|     English / Swedish

Mitt dataskydd

Ladda ned Mackmyra Svensk Whiskys integritetspolicy (PDF)

INTEGRITETSPOLICY 2018-05-20

Hantering av personuppgifter inom MACKMYRA SVENSK WHISKY AB Samt dess dotterbolag.

INNEHÅLL

1. INLEDNING
2. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?
3. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR?
3.1 NÄR DU REGISTRERAT PERSONUPPGIFTER HOS MACKMYRA I SAMBAND MED ATT DU KÖPT PRODUKTER ELLER UPPLEVELSER, ANMÄLT DIG TILL TÄVLINGAR VI ARRANGERAR, ALTERNATIVT HAR KONTAKT MED MACKMYRAS KUNDTJÄNST.
3.2 NÄR DU REGISTRERAT PERSONUPPGIFTER HOS MACKMYRA I SAMBAND MED REGISTRERING I MACKMYRAS FATWEBB
3.3 NÄR DU REGISTRERAT PERSONUPPGIFTER HOS MACKMYRA FÖR PRENUMERATION AV NÅGOT AV VÅRA NYHETSBREV
3.4 NÄR DU I EGENSKAP AV REPRESENTANT FÖR ETT FÖRETAG SOM ÄR LEVERANTÖR ELLER ÅTERFÖRSÄLJARE TILL MACKMYRA LÄMNAR DINA PERSONUPPGIFTER TILL OSS.
3.5 NÄR DU ÄR AKTIEÄGARE I MACKMYRA.
3.6 NÄR VI HAR EN SKYLDIGHET ENLIGT LAG ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER.
4. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
5. TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?
6. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
7. OM COOKIES
8. HUR DU MOTSÄTTER DIG ELEKTRONISK DIREKTMARKNADSFÖRING.
9. DIN RÄTT TILL REGISTERUTDRAG, KORRIGERING AV FELAKTIG DATA M.M.
10. KONTAKTUPPGIFTER.
11. UPPDATERINGAR AV MACKMYRAS INTEGRITETSPOLICY.

1. INLEDNING

Då du lämnar dina personuppgifter till MACKMYRA SVENSK WHISKY AB eller något av dess dotterbolag (”Mackmyra”) skall du känna dig trygg. Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, samt i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och dataskyddsreformen (GDPR) som träder i kraft inom EU i maj 2018. Denna informationstext förklarar hur Mackmyra hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Vi ber dig därför att läsa igenom informationen nedan noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna informationstext.

2. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig, t ex namn, bilder, personnummer, e-mailadress, IP-adress eller köphistorik.

3. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR?

I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna fullfölja ingångna avtal, upprätthålla ett effektivt samarbete med samarbetspartners, samt ge dig information och erbjudanden, som vi baserat på dina tidigare köp eller på ett från din sida tidigare aktivt uttryckt intresse för våra produkter, upplevelser eller nyhetsbrev, tror att du är intresserad av.

3.1 NÄR DU REGISTRERAT PERSONUPPGIFTER HOS MACKMYRA I SAMBAND MED ATT DU KÖPT PRODUKTER ELLER UPPLEVELSER, ANMÄLT DIG TILL TÄVLINGAR VI ARRANGERAR, ALTERNATIVT HAR KONTAKT MED MACKMYRAS KUNDTJÄNST.

– Vi sparar de personuppgifter som är nödvändiga med syfte att kunna administrera och leverera det du har köpt i enlighet med våra köpvillkor, eller visat intresse för, samt för att kunna ge dig information och erbjudanden vi tror att du är intresserad av.
– Nödvändiga personuppgifter kan vara exempelvis: namn, personnummer, e-mailadress, postadress, telefonnummer, uppgifter om din köphistorik.
– Vi sparar dina personuppgifter med stöd av fullgörande av avtal fram till dess att produkten eller upplevelsen du köpt har levererats eller till dess avtalet mellan oss upphört eller till dess den tävling du anmält dig till avslutats. Därefter sparar vi ett urval av nödvändiga personuppgifter med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter för statistik och för att marknadsföra våra produkter och tjänster, säkerställa betalning och förhindra bedrägerier. Du kan när som helst via Mackmyras hemsida välja att ändra dina inställningar för, alternativt helt avregistrera dig från, ytterligare utskick av marknadsföring från Mackmyra.
– Vi sparar dina personuppgifter upp till 12 månader efter att aktuellt stöd för att spara dessa enligt punkten ovan inte längre gäller, bland annat som underlag för eventuella reklamationer. Din köphistorik sparas i upp till 7 år för vårt berättigade intresse att analysera trender över tid.

3.2 NÄR DU REGISTRERAT PERSONUPPGIFTER HOS MACKMYRA I SAMBAND MED REGISTRERING I MACKMYRAS FATWEBB

– Vi sparar de personuppgifter som är nödvändiga med syfte att kunna administrera och leverera de tjänster vi erbjuder via fatwebben samt för att kunna ge dig information och erbjudanden vi tror att du är intresserad av.
– Nödvändiga personuppgifter kan vara exempelvis:  Namn, e-mailadress, postadress, telefonnummer samt ditt lösenord till fatwebben.
– Vi sparar dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning när vi (och du) har ett berättigat intresse att underlätta för bokning av fatprovningar, fatägaraktiviteter, buteljering med mer, och för att använda dina uppgifter för statistik och för att marknadsföra våra produkter och tjänster. Du kan när som helst via Mackmyras hemsida välja att ändra dina inställningar för, alternativt helt avregistrera dig från, ytterligare utskick av marknadsföring från Mackmyra.
– Vi sparar dina personuppgifter så länge du aktivt använder ditt inloggningskonto (upp till 6 månader efter sista användning) eller har ett annat aktivt engagemang hos oss (tex. fatägare, fatvän eller nyhetsbrevsmottagare). För att säkra spårbarhet sparar vi uppgifter om vår kommunikation med dig i 12 månader. Din köphistorik sparas i upp till 7 år för vårt berättigade intresse att analysera trender över tid.

3.3 NÄR DU REGISTRERAT PERSONUPPGIFTER HOS MACKMYRA FÖR PRENUMERATION AV NÅGOT AV VÅRA NYHETSBREV

– Vi sparar de personuppgifter som är nödvändiga med syfte att kunna administrera och leverera våra nyhetsbrev samt för att kunna ge dig information och erbjudanden vi tror att du är intresserad av.
– Nödvändiga personuppgifter kan vara exempelvis: Namn, e-mailadress, telefonnummer, postadress.
– Vi sparar dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter för statistik och för att marknadsföra våra produkter och tjänster. Du kan när som helst via Mackmyras hemsida välja att ändra dina inställningar för, alternativt helt avregistrera dig från, ytterligare utskick av marknadsföring från Mackmyra.
– Vi sparar dina personuppgifter tills du aktivt avregistrerat dig från samtlig marknadsföring från Mackmyra. För att säkra spårbarhet sparar vi uppgifter om vår kommunikation med dig i upp till 12 månader efter att du valt att avregistrera dig från samtlig marknadsföring.

3.4 NÄR DU I EGENSKAP AV REPRESENTANT FÖR ETT FÖRETAG SOM ÄR LEVERANTÖR ELLER ÅTERFÖRSÄLJARE TILL MACKMYRA LÄMNAR DINA PERSONUPPGIFTER TILL OSS.

– Vi sparar i vissa fall dina kontaktuppgifter för att kunna upprätthålla ett effektivt och väl fungerande samarbete och för att kunna ge det företag du representerar information och erbjudanden vi tror att företaget är intresserat av.
– Nödvändiga personuppgifter kan vara exempelvis: Namn, e-mailadress, telefonnummer.
– Vi sparar dina personuppgifter med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter för att upprätthålla ett effektivt och väl fungerande samarbete med företaget du representerar.
Vi sparar dina personuppgifter upp till 12 månader efter att aktuellt stöd för att spara dessa enligt punkten ovan inte längre gäller, bland annat som underlag för eventuella reklamationer.

3.5 NÄR DU ÄR AKTIEÄGARE HOS MACKMYRA

Mackmyras aktiebok administreras av Euroclear som är extern part. För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämmor, vänligen se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Mackmyra kan man stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse komma att använda dina personuppgifter för att marknadsföra våra produkter och tjänster. Du kan när som helst via Mackmyras hemsida välja att ändra dina inställningar för, alternativt helt avregistrera dig från, ytterligare utskick av marknadsföring från Mackmyra.
– Vi sparar de personuppgifter som är nödvändiga med syfte att kunna ge dig information och erbjudanden vi tror att du är intresserad av.
– Nödvändiga personuppgifter kan vara exempelvis: namn, e-mailadress, postadress och ålder.
– Vi sparar dina personuppgifter upp till 12 månader efter att du inte längre är aktieägare i Mackmyra.

3.6 NÄR VI HAR EN SKYLDIGHET ENLIGT LAG ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER

Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet. När vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag gör vi det med stöd i en rättslig skyldighet.

4. HUR LÄNGE VI SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig.

5. TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?

Mackmyra säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter om det är nödvändigt för att kunna administrera och leverera det du har köpt i enlighet med våra köpvillkor, exempelvis för dig som väljer att bli fatägare hos Mackmyra.
Mottagare som hanterar personuppgifter för Mackmyras räkning ingår alltid ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt.
Om du köper att fat som lagras på ett av våra satellitlager kan respektive samarbetspartner på den lokala orten bakom satellitlagret komma att förse dig med aktuella lokala erbjudanden och information.

6. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t ex att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att personalen endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete. Vi loggar dessutom händelser i våra IT system och arkiverar data utan sökbarhet när dina personuppgifter måste lagras en längre period (t ex enligt bokföringslagen).

7. OM COOKIES

När du besöker vår webbplats kan vi också samla in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies.
Kaka Typ Varaktighet Beskrivning
Necessary
CookieLawInfoConsent 1 year Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie.
viewed_cookie_policy 1 year The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to store whether or not the user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
cookielawinfo-checkbox-necessary 1 year Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the ”Necessary” category .
cookielawinfo-checkbox-functional 1 year The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin to record the user consent for the cookies in the category ”Functional”.
cookielawinfo-checkbox-performance 1 year Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category ”Performance”.
cookielawinfo-checkbox-analytics 1 year Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the ”Analytics” category .
cookielawinfo-checkbox-advertisement 1 year Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the ”Advertisement” category .
cookielawinfo-checkbox-others 1 year Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category ”Others”.
Functional
__cf_bm 30 minutes This cookie, set by Cloudflare, is used to support Cloudflare Bot Management.
__atuvc 1 year 27 days AddThis sets this cookie to ensure that the updated count is seen when one shares a page and returns to it, before the share count cache is updated.
__atuvs 30 minutes AddThis sets this cookie to ensure that the updated count is seen when one shares a page and returns to it, before the share count cache is updated.
Analytics
_gat_gtag_UA_* 1 minute Set by Google to distinguish users.
_ga 2 years The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site’s analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.
_gid 1 day Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website’s performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.
_gat_gtag_UA_36890540_1 1 minute Set by Google to distinguish users.
uvc 1 year 27 days Set by addthis.com to determine the usage of addthis.com service.
at-rand never AddThis sets this cookie to track page visits, sources of traffic and share counts.
CONSENT 2 years YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data.
Advertisement
yt.innertube::requests never YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen.
yt.innertube::nextId never YouTube sets this cookie to register a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen.
fr 3 months Facebook sets this cookie to show relevant advertisements to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin.
YSC session YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages.
VISITOR_INFO1_LIVE 5 months 27 days A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface.
yt-remote-device-id never YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video.
yt-remote-connected-devices never YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video.
_fbp 3 months This cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website.
loc 1 year 27 days AddThis sets this geolocation cookie to help understand the location of users who share the information.
Others
VISITOR_PRIVACY_METADATA 5 months 27 days Description is currently not available.
xtc 1 year 1 month No description
ppwp_wp_session 30 minutes No description

 

8. HUR DU MOTSÄTTER DIG ELEKTRONISK DIREKTMARKNADSFÖRING

Mackmyra Svensk Whisky kan komma att använda din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi använder din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer för direktmarknadsföring går det alltid att följa den länk som finns längst ned i eventuell mottagen e-post eller SMS från Mackmyra för att avregistrera dig från fortsatt direktmarknadsföring. Du kan också använda följande länk: ändra dina kommunikationsinställningar…se

9. DIN RÄTT TILL REGISTERUTDRAG, KORRIGERING AV FELAKTIG DATA M.M.

Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns lagrade hos oss om dig. Dessutom kan du, enligt de lagstadgade villkoren, begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot den behandling som grundar sig på en intresseavvägning. Vad gäller den behandling som grundar sig på en avtalsrelation mellan oss har du rätt att begära att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Du kan alltid kontakta oss för att få hjälp eller information om dina rättigheter enligt kontaktuppgifterna nedan. Du har också rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen.

10. KONTAKTUPPGIFTER

Mackmyra Svensk Whisky AB  (org. nr. 556567-4610) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du önskar åtgärd enligt punkt 9 ovan, kontakta oss genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:
Mackmyra Svensk Whisky AB
Att: Dataskyddsombud
Kolonnvägen 2
802 67 GÄVLE
I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.
Har du generella frågor kring vår hantering av personuppgifter, välkommen att kontakta oss via mail: Dataskyddsombud@mackmyra.se.
11. UPPDATERINGAR AV MACKMYRAS INTEGRITETSPOLICY
Denna informationstext uppdaterades senast den 18 maj 2018. Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy när som helst. Aktuell integritetspolicy kommer att finnas tillgänglig på Mackmyras hemsida.