Från vete till vodka

På en av våra ägares gårdar i Västergötland såddes fröet till det som skulle komma att bli Lantmännens Vetevodka. Vi såg hur vetets höga kvalitet och kunskapen hos våra bönder öppnade upp för möjligheten att föra den svenska destilleringstraditionen vidare. Idén att skapa en god vodka fick fäste och började gro, och idag kan vi […]