|     English / Swedish

Styrelse & revisorer

 

CarlKlingberg_thumb

CARL KLINGBERG

Styrelseordförande sedan juni 2014.
Född: 1961
Utbildning:
Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm samt genomgången kurs i alkohollagstiftningen.
Övriga uppdrag:
Styrelseordförande i  Aspire Global Ltd. Styrelseledamot, ensam ägare och verkställande direktör i Pay & Pray AB. Styrelseledamot i Scandinavian WeldTech Holding AB. Styrelseordförande i Strömsta Säteri AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Styrelseordförande i DHS Venture Partners AB, Styrelseordförande i Heads Svenska AB.
Innehav, eget och genom bolag:
132 000 B-aktier.
4 st Reservefat
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

CarlJohanKastengren_thumb

CARL-JOHAN KASTENGREN

Styrelseledamot sedan mars 1999.
Född: 1967
Utbildning:
Civilingenjör med inriktning mot ekonomi och har varit med och grundat bolaget.
Övriga uppdrag:
VD och styrelseledamot i Gillesvik AB, styrelseledamot i Brandkontoret och Sadelmakaren J Fagerbergs Pensionsinrättning samt ledamot av Hyresnämnden.
Tidigare uppdrag i urval:
Styrelseledamot i Fastighetsägarna Stockholm.
Innehav, eget och genom närstående:
2 091 694  B-aktier.
3 st Reservefat
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Mikael Dugge Engström

Styrelseledamot sedan 2021.
Född: 1957
Utbildning:
Sjöingenjör, Sjöbefälsskolan I Göteborg
Övriga uppdrag:
Grundare, Vd och styrelseledamot i Dugges Bryggeri AB
Styrelseledamot, Sveriges Bryggerier AB
Styrelsesuppleant, Brewers Beer Bar Sweden AB och Folkölsbaren Sweden AB
Styrelseledamot, Dugges Pils AB och Engström & Nordell Holding AB
Vd & styrelseledamot, Bourghardt & Engström AB
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Inga.
Innehav, eget och genom närstående:
Mikael äger inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget. 2 st Reserve fat.
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

 

Adéle Robberstad

Styrelseledamot sedan juni 2018.
Född: 1967
Utbildning:
Civilekonom Göteborgs Handelshögskola.
Övriga uppdrag:
Styrelsesuppleant och verkställande direktör i Maison Heinrich AB. Verkställande direktör och director i The Island Rum Company. Därutöver 15 år i dryckesindustrin.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Styrelseledamot i Brilliant Brands Nordic AB. Styrelsesuppleant och verkställande direktör i The Inspirit Company AB. Styrelsesuppleant, verkställande direktör och delägare i Peter F. Heering AB.
Innehav, eget och genom närstående:
Adéle Robberstad äger inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget.
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Peter Kollberg

Styrelseledamot sedan juni 2018.
Född: 1966
Utbildning:
Civilekonom.
Övriga uppdrag:
VD i det egna bolaget Mölnlycke Fastighets AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Styrelseledamot i Handelsbanken Mölnlycke.
Innehav:
Peter Kollberg äger inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget.
6 st Reservefat
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Mikael Mossvall

Styrelseledamot sen maj 2022
Född: 1979
Utbildning:
Sälj & Marknadshögskolan, Umeå Universitet & Mercuri International
Övriga uppdrag:
Gotlands bryggeri, Styrelseledamot Gotlands Förenade Besöksnäring & Sustainable Spies, Gotland en hållbar matdestination
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Vd Gotlands bryggeri,
Mackmyra Svensk Whisky, försäljningschef 2002-2013
Innehav:
Mikael äger inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget.
2 st Reservefat
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

_____________________________________

NOT:
I privat innehav ingår sedan 2014-08-31 även närståendes innehav.

Revisor

Bolagets revisor: ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB
Huvudansvarig revisor: Lars Kylberg, auktoriserad revisor