|     English / Swedish

Press

Mackmyra skapar whisky inspirerat av magiskt fenomen
Wed, 08 Sep 2021 08:00:00 +0200

Djupt under ett berg, 50 meter under jord vilar det som senare ska ta sig upp i himlavalvet, explodera och bli ett nytt fenomen. I berättelsen om Stjärnrök fortsätter Mackmyras stolta tradition att utmana whiskyvärldens traditionella normer samt en önskan att dela med sig av svenska smaker, hantverk och den svenska naturen utanför landets gränser. I linje med detta presenteras nu årets höstutgåva Stjärnrök, en värmande whisky för kyligare årstider inspirerad av det nordiska himlavalvets magi. Stjärnrök är en limiterad single malt som lanseras på Systembolaget den 15 september 2021. Läs mer


Q2 – Fortsatta resultatförbättringar
Fri, 20 Aug 2021 08:30:00 +0200

Årets andra kvartal fortsätter att bidra till Mackmyras positiva resultatutveckling. Försäljningsmässigt blev våren något mer avvaktande än vad vintern var men med bättre bruttomarginaler. Detta tillsammans med att vårt kostnadsbesparingsprogram, som levererar betydligt lägre operationella kostnader än föregående år, gör att Mackmyra når en EBIT-förbättring om 3,7 MSEK i kvartalet och ackumulerat under de första sex månaderna har EBIT-resultatet förbättrats med 8,3 MSEK jämfört med 2020. Läs mer


Mackmyra lanserar deluxe version av hyllad klassiker
Wed, 02 Jun 2021 08:00:00 +0200

Mackmyra introducerar en ny utgåva i den exklusiva serien Moment, en hyllning till originaldestilleriet på Mackmyra Bruk men också ett avstamp mot framtiden. Moment Brukswhisky DLX är en single malt whisky som sedan destilleringen på Mackmyra Bruk fått mogna i Bodås Gruva. Utgåvan är en extra lyxig version av Mackmyras klassiska Brukswhisky och finns tillgänglig i begränsad upplaga den 9 juni i Systembolagets beställningssortiment. Läs mer


\Kommuniké från årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) den 11 maj 2021 \
Tue, 11 May 2021 21:43:41 +0200

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) (”Mackmyra” eller ”Bolaget”) höll under tisdagen den 11 maj 2021 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.  För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslag som finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.mackmyra.se. Läs mer


Q1 – Stark försäljning och avsevärd resultatförbättring
Fri, 07 May 2021 08:30:00 +0200

Läs mer


\Mackmyra publicerar årsredovisning för 2020 \
Fri, 16 Apr 2021 11:00:00 +0200

Idag har Mackmyra Svensk Whisky AB publicerat årsredovisningen för 2020 som finns tillgänglig på: Läs mer


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
Fri, 09 Apr 2021 14:00:00 +0200

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) håller årsstämma tisdagen den 11 maj 2021 kl. 16.00 på Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36 i Stockholm. Registrering och inpassering sker från och med kl. 15.30. Läs mer


Mackmyra når framgång i målet mot Konsumentombudsmannen
Wed, 31 Mar 2021 08:00:00 +0200

Mackmyra Svensk Whisky AB (Mackmyra) har vunnit framgång mot Konsumentombudsmannen (KO) i Patent- och marknadsöverdomstolen i det för hela branschen viktiga målet om den så kallade bildregeln i alkohollagen. Kortfattat så har domstolen underkänt bildregeln då det anses att den strider mot EU-rätten. Läs mer


Mackmyra lockar fram vårkänslor med innovativ björk-finish
Thu, 04 Mar 2021 08:00:00 +0100

Mackmyra fortsätter en stolt tradition genom att utmana whiskyvärldens traditionella normer samt en önskan att dela med sig av svenska smaker, hantverk och den svenska naturen utanför landets gränser. I linje med detta presenteras nu årets vårutgåva Björksav, en whisky och ett vårtecken lika tydligt som björkarnas lövsprickning. Björksav är en limiterad single malt som lanseras på Systembolaget den 10 mars 2021. Läs mer


Q4 – Pandemipräglad försäljning men med högt förändringstempo
Fri, 26 Feb 2021 08:30:00 +0100

Årets sista kvartal har precis som de föregående till stor del varit påverkat av pandemin men trots detta så har Mackmyra under året som helhet uppvisat styrka i entreprenörskraft, som bolag och som varumärke. Läs mer


Mackmyra utser Mangold Fondkommission till likviditetsgarant
Fri, 19 Feb 2021 14:55:00 +0100

Mackmyra Svensk Whisky AB meddelade idag att bolaget har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie. Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas 22 februari 2021. Läs mer


Mackmyra accelererar internationalisering med upplevelselager i Paris
Wed, 27 Jan 2021 08:00:00 +0100

Mackmyra Svensk Whisky AB (Mackmyra) etablerar samarbete med Maison Ferrand i Paris kring mognadslager och upplevelsecenter för whisky. Läs mer


Mackmyra offentliggör utfall avseende incitamentsprogram och konvertibelprogram
Wed, 30 Dec 2020 14:00:00 +0100

Mackmyra Svensk Whisky AB (”Mackmyra” eller ”Bolaget”) offentliggör idag att Bolaget genomfört överlåtelser av teckningsoptioner från det helägda dotterbolaget Mat & Upplevelser i Kungsbäck AB till vissa anställda inom Mackmyra samt dess dotterbolag. Totalt överläts 618 000 teckningsoptioner av det maximala antalet 650 000 teckningsoptioner, motsvarande ett utfall om 95 procent. Under samma period har samtliga 20 500 konvertibler i konvertibelprogram K23 till ett belopp om 2 050 000 kronor tecknats. Läs mer


Mackmyra Svensk Whisky AB byter Certified Adviser
Tue, 29 Dec 2020 12:30:00 +0100

Mackmyra Svensk Whisky AB byter Certified Adviser till Mangold Fondkommission AB. Läs mer


Mackmyra har genomfört tidigare aviserad refinansiering
Fri, 20 Nov 2020 13:00:00 +0100

Mackmyra Svensk Whisky AB (Mackmyra) har idag genomfört den refinansiering som tidigare meddelats. Läs mer


Kommuniké från extra bolagsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) den 13 november 2020
Fri, 13 Nov 2020 14:33:15 +0100

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) (”Mackmyra” eller ”Bolaget”) höll under fredagen den 13 november 2020 extra bolagsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman samt de fullständiga förslag som finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.mackmyra.se. Läs mer


Q3 - Tillväxt trots stor påverkan av pandemin
Fri, 13 Nov 2020 08:30:00 +0100

Ytterligare ett kvartal har passerat med påverkan av pandemin men trots det uppvisar Mackmyra en tillväxt i kvartalet om cirka 12% och under de första nio månaderna en tillväxt om cirka  4%. Efter periodens slut har Mackmyra aviserat en långsiktig finansieringslösning som lägger grunden för att bolaget ska kunna fortsätta det långsiktiga arbetet med att göra Mackmyra ett lönsamt och välmående bolag. Läs mer


Mackmyra lanserar en exklusiv rökig utgåva med smak av körsbär
Wed, 11 Nov 2020 09:00:00 +0100

Mackmyra introducerar en ny utgåva i den exklusiva serien Moment, avsedd för vinterns stundande högtider och middagar. Moment Körsbärsrök är en single malt whisky som sedan destilleringen på Mackmyra Bruk fått mogna i Bodås Gruva. Utgåvan som elegant balanserar mellan kryddighet, sötma och rök lanseras i en mycket begränsad upplaga den 25 november 2020 i Systembolagets beställningssortiment. Läs mer


Kallelse till Extra Bolagsstämma
Wed, 28 Oct 2020 08:30:00 +0100

Styrelsen för Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma fredagen den 13 november 2020 med förslag till godkännande av närståendetransaktion, konvertibelprogram och incitamentsprogram. Närmare detaljer beträffande förslagen till extra bolagsstämma framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan. Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna. För ytterligare information, kontakta Anders Holst, CFO, Mackmyra Svensk Whisky AB (publ). Läs mer


Mackmyra får avsevärt förbättrade lånevillkor genom refinansiering
Tue, 27 Oct 2020 08:30:00 +0100

Mackmyra Svensk Whisky AB (Mackmyra) genomför tillsammans med bolagets störste ägare, Lennart Hero, en refinansiering av bolagets skuld- och lånestruktur. Därigenom får bolaget avsevärt förbättrade lånevillkor som lägger grunden för att Mackmyra uthålligt kan fortsätta vägen mot lönsamhet. Lånevtalet är villkorat av extra bolagsstämmas godkännande Läs mer


Håkan Johansson lämnar Mackmyras styrelse
Sun, 11 Oct 2020 11:00:00 +0200

Håkan Johansson har på egen begäran lämnat styrelsen i Mackmyra Svensk Whisky AB. Läs mer


Världsunik upplevelse i Mackmyra Whiskyby – Fatägare kan nu buteljera sin egen whisky
Fri, 04 Sep 2020 12:00:00 +0200

Mackmyra lanserar nu en världsunik upplevelse genom att låta sina fatägare vara delaktiga i det sista steget på whiskyresan – att tömma fatet, fylla de exklusiva buteljerna och fästa sin whiskys skräddarsydda etikett. En unik upplevelse i destilleriets nya buteljeringsanläggning där fatägare ges möjlighet att sluta cirkeln i sin fatresa och bli en del av hantverket av sin egen whisky Läs mer


Bibehållen omsättning trots pandemi och nedstängning i Europa
Fri, 28 Aug 2020 08:30:00 +0200

Läs mer


Mackmyras lyckade jakt på sagolika smaker
Wed, 26 Aug 2020 13:00:00 +0200

Mackmyra har en stolt historia av att utmana whiskyvärldens traditionella normer samt en önskan att dela med sig av svenska smaker, hantverk och den svenska naturen utanför landets gränser. I linje med detta presenteras nu årets höstutgåva Jaktlycka, en whisky som inspirerats av våra uråldriga skogar och dess smakrika skatter. Jaktlycka är en limiterad single malt som lanseras på Systembolaget den 2 september 2020. Läs mer


En utgåva fylld av svensk whiskyhistoria – Moment 22
Wed, 05 Aug 2020 13:00:00 +0200

Mackmyra har sedan 2011 lanserat unika utgåvor i den innovativa serien Moment. Nu lanseras Moment 22, som är en reinkarnation av destilleriets allra första exklusiva serie Preludium, som satte Sverige på den internationella whiskykartan.  Mackmyra Moment 22 finns att beställa via Systembolagets webbsortiment från den 6 augusti 2020. Läs mer


Mackmyra och Mando Diao tonsätter ny whisky
Tue, 07 Jul 2020 09:00:00 +0200

Mackmyra står bakom det svenska bandet Mando Diaos samlarutgåva – I solnedgången Single Cask whisky. Samarbetet hyllar kompromisslöst hantverk och svenska toner inom både smak och musik. Utgåvan är en del av Mackmyras Private cask-utbud, där bandet har valt ut ett fat med rökigt receptet, lagrat på ett 200-liters ex-bourbonfat. Utgåvan I solnedgången lanseras den 14 juli i Systembolagets beställningssortiment. Läs mer


Rättelse: Kommuniké från årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) den 17 juni 2020
Thu, 18 Jun 2020 12:11:31 +0200

Rättelsen avser tidigare felaktig hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning   Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) (”Mackmyra” eller ”Bolaget”) höll under onsdagen den 17 juni 2020 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslag som finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.mackmyra.se. Läs mer


Kommuniké från årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) den 17 juni 2020
Wed, 17 Jun 2020 20:00:00 +0200

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) (”Mackmyra” eller ”Bolaget”) höll under onsdagen den 17 juni 2020 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslag som finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.mackmyra.se. Läs mer


Mackmyra i samarbete med sveriges främsta cocktailkonnässör
Wed, 17 Jun 2020 14:00:00 +0200

Whiskytillverkaren Mackmyra har inlett ett långsiktigt samarbete med den smaksäkra och nyskapande bransch- och barprofilen Emil Åreng, som tar rollen som destilleriets globala ambassadör. Läs mer


Mackmyra värnar branschen: Bestrider reklamdom genom att lansera frihetswhisky
Wed, 10 Jun 2020 08:00:00 +0200

Mackmyra bestrider nu Patent- och marknadsdomstolens dom genom att lansera Mackmyra Frihet, en serie whiskyflaskor som pryds av samma bilder som domstolen vill förbjuda. Mackmyra menar att domen är ett hot mot hela dryckesbranschen med över 800 svenska producenter: ”Någonstans måste man dra en gräns”, säger Magnus Dandanell, Mackmyras ansikte utåt sen mer än 20 år tillbaka. ”Detta är i grund och botten en frihetsfråga”. Läs mer


Mackmyra publicerar årsredovisning för 2019
Wed, 27 May 2020 15:00:00 +0200

Läs mer


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
Fri, 15 May 2020 14:00:00 +0200

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 17 juni 2020 kl. 15.00 på Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36 i Stockholm. Registrering och inpassering sker från och med kl. 14.30. Läs mer


Q1 – Ett kvartal i skuggan av Covid - 19
Fri, 15 May 2020 08:30:00 +0200

Läs mer


Världens första whisky skapad av AI vinner guld
Thu, 14 May 2020 14:00:00 +0200

Mackmyra Intelligens, världens första whisky skapad med hjälp av AI (artificiell intelligens), har vunnit Guld och ”Best of Category” i den prestigefyllda Craft Spirits Awards Competition som anordnas av American Distilling Institute. Läs mer


Mackmyra vinner guld i USA
Thu, 23 Apr 2020 11:30:00 +0200

Mackmyra har tävlat i USA och lyckats ta hem tre guld samt två utnämningar som ”Best of Category” i den väl ansedda tävlingen Craft Spirits Awards, som arrangeras av American Distilling Institute. Läs mer


Mackmyra och Swedish Tonic lanserar Handhjälpen och gör det möjligt för fler att sträcka ut en hand till vården
Fri, 17 Apr 2020 16:10:28 +0200

I förra veckan gick Mackmyra och Swedish Tonic ut med att de ställer om sin produktion för att börja tillverka och leverera handsprit till bland annat sjukvården och äldreomsorgen. Idag, den 17 april, lanserar de tillsammans Handhjälpen - ett koncept som kopplar ihop vårdens behov med önskan om att vilja hjälpa till. Läs mer


Mackmyra meddelar nytt datum för årsstämma och publicering av årsredovisning
Fri, 17 Apr 2020 08:30:00 +0200

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) senarelägger årsstämman. Nytt datum för årsstämman är den 17 juni 2020, stämman kommer att hållas i Stockholm, och en separat kallelse kommer att offentliggöras i behörig tid före stämman. Läs mer


Information med anledning av Covid-19
Wed, 08 Apr 2020 08:00:00 +0200

Sedan cirka tre veckor tillbaka är butiker och barer i Europa stängda och folk i hela världen sitter i karantän i sina hem. Whiskymässor har flyttat till i höst, whiskyprovningar och live-event är väldigt begränsade. Mackmyra har med digitala metoder för avsikt att flytta fram positionerna i Europa och Asien under perioden. I Sverige uppmanar vi svenskar till att visa stöd för svenska produkter i en svår tid. Läs mer


Johan Larsson blir ny VD för Mackmyra
Mon, 09 Mar 2020 10:15:00 +0100

Efter att ha varit VD under 21 år, ända sedan Mackmyra Svensk Whisky AB grundades, lämnar Magnus Dandanell den 4 maj 2020 över VD-posten till Johan Larsson samtidigt som han själv övergår till rollen som bolagets affärsutvecklare. Läs mer


Mackmyras nya säsongswhisky hämtar inspiration från japansk tekultur
Thu, 05 Mar 2020 14:00:00 +0100

Mackmyra Svensk Whisky startade för 20 år sedan med visionen att bidra med en ny generation av whisky och sätta Sverige på den internationella whiskykartan. Inspirerad att hitta nya exklusiva smakkombinationer tog master blender Angela D’Orazios fram en single malt whisky som slutlagrats på fat mättade med en blandning av utsökta japanska gröna teblad. Mackmyra Grönt Te är destilleriets mest innovativa skapelse hittills och finns tillgänglig i begränsad upplaga på Systembolaget från den 27 mars 2020.     Läs mer


Q4 – Årsavslut med tillväxt - trots utmaningar!
Fri, 28 Feb 2020 08:00:00 +0100

Läs mer


Tvivelaktig dom mot Mackmyra omprövas av Patent- och marknadsöverdomstolen
Mon, 13 Jan 2020 07:30:00 +0100

I förra veckan meddelade Patent- och marknadsöverdomstolen att de beviljar Mackmyra prövningstillstånd för den fällande domen i Stockholms Tingsrätt efter att Konsumentombudsmannen (KO) stämt Mackmyra för användandet av sex stycken bilder i sociala medier. Tvisten ska nu omprövas av Patent- och marknadsöverdomstolen. Patent- och marknadsdomstolens dom är unik i sitt slag och anses oklar och tvivelaktig av branschexperter. En omprövning av Patent- och marknadsdomstolens dom är välkommen. Läs mer


Mackmyra och Lantmännen lanserar en svensk ekologisk vodka
Wed, 04 Dec 2019 10:18:48 +0100

När Lantmännen lanserar sin första vodka under eget varumärke gör de det tillsammans med Mackmyra, som tar hand om buteljering, distribution och försäljning. Lantmännens Vetevodka, en ekologisk svensk vodka, lanseras den 4 december och finns tillgänglig i Systembolagets beställningssortiment. Läs mer


Mackmyra Moment Lava - En whisky med exklusiva röktoner
Fri, 29 Nov 2019 10:30:00 +0100

Mackmyra lanserar lagom till jul en ny utgåva i den exklusiva Momentserien, denna gång med rökiga toner och nyanser av tjära, rostad ek i kombination med russin, päronkola och vanilj. Utgåvan lanseras på Systembolaget i begränsad upplaga den 6 december 2019.  Läs mer


Q3 – Ett kvartal med stark tillväxt och väsentligt förbättrat resultat
Fri, 15 Nov 2019 08:45:00 +0100

Läs mer


Mackmyras klassiker i nytt format
Fri, 08 Nov 2019 12:30:00 +0100

I samband med Mackmyras 20-årsjubilum lanseras en kvartett, Mackmyra Classic Collection, med Mackmyras uppskattade klassiker i miniatyrformat. Miniatyrkollektionen beskriver med sina olika karaktärer det unika med Mackmyras whisky så som lagring på svenska ekfat och dess rökiga smak. Mackmyra Classic Collection går att köpa via Systembolagets beställningssortiment från den 12 november. Läs mer


Mackmyra kommer att överklaga Patent- och marknadsdomstolens dom kring bildanvändning i sociala medier
Sat, 19 Oct 2019 15:03:35 +0200

Konsumentombudsmannen (KO) har stämt Mackmyra för användandet av sex bilder i sociala medier. Domen avkunnades idag den 17 oktober kl. 11 och innebär att Mackmyra är förbjudna att använda bilderna på internet. Enligt Mackmyra snedvrider domen konkurrensen på en global marknad och påverkar en för Sverige viktig näring. Mackmyra kommer att läsa domen noggrant, men kan redan nu konstatera att domen kommer överklagas till Patent- och marknadsöverdomstolen. Läs mer


Solvarma toner från portvinsfat i Mackmyras nya säsongsutgåva
Tue, 17 Sep 2019 14:02:04 +0200

Mackmyra har tillsammans med den klassiska portugisiska portvinsproducenten Quinta Do Vallado tagit fram årets säsongsutgåva, en whisky som slutlagrats på ekfat mättade med portvin. Resultatet är en elegant whisky med lätt kryddighet och toner av solvarma frukter, tropiska bär, smörig päronkola och rostad ek. Vintersol finns tillgänglig i begränsad upplaga på Systembolaget från den 4 oktober 2019. Läs mer


Q2 – Viktiga framsteg under försiktig tillväxt
Fri, 30 Aug 2019 08:45:00 +0200

Läs mer


Intelligens är världens första AI whisky
Thu, 29 Aug 2019 16:00:00 +0200

Intelligens, världens första whisky skapad av artificiell intelligens (AI), lanseras på Systembolaget den 3 september. Whiskyn är framtagen av det prisbelönta 20 års jubilerande svenska whiskydestilleriet Mackmyra, baserad på Microsoft Azure och utvecklad i samarbete med det finska teknikbolaget Fourkind.  Läs mer


Sista dag för handel med BTA
Fri, 26 Jul 2019 08:00:00 +0200

Den nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) ("Mackmyra" eller "Bolaget") vars teckningstid avslutades den 25 juni 2019 har nu registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel i Mackmyras BTA (betalda tecknande aktier) är den 29 juli 2019. Stoppdag hos Euroclear är den 31 juli 2019 och de nya aktierna beräknas bokas ut på respektive aktieägares vp-konto/depå den 2 augusti 2019 . Läs mer


Mackmyras företrädesemission tecknades till cirka 95 procent
Fri, 28 Jun 2019 16:42:00 +0200

Den 25 juni 2019 avslutades teckningstiden i företrädesemissionen av aktier i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) ("Mackmyra" eller "Bolaget") som offentliggjordes den 10 maj 2019. Företrädesemissionen tecknades till cirka 95 procent och tillför Bolaget cirka 50 MSEK före emissionskostnader och kvittning av tidigare utställda brygglån.    Läs mer


Info om sista teckningsdag i Mackmyras företrädesemission
Thu, 20 Jun 2019 13:48:34 +0200

I enlighet med tidigare kommunikation är tisdagen den 25 juni 2019 sista dagen för teckning i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) (”Mackmyra” eller ”Bolaget”) nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Sista dag för handel med teckningsrätter är idag, den 20 juni 2019. Aktieägare med aktiedepå bör kontrollera med sin bank eller förvaltare om dessa använder sig av ett tidigare slutdatum för teckning. Läs mer


Mackmyra lanserar webbshop med AI whisky som första produkt
Wed, 19 Jun 2019 11:00:00 +0200

Whiskytillverkaren Mackmyra lanserar en webbshop för internationella kunder i främst Europa. I webbshopen finns även nu möjligheten att förbeställa världens första whisky skapad av artificiell intelligens (AI). AI whiskyn är skapad av Mackmyra tillsammans med det finska tech-bolaget Fourkind och Microsoft och första batchen levereras till hösten.  Läs mer


Kommuniké från årsstämma 2019-06-18 i Mackmyra
Tue, 18 Jun 2019 15:00:00 +0200

Vid Mackmyra Svensk Whisky AB:s årsstämma som hölls den 18 juni 2019 i Stockholm fattades följande enhälliga beslut av företagets aktieägare: Läs mer


Mackmyra i exklusivt samarbete med Varalövs Tunnfabrik
Tue, 18 Jun 2019 11:18:50 +0200

Whiskytillverkaren Mackmyra har inlett ett nära samarbete med Varalövs Tunnfabrik som ska tillverka destilleriets whiskyfat av svensk ek. Samarbetet förenar Mackmyras upptäckarglädje, experimentlusta och whiskyframställning på fina svenska råvaror med Varalövs gedigna hantverkstradition sedan 1879. De nya faten är delvis gjorda av svensk ek, vilket ger Mackmyras whisky dess unika smakprofil och karaktär. Läs mer


Mackmyra lanserar Moment Skogshallon med smak av sommarbär
Thu, 13 Jun 2019 14:20:00 +0200

Mackmyra lanserar en whisky med somriga smaker av solmogna röda bär i den innovativa och limiterade serien Moment. Moment Skogshallon är en elegant single malt whisky, som delvis slutlagrats på fat mättade med vin gjort på vilda skogshallon. Utgåvan lanseras i begränsad upplaga den 18 juni 2019 i Systembolagets beställningssortiment. Läs mer


Mackmyra bjuder in till investerarträffar med mingel och möjlighet till efterföljande whiskyprovning i Stockholm, Göteborg och Gävle.
Mon, 10 Jun 2019 12:00:38 +0200

Med anledning av den pågående företrädesemissionen, med teckningsperiod mellan den 10/6 och 25/6, bjuder Mackmyra härmed in aktieägare och intressenter till investerarträffar med mingel och möjlighet till efterföljande whiskyprovning (mot en kostnad om 160 kr). Under investerarträffarna presenteras bland annat den senaste utvecklingen och framtida strategin i bolaget. Läs mer


Mackmyra offentliggör prospekt
Wed, 05 Jun 2019 09:51:17 +0200

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) ("Mackmyra" eller "Bolaget") publicerar härmed prospekt med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningsperiod 10 - 25 juni 2019.     Läs mer


Mackmyra byter CFO
Fri, 31 May 2019 17:15:52 +0200

Björn Biberg avgår på egen begäran som CFO på Mackmyra Svensk Whisky AB (publ). Till ny CFO utses Anders Holst. Läs mer


Kommuniké från extra bolagsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 29 maj 2019 – Beslut om företrädesemission
Wed, 29 May 2019 16:28:15 +0200

Mackmyra Svensk Whisky AB höll under onsdagen den 29 maj 2019 extra bolagsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades enhälligt. Läs mer


Mackmyra publicerar årsredovisning för 2018
Mon, 27 May 2019 12:41:08 +0200

Läs mer


Mackmyra presenterar på Avanza Börsdag
Mon, 20 May 2019 08:55:00 +0200

Mackmyra meddelar att man kommer att delta på Avanza Börsdag på Operaterassen i Stockholm den 22 maj. Mackmyras VD Magnus Dandanell presenterar kl. 08.00 verksamheten, den senaste utvecklingen och den framtida strategin i bolaget. Läs mer


Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) kallar till årsstämma
Fri, 17 May 2019 09:15:00 +0200

Styrelsen för Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) har beslutat kalla till årsstämma tisdagen den 18 juni 2019. Närmare detaljer beträffande förslagen till stämman framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan. Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.     Läs mer


Q1 – Ett omställningskvartal med blygsam tillväxt
Fri, 17 May 2019 08:45:00 +0200

Läs mer


Mackmyra meddelar nytt datum för årsstämma och publicering av årsredovisning
Wed, 15 May 2019 15:30:00 +0200

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) senarelägger årsstämman. Nytt datum för årsstämman är den 18 juni 2019, stämman kommer att hållas i Stockholm, och en separat kallelse kommer att offentliggöras i behörig tid före stämman Läs mer


Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) kallar till extra bolagsstämma
Fri, 10 May 2019 11:46:00 +0200

Styrelsen för Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) har beslutat kalla till extra bolagsstämma onsdagen den 29 maj 2019. Närmare detaljer beträffande förslagen till stämman framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan.  Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna. Läs mer


Mackmyra beslutar om en företrädesemission om cirka 52,9 MSEK, säkerställd upp till 85%. Mackmyra offentliggör samtidigt en ambition om att nå positivt EBITDA-resultat för helåret 2019.
Fri, 10 May 2019 11:45:00 +0200

Styrelsen i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) (”Mackmyra” eller ”Bolaget”) har beslutat om en företrädesemission av A- och B-aktier som vid full teckning tillför Bolaget cirka 52,9 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Mackmyra har erhållit teckningsåtaganden motsvarande 44 procent och garantiåtaganden motsvarande 41 procent, dvs. sammanlagt upp till 85 procent av aktierna i Företrädesemissionen. Det säkerställda beloppet om cirka 45 MSEK bedöms, med ett relativt försiktigt antagande om försäljningstillväxt under kommande år, vara tillräckligt för att finansiera Bolagets rörelsekapitalbehov åtminstone till och med fjärde kvartalet 2020. Ambitionen är dock, givet att kommande års högre interna försäljningsmål uppnås, att det säkerställda beloppet ska vara tillräckligt för att finansiera Bolagets rörelsekapitalbehov fram till positivt kassaflöde. Genomförandet av Företrädesemissionen förutsätter att en extra bolagsstämma, som kommer att avhållas den 29 maj 2019, godkänner styrelsens emissionsbeslut. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs i dag genom separat pressmeddelande.   Mackmyra uttalar även härmed en ambition om att återigen visa positivt EBITDA-resultat vilket förväntas kunna ske för helåret 2019. Utfallet för det första kvartalet 2019 blir dock, enligt plan, ett omställningskvartal med en högst marginell tillväxt och ett försämrat EBITDA-resultat. Från det andra kvartalet 2019 förväntas dock en ökad tillväxt och att tydliga resultatförbättringar uppnås, främst på grund av en ökad försäljning på exportmarknaderna och minskade relativa omkostnader med anledning av ett tidigare implementerat effektivitetsprogram. Läs mer


Microsoft hjälper Mackmyra att skapa världens första AI-whisky
Thu, 09 May 2019 14:00:00 +0200

Microsoft har, tillsammans med finska teknikkonsulten Fourkind och den prisade svenska whisky-tillverkaren Mackmyra skapat världens första whisky framtagen med artificiell intelligens (AI). Whiskyn presenteras i dag på tech-konferensen The Next Web i Amsterdam (https://thenextweb.com/conference/live). Detta är första gången som ett komplext konsumentproduktrecept skapats med maskinlärning. Läs mer


Mackmyra lanserar världens första whisky skapad av AI
Wed, 03 Apr 2019 13:15:00 +0200

Tillsammans med det finska tech-bolaget Fourkind och Microsoft skapar Mackmyra världens första whisky framtagen med AI, artificiell intelligens, som Master Blender. Läs mer


Uppdatering om status i kommande kapitalanskaffning
Fri, 29 Mar 2019 17:00:00 +0100

Som meddelats i pressmeddelande den 8 februari 2019 planeras en kapitalanskaffning för genomförande från Q2 innevarande år. Planeringsarbetet fortskrider men form och storlek på kapitalanskaffningen är ännu inte fastställd. Detaljer om kapitalanskaffningen kommer att lämnas genom pressmeddelande under inledningen av Q2 (tidigare under Q1 2019). Läs mer


Mackmyras Master Blender invald i Whisky Magazine Hall of Fame
Fri, 29 Mar 2019 13:00:05 +0100

Angela D’Orazio, Master Blender på Mackmyra, blev under gårdagskvällen invald i Whisky Magazine Hall of Fame. Utmärkelsen är en av whiskybranschens mest prestigefulla hyllningar och hedrar betydelsefulla personer som har gjort bestående avtryck i whiskyindustrin. Utöver den hedersamma utmärkelsen Whisky Legend fick även Mackmyras Brukswhisky och Svensk Rök/Amerikansk Ek mota fina utmärkelser. Läs mer


Mackmyras nya whisky väcker vårkänslor
Thu, 07 Mar 2019 12:30:00 +0100

I slutet av mars lanseras Mackmyras säsongswhisky Äppelblom – en whisky som för tankarna till våren och friska gröna äpplen i både smak och design. Den eleganta säsongsutgåvan har mognat på mättade ekfat som innehållit calvados från den välrenommerade calvadostillverkaren Christian Drouin. Äppelblom är resultatet av samarbetet och finns tillgänglig i begränsad upplaga på Systembolaget från den 22 mars 2019. Läs mer


Fortsatt försäljningstillväxt i Q4, men utmaningar i resultat och kassaflöde
Thu, 28 Feb 2019 08:55:00 +0100

Läs mer


Mackmyra Svensk Whisky AB byter Certified Adviser
Wed, 27 Feb 2019 11:08:23 +0100

Läs mer


Mackmyra Svensk Whisky fyller 20 år
Tue, 26 Feb 2019 14:54:32 +0100

I år fyller Mackmyra 20 år, både som företag och som Sveriges första destilleri för single malt whisky. Firandet kommer pågå under hela 2019 med temat ”Tack Sverige!” som en hyllning till alla som har varit delaktiga i resan från idé till en internationellt etablerad svensk hantverksprodukt. 20 år av hårt arbete har resulterat i en välförtjänt positionering som ledande destilleri i kategorin ”nya världens whisky”. Läs mer


Mackmyra säkrar kortsiktig finansiering och redovisar verksamhetsstatus
Fri, 08 Feb 2019 18:30:00 +0100

Läs mer


Mackmyra Moment Karibien - The love story continues
Wed, 28 Nov 2018 11:09:19 +0100

Mackmyra har i samarbete med den kända romproducenten Plantation Rum återigen skapat en single malt whisky, delvis slutlagrad på romfat från Barbados och Jamaica. Resultatet, Moment Karibien, är en kryddig och fruktig whisky som för tankarna till varmare breddgrader, lanseras i begränsad upplaga idag den 28 november 2018 i Systembolagets beställningssortiment. Läs mer


Försäljningstillväxt för femtonde kvartalet i rad
Fri, 16 Nov 2018 08:30:00 +0100

Läs mer


Stämningsfull säsongswhisky från Mackmyra lanseras inför höstens kyliga kvällar
Wed, 26 Sep 2018 13:00:00 +0200

Mackmyras nya säsongswhisky Vinterglöd är en värmande och kryddig single malt whisky som delvis slutlagrats på ekfat mättade med svensk vinglögg. Stämningsfulla toner av apelsin, kanderad frukt och mandel tillsammans med ek och ingefära sätter den rätta glöden till höstens och vinters högtider. Vinterglöd finns tillgänglig i begränsad upplaga på Systembolaget från den 19 oktober 2018. Läs mer


Mackmyra Swedish Whisky Ltd. startar försäljningen i Storbritannien
Mon, 24 Sep 2018 11:21:07 +0200

Den brittiska marknaden är på flera sätt en nyckelmarknad för Mackmyra. För att accelerera tillväxten startades i april 2018 dotterbolaget Mackmyra Swedish Whisky Ltd. Satsningen innebär bland annat att försäljning och marknadsföring kommer att drivas av egen anställd brittisk personal. Under sommaren har registreringar, rekryteringar och förberedelser genomförts. Läs mer


Fortsatt försäljningstillväxt i Q2 trots utmanande väder
Fri, 31 Aug 2018 08:45:00 +0200

Läs mer


Mackmyra lanserar Moment Efva – en smyckad utgåva
Fri, 24 Aug 2018 13:40:27 +0200

Mackmyra har tillsammans med den kända smyckeskonstnären Efva Attling i ett kreativt samarbete skapat Moment Efva - en elegant svensk maltwhisky lagrad på björkvinsfat med en specialdesignad kork signerad Efva Attling. Moment Efva lanseras i begränsad upplaga den 11 september 2018 i Systembolagets beställningssortiment. Läs mer


Mackmyra – Kommuniké från årsstämma 2018-06-02
Sat, 02 Jun 2018 13:00:00 +0200

Vid Mackmyra Svensk Whisky AB:s årsstämma som hölls den 2 juni 2018 i Mackmyra Whiskyby utanför Gävle fattades följande enhälliga beslut av företagets aktieägare: Läs mer


Mackmyra presenterar svensk ek när den är som bäst
Wed, 30 May 2018 13:47:02 +0200

Mackmyra lanserar Moment Svensk Ek 2008. Whiskyn har lagrats på 100-litersfat av fin svensk ek, sedan nationaldagen 2008. Med en upplaga på endast 761 flaskor blir det en av de mest unika i serien som Mackmyra hittills släppt. Finns på Systembolagets exklusiva webbsortiment från den 31 maj 2018. Läs mer


FORTSATT TILLVÄXT OCH RESULTATFÖRBÄTTRING I Q1
Fri, 18 May 2018 08:45:00 +0200

Läs mer


NYHET TILL MACKMYRADAGEN 2018: PROVSMAKA MACKMYRAS FÖRSTA ALKOHOLFRIA PRODUKT, EN EKOLOGISK TONIC FRÅN LAB DISTILLERY & SWEDISH TONIC
Thu, 17 May 2018 17:00:00 +0200

Kreatör Tonic är en ekologisk, svenskproducerad klassisk tonic som smyglanseras på Mackmyradagen den 2 juni i Mackmyra Whiskyby. Kreatör Tonic har tagits fram med syfte att ge en komplett gin & tonic upplevelse tillsammans med Kreatör [jin] eller som ett alkoholfritt alternativ.  Läs mer


Justerat förslag från Mackmyras Nomineringskommitté inför årsstämman 2018
Thu, 17 May 2018 16:30:00 +0200

Mackmyras nomineringskommitté justerar idag sitt förslag till val av styrelse på kommande årsstämma den 2 juni 2018. Bakgrunden är att Jörgen Andersson som tidigare föreslagits för omval, efter att kallelse till årsstämma utsändes den 27 april meddelat att hans arbetssituation har förändrats, vilket innebär att han inte längre är tillgänglig för omval. Därför föreslås istället nyval av Peter Kollberg som ordinarie ledamot. I övrigt är nomineringskommitténs förslag oförändrat. Läs mer


Mackmyra publicerar årsredovisning för 2017
Mon, 07 May 2018 10:30:00 +0200

  Läs mer


Kallelse till årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB(publ)
Fri, 27 Apr 2018 12:00:00 +0200

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) håller årsstämma lördagen den 2 juni 2018 kl. 10:00 i Mackmyra Whiskyby, Kolonnvägen 2 i Gävle. Registrering och inpassering sker från och med kl. 09:00. Läs mer


Mackmyra Gruvguld, en hyllning till 30-litersfaten och Bodås gruva
Thu, 26 Apr 2018 14:20:53 +0200

Vårens säsongsutgåva från Mackmyra heter Gruvguld och är en kryddig och smakrik single malt whisky. Whiskyn är lagrad på mindre ekfat av olika varianter och åldrar från Bodås gruva. De små 30-litersfaten, som blivit Mackmyras signum och gett karaktär till whiskyn ända sedan starten 1999, ger en tydlig och unik smakrikedom. Gruvguld som lanserades i begränsad upplaga finns nu tillgänglig på Systembolaget och har redan blivit mycket uppskattad. Läs mer


Mackmyras inlägg i sociala medier blir pilotfall i domstol
Fri, 20 Apr 2018 19:30:00 +0200

Konsumentombudsmannen har idag lämnat in en stämningsansökan till Patent- och marknadsdomstolen. Konsumentombudsmannen vill genom stämningsansökan låta Patent- och marknadsdomstolen pröva om sex av de bilder som finns på Mackmyras Facebook- och Instagramkonton är otillbörlig marknadsföring av alkohol. Läs mer


Mackmyra startar dotterbolag i Storbritannien
Thu, 19 Apr 2018 08:30:00 +0200

Den brittiska marknaden är på flera sätt en nyckelmarknad för Mackmyra. För att accelerera tillväxten inleds nu en satsning innebärandes bland annat att försäljning och marknadsföring kommer att drivas av egen anställd personal. Nysatsningen byggs upp kring det nystartade dotterbolaget Mackmyra Swedish Whisky Ltd. Läs mer


Mackmyras incitamentsprogram med konvertibler om 2 MSEK fulltecknat
Wed, 11 Apr 2018 12:45:00 +0200

Det incitamentsprogram bestående av en riktad nyemission av konvertibler (K21) till Mackmyras personal om upp till cirka 2 MSEK som beslutades av extra bolagsstämma i Mackmyra den 21 februari med sista teckningsdag den 28 mars, har fulltecknats och tilldelats. Läs mer


MACKMYRAS FÖRETRÄDESEMISSION KRAFTIGT ÖVERTECKNAD
Wed, 21 Mar 2018 22:00:00 +0100

Det slutgiltiga utfallet för företrädesemissionen i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, för vilken teckningsperioden avslutades den 16 mars 2018, innebar att emissionen tecknades till 279 procent.  Läs mer


MACKMYRA OFFENTLIGGÖR INFORMATIONSMEMORANDUM INFÖR FÖRETRÄDESEMISSION
Thu, 01 Mar 2018 10:05:00 +0100

Ett informationsmemorandum avseende inbjudan till teckning av aktier i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) har idag offentliggjorts. Detta informationsmemorandum, inklusive villkor och anvisningar för emissionen, finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.mackmyra.se/finansiell-information/emissioner Läs mer


KONVERTERING AV KONVERTIBELLÅN OM 11,2 MSEK I MACKMYRA
Mon, 26 Feb 2018 14:00:00 +0100

Konvertering av konvertibla skuldebrev till nya B-aktier motsvarande ett värde av 11,2 MSEK har påkallats i Mackmyra Svensk Whisky AB. Konverteringen avser konvertibelprogram K18 och K19 som ursprungligen beslutades den 20 februari 2015. Påkallandet innebär full konvertering av dessa båda konvertibelprogram samt att Mackmyras räntekostnader på årsbasis minskar med nära 1 MSEK. Läs mer


RIKTAD NYEMISSION OM 5 MSEK BLEV FULLTECKNAD
Mon, 26 Feb 2018 13:59:00 +0100

Den riktade nyemissionen om upp till cirka 5 MSEK som beslutades av extra bolagsstämma i Mackmyra den 21 februari med sista teckningsdag den 26 februari, har fulltecknats. Läs mer


KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MACKMYRA SVENSK WHISKY AB DEN 21 FEBRUARI 2018 – MED BESLUT OM NYEMISSIONER
Wed, 21 Feb 2018 15:30:00 +0100

Mackmyra Svensk Whisky AB höll under onsdagen den 21 februari 2018 extra bolagsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut enhälligt fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till den extra bolagsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till den extra bolagsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.mackmyra.se. Läs mer


POSITIVT RESULTAT EFTER SKATT OCH FORTSATT TILLVÄXT I Q4
Mon, 19 Feb 2018 08:45:00 +0100

2017 års fjärde kvartal blev Mackmyras tolfte kvartal i rad med försäljningstillväxt. Tillväxten drevs av försäljningen inom fat & upplevelser (13 %), medan försäljningen av flaskor under kvartalet hamnar på i princip oförändrad nivå jämfört med Q4 2016. Det fjärde kvartalet 2017 blev med ett positivt resultat efter skatt om 1,8 MSEK (-4,5) det resultatmässigt starkaste sedan Q4 2012, vilket utöver den kontinuerliga försäljningstillväxten de senaste 12 kvartalen är ett viktigt kvitto på den tydligt positiva utvecklingen i företaget. Läs mer