|     English / Swedish

Ledande befattningshavare

 

JOHAN LARSSON

VD

Anställd sedan maj 2020
Född: 1970

Utbildning:
Civilekonom, Lunds Universitet.
Övriga uppdrag:
Styrelseledamot i Nilörngruppen AB (publ), Alstermo Bruk since 1804 AB och As good as new AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
VD i Mini Rodini AB, styrelseledamot i Paul Brunngård AB,  Gram International AB
Innehav, eget och genom närstående:  20 000 B-aktier samt 145.000 teckningsoptioner
1 st Reservefat

 

Anders Holst 

CFO (sedan augusti 2019)
Född: 1968
Utbildning:
Civilekonom från Stockholms universitet.
Övriga uppdrag:
Styrelsesuppleant i Mat & Upplevelser i Kungsbäck AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:  
CFO i Lensway Group AB.
Innehav, eget och genom närstående:
12 504 B-aktier samt 29.000 teckningsoptioner
Konvertibler av serie K23 motsvarande 50 000 SEK.
3 st Reservefat

 

 

NIKLAS SÖDERHÄLL

Produktionschef (sedan september 2016)
Anställd sedan september 2014.
Född: 1972
Utbildning:
Bachelor of engineering, production and economics.
Övriga uppdrag:
Styrelseledamot i Nisö AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Inga.
Innehav, eget och genom närstående:
29.000 teckningsoptioner samt Konvertibler av serie K23 motsvarande 80 000 SEK.

 

PATRICK BJÖRSJÖ

Head of  Marketing & Customer Experiance
Anställd sedan februari 2014.
Född: 1975
Utbildning:
Projektledarutbildning, Kulturverkstan.
Övriga uppdrag:
Styrelseledamot i BRF Stallbacken och i Kvisljungeby vägsamfällighet.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Inga.
Innehav:
20 000 B-aktier samt 
29.000 teckningsoptioner
Konvertibler av serie K23 motsvarande 50 000 SEK.
3 st Reservefat på lagring, 8 totalt genom åren.

 

ANGELICA SURAGA

Head of  Sales
Anställd sedan augusti 2022.
Född: 1981
Utbildning:
Bachelor of Arts in Hospitality and Tourism Management, Washington State University at the Swiss Campus of University Center Cesar Ritz
Övriga uppdrag:
Styrelseledamot i Blissability AB och i BRF SveaFrej
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Inga.
Innehav:
2074 B-aktier 
0 st Reservefat