|     English / Swedish

Ledande befattningshavare

 

PATRICK BJÖRSJÖ

tf VD, Head of  Marketing & Customer Experience
Anställd sedan februari 2014
Född: 1975
Utbildning:
Projektledarutbildning, Kulturverkstan
Övriga uppdrag:
Styrelseledamot i BRF Stallbacken och i Kvisljungeby vägsamfällighet
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Inga
Innehav:
20 000 B-aktier samt 
29.000 teckningsoptioner
Konvertibler av serie K23 motsvarande 50 000 SEK
3 st Reservefat

 

Thérèse Brandt 

CFO (sedan april 2023)
Född: 1974
Utbildning:
Civilekonom från Uppsala Universitet
Övriga uppdrag:
Styrelsesuppleant i Mat & Upplevelser i Kungsbäck AB
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:  
CFO i Matsmart Scandinavia AB, CFO Galatea AB, CFO Solera Sweden AB

 

 

NIKLAS SÖDERHÄLL

Produktionschef (sedan september 2016)
Anställd sedan september 2014
Född: 1972
Utbildning:
Bachelor of engineering, production and economics
Övriga uppdrag:
Styrelseledamot i Nisö AB
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Inga
Innehav, eget och genom närstående:
29.000 teckningsoptioner samt Konvertibler av serie K23 motsvarande 80 000 SEK

 

 

 

ANGELICA SURAGA

Head of  Sales
Anställd sedan augusti 2022
Född: 1981
Utbildning:
Bachelor of Arts in Hospitality and Tourism Management, Washington State University at the Swiss Campus of University Center Cesar Ritz
Övriga uppdrag:
Styrelseledamot i Blissability AB och i BRF SveaFrej
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Inga
Innehav:
2 074 B-aktier