|     English / Swedish

Styrelse och revisorer

Carl Klingberg

CarlKlingberg_thumb

Styrelseordförande sedan 2014, ledamot sedan 2004
Född 1961
Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm

Carl har under de senaste 15 åren verkat som medgrundare och arbetat som VD och/eller styrelseledamot för flertalet internetbaserade verksamheter såsom Scandinavia Online/Passagen, Resfeber, Tradera och Avanza, m.fl. Som VD för Ongame/bwin Games AB arbetade Carl med en av världens absolut största leverantörer av internetpoker, som förutom egna tjänster till konsumenter även utvecklar och tillhandahåller teknologi och kringtjänster till ett stort antal globala pokeroperatörer. Idag verkar Carl som rådgivare åt mindre och medelstora bolag i operativa och strategiska frågor rörande ledning och marknadsföring.

Huvuduppdrag de senaste åren:

2011 – Styrelseledamot i Scandinavian WeldTech AB
2006 – 2010 VD för Ongame/bwin Games AB
2001 – Managementkonsult i det egenägda bolaget Pay & Pray AB

Innehav, privat och genom bolag: 72 000 B-aktier
7 Reservefat

Annika Berg

AnnikaBerg

Styrelseledamot sedan 2015
Född 1969
Civilingenjör, KTH

Annika är en av grundarna till Mackmyra och var heltidsanställd på bolaget i början av 2000-talet och arbetade då med projektering av destilleriet på Mackmyra Bruk samt med tillståndshanteringen. Idag arbetar hon inom bygg- och fastighetsbranschen på JM AB som Regionchef för Stockholm Nord. Annika har även arbetat inom Peab-koncernen som bl  a platschef och entreprenadingenjör.

Andra engagemang, bl a :
Styrelseledamot i HB Silverdal Exploatering
Styrelseledamot i Täby Park Exploatering AB

Innehav: 25 500 A-aktier, 131 589 B-aktier

David Hedman

DavidHedman_thumb

Styrelseledamot sedan 2011
Född 1974
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

David är en av grundarna till klädföretaget WeSC och har i 10 år var han en av de drivande krafterna till bolagets utveckling från idé till börsnoterat företag med verksamhet i 22 länder. David jobbar idag som investerare och managementkonsult i det egna bolaget DH Consulting AB, med inriktning mot små- och medelstora tillväxtbolag samt internationaliseringsprocesser.

Huvuduppdrag de senaste åren:
2009 – Egen investeringsverksamhet samt konsult i det egna bolaget DH Consulting AB
2007 – 2009 Verkställande direktör, We International AB och Vice verkställande direktör WeSC (publ.) AB
– 2007 Grundare och CFO, We International AB

Inget aktieinnehav

Carl Johan Kastengren

CarlJohanKastengren_thumb

Styrelseledamot sedan 1999
Civilingenjör, KTH

Carl Johan är en av grundarna till Mackmyra. Han har under lång tid haft olika befattningar i Gillesvik AB koncernen, en fastighets- och investmentkoncern och i samband med dessa befattningar varit och är styrelsemedlem/ordförande/VD i ett flertal dotterbolag.

Huvuduppdrag de senaste åren:

2004 – VD och styrelseledamot inom Gillesvik AB koncernen, årsomsättning ca 250 Mkr
– 2004 Förvaltningschef och styrelseledamot inom Gillesvik AB koncernen

Andra uppdrag är bland annat VD och styrelseledamot i EFIB AB, styrelseledamot i Fastighetsägarna Stockholm och ledamot av Hyresnämnden.

Tidigare uppdrag är bland annat som styrelseledamot i IVT Industrier AB.

Innehav, privat och genom bolag: 58 060 A-aktier, 416 016 B-aktier

Emma Strömfelt

Styrelseledamot sedan 2017.

Emma Heimonen har under de senaste 12 åren jobbat i ledande befattningar inom digitala verksamheter inkluderande spel, mobiltjänster och e-handel. Emma har varit aktiv som start-up VD och entreprenör och tar med sig erfarenhet av att jobba med digital affärsutveckling, nya samarbeten och innovationsledning. Idag är hon chef för digital innovation på Swedbank. Emma är född 1981, har bott i 8 länder och har en magisterexamen i Internationell ekonomi.

Adéle Robberstad

Styrelseledamot sedan 2018.

Peter Kollberg

Styrelseledamot sedan 2018.

—-

NOT: I privat innehav ingår sedan 2014-08-31 även närståendes innehav.

Revisor

Bolagets revisor: ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB
Huvudansvarig revisor: Annika Wedin, auktoriserad revisor