|     English / Swedish

Styrelse & revisorer

 

CarlKlingberg_thumb

CARL KLINGBERG

Styrelseordförande sedan juni 2014.
Född: 1961
Utbildning:
Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm samt genomgången kurs i alkohollagstiftningen.
Övriga uppdrag:
Styrelseordförande i DHS Venture Partners AB och Aspire Global Ltd. Styrelseledamot, ensam ägare och verkställande direktör i Pay & Pray AB. Styrelseledamot i Scandinavian WeldTech Holding AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Styrelseordförande i Heads Svenska AB. Bolagsman i HANDELSBOLAGET CULA INVEST. Enskild firma, HANDELSHUSET CULA C.K.
Innehav, eget och genom närstående:
110 000 B-aktier.
3 st Reservefat
Icke oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

 

HÅKAN JOHANSSON

Styrelseledamot sedan juni 2019.
Född: 1955
Utbildning:
Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
Övriga uppdrag:
Styrelseordförande i Valedo Partners Fund II AB, Valedo Partners Fund III AB, Valuation Europe AB, Flexenclosure  AB, Cordovan Group AB och i det helägda bolaget Kattson i Sverige AB. Styrelseledamot i Stena Adactum AB, Mantex AB, Nest Capital 2015 GP Oy, Lundkatt AB
Senior rådgivare till Keyhaven Capital Partners Ltd
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Styrelseledamot i Pegroco Invest AB.
Innehav, eget och genom närstående:
Håkan Johansson med hustru Anette Johansson samt det helägda bolaget Kattson i Sverige AB äger  2 757 103 B-aktier i Bolaget.
Icke oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets aktieägare.

CarlJohanKastengren_thumb

CARL-JOHAN KASTENGREN

Styrelseledamot sedan mars 1999.
Född: 1967
Utbildning:
Civilingenjör med inriktning mot ekonomi och har varit med och grundat bolaget.
Övriga uppdrag:
VD och styrelseledamot i Gillesvik AB och EFIB AB, styrelseledamot i Brandkontoret.
Tidigare uppdrag i urval:
Förvaltningschef Gillesvik Förvaltning AB
Innehav, eget och genom närstående:
63 000 A-aktier och 794 690 B-aktier.
3 st Reservefat
Icke oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

DavidHedman_thumb

David Hedman

Styrelseledamot sedan 2011.
Född: 1974
Utbildning:
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm (HHS).
Övriga uppdrag:
Styrelseordförande och verkställande direktör i Gram International AB. Styrelseledamot i David Hedman Consulting aktiebolag, Sport Design Sweden AB, Terramadre AB samt Sneakersnstuff-koncernen. Styrelsesuppleant i Friendly Building Ingrid AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Inga.
Innehav, eget och genom närstående:
David Hedman äger inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget.
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

 

 

 

Adéle Robberstad

Styrelseledamot sedan juni 2018.
Född: 1967
Utbildning:
Civilekonom Göteborgs Handelshögskola.
Övriga uppdrag:
Styrelsesuppleant och verkställande direktör i Maison Heinrich AB. Verkställande direktör och director i The Island Rum Company. Därutöver 15 år i dryckesindustrin.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Styrelseledamot i Brilliant Brands Nordic AB. Styrelsesuppleant och verkställande direktör i The Inspirit Company AB. Styrelsesuppleant, verkställande direktör och delägare i Peter F. Heering AB.
Innehav, eget och genom närstående:
Adéle Robberstad äger inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget.
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Peter Kollberg

Styrelseledamot sedan juni 2018.
Född: 1966
Utbildning:
Civilekonom.
Övriga uppdrag:
Styrelseledamot och verkställande direktör i Mölnlycke Fastighets AB, Hällsnäs Aktiebolag och Hällsnäs Holding AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Inga.
Innehav:
Peter Kollberg äger inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget.
7 st Reservefat
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.
—-
NOT:
I privat innehav ingår sedan 2014-08-31 även närståendes innehav.

Revisor

Bolagets revisor: ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB
Huvudansvarig revisor: Annika Wedin, auktoriserad revisor