|     English / Swedish

Ledande befattningshavare

 

PATRICK BJÖRSJÖ

tf VD, Head of  Marketing & Customer Experience
Anställd sedan februari 2014
Född: 1975
Utbildning:
Projektledarutbildning, Kulturverkstan
Övriga uppdrag:
Styrelseledamot i BRF Stallbacken och i Kvisljungeby vägsamfällighet
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Inga
Innehav:
200 000 B-aktier
80 000 teckningsoptioner TO1B
1 st Reservefat

Thérèse Brandt 

CFO (sedan april 2023)
Född: 1974
Utbildning:
Civilekonom från Uppsala Universitet
Övriga uppdrag:
Styrelsesuppleant i Mat & Upplevelser i Kungsbäck AB
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:  
Group-CFO Matsmart Scandinavia AB, Group-CFO Galatea AB, Group-CFO Solera Sweden AB

Louise Karlsson

Chief Experience Officer (sedan augusti 2023)
Född: 1991
Utbildning:

 

Övriga uppdrag:
Inga övriga uppdrag
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:  
Försäljningschef på Elite Hotel Gävle
Receptionschef på Elite Hotel Gävle
Boknings- och eventansvarig Elite Hotel Gävle 
Innehav:
Inga innehav

Pontus Henriksson

Logistics Manager (sedan mars 2022)
Född: 1987
Utbildning:
Filosofie kandidatexamen med huvudområde industriell ekonomi samt en filosofie magisterexamen med huvudområde företagsekonomi, båda från Högskolan i Gävle

 

Övriga uppdrag:
Inga övriga uppdrag
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:  
Transportplanerare på Setra Group och säljare på Valbo trä
Innehav:
1 147 B-aktier