|     English / Swedish

Styrelse & revisorer

 

PETTER SKI

Styrelseordförande sedan juni 2023.
Född: 1967
Utbildning:
Civilekonom och Statsvetare från University of York i England.
Övriga uppdrag:
Styrelseordförande i Colorama
Styrelseledamot i V-TAB
Styrelseordförande i Söderbyleden Stormarknad
Grundare av Rockfast AB
Tidigare uppdrag i urval:
Styrelseordförande i  Signum Fastigheter
Styrelseledamot i Phils Burger
Styrelseledamot i Ernströmgruppen
Innehav, eget och genom närstående:
Petter äger inga aktier eller andra värdepapper i bolaget
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

CarlJohanKastengren_thumb

CARL-JOHAN KASTENGREN

Styrelseledamot sedan mars 1999.
Född: 1967
Utbildning:
Civilingenjör från KTH med inriktning mot ekonomi och har varit med och grundat bolaget.
Övriga uppdrag:
VD och styrelseledamot i Gillesvik AB
Styrelseledamot i Brandkontoret
Styrelseledamot i  Sadelmakaren J Fagerbergs Pensionsinrättning
Styrelseledamot i Hyresnämnden
Tidigare uppdrag i urval:
Styrelseledamot i Fastighetsägarna Stockholm och EFIB AB
Innehav, eget och genom närstående:
2 153 246  B-aktier
1 st Reservefat
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare

 

MARIE SCHERSTEIN

Styrelseledamot sedan juni 2023
Född: 1979
Utbildning:
Högskoleingenjör inom produktionsteknik
Ekonom med inriktning mot redovisning
Övriga uppdrag:
Inga
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Inga
Innehav, eget och genom närstående:
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

 

RICHARD LUNDGREN

Styrelseledamot sedan juni 2023
Född: 1957
Utbildning:
Civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola
Övriga uppdrag:
Ledamot av valberedningen för HSB Skåne
Styrelseledamot i ett antal bostadsrättsföreningar
Tidigare uppdrag i urval:
Facility Leader Group Real Estate vid Inka Group
Styrelseledamot i HSB Skåne
Innehav, eget och genom närstående:
1 200 000 B-aktier
550 000 teckningsoptioner TO1B
3 st Reservefat
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

 

 

 

Mikael Mossvall

Styrelseledamot sen maj 2022
Född: 1979
Utbildning:
Sälj & Marknadshögskolan, Umeå Universitet & Mercuri International
Övriga uppdrag:
ViceVD Omnipollo AB
Styrelseledamot Gotlands Förenade Besöksnäring & Sustainable Spies, Gotland en hållbar matdestination
Tidigare uppdrag i urval:
VD Gotlands bryggeri,
Mackmyra Svensk Whisky, försäljningschef 2002-2013
Innehav:
Mikael äger inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget.
2 st Reservefat
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

_____________________________________

NOT:
I privat innehav ingår sedan 2014-08-31 även närståendes innehav.

Revisor

Bolagets revisor: ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB
Huvudansvarig revisor: Lars Kylberg, auktoriserad revisor