|     English / Swedish

Rapporter & presentationer

Här kan du ladda ner kvartalsrapporter, årsredovisningar och presentationer i pdf-format.
Rapporter

 

Bokslutskommuniké Q4 2023
Kvartalsrapport Q3 2023
Kvartalsrapport Q2 2023
Kvartalsrapport Q1 2023
Årsredovisning 2022
Bokslutskommuniké Q4 2022
Kvartalsrapport Q3 2022
Kvartalsrapport Q2 2022
Kvartalsrapport Q1 2022
Årsredovisning 2021
Bokslutskommuniké Q4 2021
Kvartalsrapport Q3 2021
Kvartalsrapport Q2 2021
Kvartalsrapport Q1 2021 

 

Årsredovisning 2020
Bokslutskommuniké 2020
Kvartalsrapport Q3 2020
Delårsrapport Q2 2020
Årsredovisning 2019
Kvartalsrapport Q1 2020
Bokslutskommuniké 2019
Kvartalsrapport Q3 2019
Delårsrapport Q2 2019
Kvartalsrapport Q1 2019
Årsredovsning 2018
Bokslutskommuniké 2018
Kvartalsrapport Q3 2018
Delårsrapport Q2 2018
Kvartalsrapport Q1 2018
Årsredovisning 2017
Bokslutskommuniké 2017
Kvartalsrapport Q3 2017
Kvartalsrapport Q2 2017
Kvartalsrapport Q1 2017
Årsredovisning 2016
Bokslutskommuniké 2016
Kvartalsrapport Q3 2016
Kvartalsrapport Q2 2016
Kvartalsrapport Q1 2016
Årsredovisning 2015
Bokslutskommuniké 2015
Kvartalsrapport Q3 2015
Kvartalsrapport Q2 2015
Kvartalsrapport Q1 2015
Årsredovisning 2014
Bokslutskommuniké 2014
Kvartalsrapport Q3 2014
Kvartalsrapport Q2 2014
Kvartalsrapport Q1 2014
Årsredovisning 2013
Bokslutskommuniké 2013
Kvartalsrapport Q3 2013
Kvartalsrapport Q2 2013
Kvartalsrapport Q1 2013
Årsredovisning 2012
Bokslutskommuniké 2012
Kvartalsrapport Q3 2012
Kvartalsrapport Q2 2012
Kvartalsrapport Q1 2012
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010
Årsredovisning 2009
Årsredovisning 2008
Årsredovisning 2007
Årsredovisning 2006
Årsredovisning 2005
Årsredovisning 2004
Presentationer

Presentation Q2 2013
Presentation Q1 2013
Presentation från årsstämman 4 maj 2013
Presentation Bokslutskommuniké 2012
Presentation Q3 2012
Presentation Q2 2012
Presentation Q1 2012
Presentation från årsstämman 5 maj 2012