|     English / Swedish

Emissioner

FÖRETRÄDESEMISSION 2019

Prospekt Företrädesemission 2019 
Särskild anmälningssedel för teckning av aktier MED stöd av teckningsrätter i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ)
Anmälningssedel för teckning av aktier UTAN stöd av teckningsrätter i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ)Mackmyra Prospekt 2019  – FOLDER

FÖRETRÄDESEMISSION 2018

Informationsmemorandum Företrädesemission 2018
Mackmyra Anmälningssedel teckning utan TR
Mackmyra Särskild Anmälningssedel

FÖRETRÄDESEMISSION 2016

Mackmyra offentliggör informationsmemorandum avseende inbjudan till teckning av aktier i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ). 
Nyemissionen, om totalt cirka 15,4 MSEK, sker med företräde för befintliga aktieägare och är tillfullo garanterad.
Informationsmemorandumet
> Bilaga 1 – Årsredovisning 2015
> Bilaga 2 – Kvartalsrapport Q1 2016
> Bilaga 3 – Kvartalsrapport Q2 2016
Hämta Särskild anmälningssedel (för befintliga aktieägare)
Hämta Anmälningssedel för teckning utan stöd (för övriga)
Vid frågor, kontakta Erik Penser Bankaktiebolag, se nedan.
Ifylld Särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:
Erik Penser Bank
Emissionsavdelningen/Mackmyra
Box 7405
103 91 Stockholm
Besöksadress: Apelbergsgatan 27
Telefon: 08-463 80 00
E-post: emission@penser.se
Hemsida: www.penser.se

FÖRETRÄDESEMISSION JUNI 2015

Mackmyra offentliggör informationsmemorandum inför företrädesemission samt försäljning under april – maj 2015.
Nyemissionen, om totalt cirka 11,2 MSEK, sker med företräde för befintliga aktieägare.
Informationsmemorandumet innehåller även information om försäljningen under april – maj 2015 som inte tidigare rapporterats. Nettoomsättningen exklusive alkoholskatt uppgick för perioden april-maj 2015 till 10,6 MSEK (10,4 MSEK) vilket var en ökning med 2% jämfört med motsvarande period föregående år. För perioden januari-maj 2015 ökade därmed nettoomsättningen exklusive alkoholskatt med 30% till 24,3 MSEK (18,7).
Läs hela informationsmemorandumet här
Hämta Särskild anmälningssedel (för befintliga aktieägare)
Hämta Anmälningssedel för teckning utan stöd (för övriga)
Vid frågor, kontakta Erik Penser Bankaktiebolag, se nedan.
Ifylld Särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:
Erik Penser Bankaktiebolag
Emissionsavdelningen/Mackmyra
Box 7405
103 91 Stockholm
Besöksadress: Biblioteksgatan 9
Telefon: 08-463 80 00
E-post: emission@penser.se
Hemsida: www.penser.se

Företrädesemission 2014

Mackmyra offentliggör informationsmemorandum inför företrädesemission samt försäljning under första kvartalet.
Nyemissionen, om totalt cirka 22 MSEK, sker med företräde för befintliga aktieägare och är fullt garanterad.
Informationsmemorandumet innehåller även information om försäljningen under första kvartalet 2014 som inte tidigare redovisats. Nettoomsättningen exklusive alkoholskatt uppgick för första kvartalet 2014 till 8,3 MSEK (9,8 MSEK). Första kvartalet har historiskt alltid varit säsongsmässigt svagt. Utfallet återspeglar även kortsiktiga negativa effekter på försäljningen till följd av det åtgärdsprogram som beslutades i februari 2014.
Läs  hela informationsmemorandumet här. 
Vid frågor, kontakta Erik Penser Bankaktiebolag, se nedan.
Ifylld Särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:
Erik Penser Bankaktiebolag
Emissionsavdelningen/Mackmyra
Box 7405
103 91 Stockholm
Besöksadress: Biblioteksgatan 9
Telefon: 08-463 80 00
E-post: emission@penser.se
Hemsida: www.penser.se