teckningsrätter berättigade till teckning av en (1) ny B-aktie i Mackmyra för 8,50 kr.

Informationsmemorandumet
> Bilaga 1 – Årsredovisning 2015
> Bilaga 2 – Kvartalsrapport Q1 2016
> Bilaga 3 – Kvartalsrapport Q2 2016

För dig som har VP-konto
Du kommer på posten att få en inbetalningsavi från Euroclear som du betalar in om du avser att utnyttja samtliga teckningsrätter. Om du inte önskar utnyttja samtliga teckningsrätter fyller du i anmälningssedeln ”Särskild anmälningssedel” som ska vara Erik Penser Bank tillhanda senast kl 17:00 den 16 september 2016.

För dig som har depå
Du kommer att få information från din förvaltare hur du går till väga för att teckna aktier.

För dig som saknar teckningsrätter
Du kan alltid lägga in önskemål om att teckna fler aktier än du har teckningsrätter för.  Fyll då i Särskild anmälningssedel och skicka den till Erik Penser Bank senast kl 17:00 den 16 september.

Hämta Särskild anmälningssedel (för befintliga aktieägare)
Hämta Anmälningssedel för teckning utan stöd (för övriga)

Vid frågor, kontakta Erik Penser Bank

Erik Penser Bank
Emissionsavdelningen/Mackmyra
Box 7405
103 91 Stockholm

Besöksadress: Biblioteksgatan 9
Telefon: 08-463 80 00
E-post: emission@penser.se
Hemsida: www.penser.se