|     English / Swedish

MACKMYRA TAR FAJTEN MOT FÖRLEGAD ALKOHOLLAG

Efter att Konsumentombudsmannen (KO) stämt Mackmyra för otillbörligt användande av sex olika bilder i sociala medier, kom nyligen en fällande dom mot Mackmyra i patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt.
Domen går på KO:s linje som menar att Mackmyras bilder ”inte lever upp till bildregeln och kravet på särskild måttfullhet, anspelar på stämningar och känslor samt att de väcker särskild uppmärksamhet”.
Mackmyra menar att lagstiftningen inte är anpassad dagens mediekonsumtion och marknadsvillkor och har ansökt om att domen prövas i Patent- och marknadsöverdomstolen.

DOMEN SNEDVRIDER KONKURRENS

Enligt Mackmyra bör inte svenska regler tillämpas i det här fallet eftersom bilderna vänder sig till målgrupper utanför Sverige, i fr.a. Storbritannien och Tyskland.
Domen snedvrider enligt Mackmyra därför konkurrensen på en internationell marknad och påverkar en för Sverige viktig näring.
Bilderna förmedlar dessutom en helhetsbild av Mackmyra – svensk natur, svenska råvaror, hantverk och innovation. Svensk alkohollagstiftning säger tydligt att varumärket, råvaror och produktinformation är godkänt i samband med bildanvändning.

MACKMYRA I DEBATTARTIKEL I AFTONBLADET

Mackmyra har i en debattartikel som publicerats i Aftonbladet den 25 december argumenterat kring hur domen försämrar villkoren för svenska aktörer. Artikeln är ett samarbete med 11 andra hantverksmässiga destillerier, bryggerier och vinmakare. Läs artikeln här.
Brekeriet Beer
Brännland Cider
Dugges
Föreningen Svenskt vin
Hernö Gin
Highcoast Distillery
Hällåkra Vingård
Stockholms Bränneri
Spirit of Hven
Umida Group
Snårestad Vingård

ETT UPPMÄRKSAMMAT FALL

Fallet har fått stor uppmärksamhet i media, bland annat i Svenska Dagbladet, Livets Goda, Sveriges Radio och Omni. Flera ledarredaktioner har också tagit ställning för Mackmyras ståndpunkt, bland annat Gefle Dagblad.
Om Mackmyra får igenom sin ansökan om prövningstillstånd, kommer fallet att tas upp i den högsta instansen Patent- och marknadsöverdomstolen.

BILDER OCH MATERIAL

Mackmyra har fällts för otillbörligt användande av sex stycken bilder i sociala medier.
Instagraminlägg: Sommartid i februari 2017
Facebookinlägg: Svensk Rök och midsommar i juni 2017
Instagraminlägg: Drink och Kafé Rang i oktober 2017
Instagraminlägg: Master Blender  i november 2017
Instagraminlägg:  Svensk Ek i november 2017 
Instagraminlägg: Ten Years i januari 2018 
Här läser du domen från patent- och marknadsdomstolen i sin helhet.

KONTAKT

Har du frågor som gäller KO-domen? Hör av dig till Lisa så hjälper hon dig vidare!
Lisa Collins, Marknadschef
lisa.collins@mackmyra.se