|     English / Swedish

Finansiell Information

Välkommen till våra sidor med finansiell information för dig som är t.ex. aktieägare, analytiker eller placerare. Här hittar du finansiella rapporter som kvartalsrapporter, årsredovisningar och information om bolaget och styrelsen.

VAD SÖKER DU?

– Rapporter och presentationer
– Ägarförteckning
– Bolagsstyrning
– Bolagsordning
– Bolagsbeskrivning
– Styrelse och revisorer
– Emissioner
– Bolagsstämmor
– Ledande befattningshavare

FINANSIELL KALENDER

2023-02-17    Bokslutskommuniké 2022
2023-04-11     Publicering av Årsredovisning
2023-05-05     Kvartalsrapport Q1 2023
2023-05-10     Årsstämma   2023
2023-08-25     Halvårsrapport  Q2 2023
2023-10-31     Kvartalsrapport Q3 2023
2024-02-20    Bokslutskommuniké 2023

 

 

IR kontakt – Thérèse Brandt, CFO

Saknar du någon information, kontakta Thérèse. therese.brandt@mackmyra.se

CERTIFIED ADVISER

FNCA AB Sweden AB, Box 5216,  102 45 Stockholm.

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag.
Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande
till handel.