|     English / Swedish

Ledande befattningshavare

 

JOHAN LARSSON

VD

Anställd sedan maj 2020
Född: 1970

Utbildning:
Civilekonom, Lunds Universitet.
Övriga uppdrag:
Styrelseledamot i Nilörngruppen AB (publ), Gram International AB och As good as new AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
VD i Mini Rodini AB, styrelseordförande i Houdini Sportswear AB, styrelseledamot i Paul Brunngård AB, styrelsesuppleant i Hövding Sverige AB (publ).
Innehav, eget och genom närstående:  10 000 B-aktier samt 145.000 teckningsoptioner

 

Anders Holst 

CFO (sedan augusti 2019)
Född: 1968
Utbildning:
Civilekonom från Stockholms universitet.
Övriga uppdrag:
Styrelsesuppleant i Mat & Upplevelser i Kungsbäck AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:  
CFO i Lensway Group AB.
Innehav, eget och genom närstående:
6 252 B-aktier samt 29.000 teckningsoptioner
Konvertibler av serie K23 motsvarande 50 000 SEK.
2 st Reservefat

 

 

NIKLAS SÖDERHÄLL

Produktionschef (sedan september 2016)
Anställd sedan september 2014.
Född: 1972
Utbildning:
Bachelor of engineering, production and economics.
Övriga uppdrag:
Styrelseledamot i Nisö AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Inga.
Innehav, eget och genom närstående:
29.000 teckningsoptioner samt Konvertibler av serie K23 motsvarande 80 000 SEK.

 

PATRICK BJÖRSJÖ

Head of  Marketing & Customer Experiance
Anställd sedan februari 2014.
Född: 1975
Utbildning:
Projektledarutbildning, Kulturverkstan.
Övriga uppdrag:
Inga.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Inga.
Innehav:
10 000 B-aktier samt 
29.000 teckningsoptioner
Konvertibler av serie K23 motsvarande 50 000 SEK.
4 st Reservefat