Den svenska eken och hur den påverkar smaken på whiskyn

En självklar komponent i Mackmyras jakt på whisky med svensk identitet är Quercus Robur, den svenska eken. Under 1800-talet lät den Svenska Kronan plantera stora mängder ek i syfte att säkerställa behovet för den svenska flottans kommande skeppsbyggen. Då träden var färdigvuxna och redo att brukas 1975 hade båtbyggandet tagit stora kliv i utvecklingen, och […]