|     English / Swedish

Styrelse & revisorer

 

CarlKlingberg_thumb

CARL KLINGBERG

Styrelseordförande sedan juni 2014.
Född: 1961
Utbildning:
Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm samt genomgången kurs i alkohollagstift-ningen.
Övriga uppdrag:
Styrelseordförande i DHS Venture Partners AB och Aspire Global Ltd. Styrelseledamot, ensam ägare och verkställande direktör i Pay & Pray AB. Styrelseledamot i Scandinavian WeldTech Holding AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Styrelseordförande i Heads Svenska AB. Bolagsman i HANDELSBOLAGET CULA INVEST. Enskild firma, HANDELSHUSET CULA C.K.
Innehav, eget och genom närstående:
11 000 A-aktier och 110 000 B-aktier.
Inte oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

 

HÅKAN JOHANSSON

Styrelseledamot sedan juni 2019.
Född: 1955
Utbildning:
Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
Övriga uppdrag:
Styrelseordförande i Valedo Partners Fund II AB, Valedo Partners Fund III AB, Valuation Europe AB, Flexenclosure  AB, Cordovan Group AB och i det helägda bolaget Kattson i Sverige AB. Styrelseledamot i Stena Adactum AB, Mantex AB, Nest Capital 2015 GP Oy, Lundkatt AB
Senior rådgivare till Keyhaven Capital Partners Ltd
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Styrelseledamot i Pegroco Invest AB.
Innehav, eget och genom närstående:
Håkan Johansson med hustru samt det helägda bolaget Kattson i Sverige äger totalt  2.757.103 aktier i Bolaget
Icke oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets aktieägare.

AnnikaBerg


Annika Berg

Styrelseledamot sedan juni 2015.
Född: 1969
Utbildning:
Civilingenjör väg- och vattenbyggnadsteknik, KTH och Science of Distilling, Edinburgh University.
Övriga uppdrag:
Styrelseordförande i Fastighets AB Kranlyftet. Styrelseledamot och verkställande direktör i Spiritum Spritaktiebolag. Styrelseledamot i Täby Park Exploatering AB och Bergshamra Bro AB. Prokurist i Handelsbolaget Silverdal Exploatering. Även tillsvidareanställd som projekteringschef i JM AB, Stockholm.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Styrelsesuppleant i Fastighets AB Kranlyftet.
Innehav, eget och genom närstående:
25 500 A-aktier och 163 006 B-aktier.
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

CarlJohanKastengren_thumb

CARL-JOHAN KASTENGREN

Styrelseledamot sedan mars 1999.
Född: 1967
Utbildning:
Civilingenjör med inriktning mot ekonomi och har varit med och grundat bolaget.
Övriga uppdrag:
Styrelseordförande och verkställande direktör i Gillesvik Fastigheter AB, Gravitation Fastighets AB och Gillesvik Bostäder AB. Styrelseordförande i Gillesvik Holding Aktiebolag, Gillesvik Fastigheter i Sundbyberg AB, Trädlärkan Förvaltning AB, Gillesvik Fastigheter i Älvsjö AB, CAM Fastigheter AB, CJAM Holding AB, Telegrafholmen AB, Argil Holding AB, Gillesvik Sigillbevararen AB, Stockholm Gropen 31 AB, Gillesvik Morpheus 6 AB, Kvarteret Tiveden 5 AB, Sulis 2 AB, Kvarteret Termiten 1 AB, Kvarteret Stubintråden 4 AB och T-sländan 3 AB. Styrelseledamot och verkställande direktör i Gillesviks Förvaltnings Aktiebolag, EFIB Aktiebolag, Gillesvik AB, EFIB Ulvsunda AB och EFIB Geografiboken Aktiebolag. Styrelseledamot i Elektro Standard Aktiebolag, Gillesvik Beckomberga AB, Gillesvik Invest AB, Tufa Marin AB, Marinstaden Fastighets AB och THAL Invest AB. Styrelsesuppleant i Gillesvik Marinfastigheter AB, Nils Westerdahl Fastigheter AB, Förvaltningsaktiebolaget Teoge, Turako AB, Fastighets AB Nytorgsgatan, Ann Hedberg Fastighets AB, Turako skolfastigheter AB, Marinstaden Invest AB, Svensk Bostadspartner AB (publ), Turako Samhällsfastigheter AB, Fyrviken Bostäder AB och Fyrviken Holding AB. Lekmannarevisor i Fastighetsägarna Sverige Aktiebolag och Stockholms Stads Brandförsäkringskontor. Förtroendeuppdrag inom Hyresnämnden. Operativa uppdrag inom Gillesvik AB-koncernen. Delägare i Spiritum spritaktiebolag.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Styrelseordförande i Panorama Properties AB, Clanja Förvaltning AB och Slutplattan UMRIV 104483 AB. Styrelseledamot i PRO LINK Aktiebolag, Coeli Vagnhallen 15 AB, Förvaltningsaktiebolaget Teoge, Fastighets AB Berghällen 14, Marinstaden Bil & Marin AB, Marinstaden Sjötomter AB, Svensk Bostadspartner AB (publ) och Bostads-rättsföreningen Sandhamn Telegrafholmen. Styrelsesuppleant i V.K.M.- Västkustens Marin Aktiebolag, CJAM i Roslagen AB, Huges Marina Försäljning AB, Ann Hansdotter Fastighets AB, Julius och Nils Salonger AB, Marinstaden Fastighets AB, Fastighets AB Adlis, Marinstaden Bil & Marin AB och Marinstaden Sjötomter AB.
Innehav, eget och genom närstående:
58 060 A-aktier och 746 169 B-aktier.
Inte oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

 

EMMA STRÖMFELT

Styrelseledamot sedan maj 2017.
Född: 1981
Utbildning:
Civilekonom, Internationella handelshögskolan i Jönköping.
Övriga uppdrag:
Styrelseledamot i Swedbank Fastighetsbyrå AB, Empat Invest AB och AniCura Online AB. Styrelsesuppleant i Limone Media AB. Även heltidsanställd i Anicura AB som Chief Digital Officer.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Verkställande direktör i HolidayPhone AB.
Innehav, eget och genom närstående:
2 500 B-aktier.
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

DavidHedman_thumb

David Hedman

Styrelseledamot sedan 2011.
Född: 1974
Utbildning:
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm (HHS).
Övriga uppdrag:
Styrelseordförande och verkställande direktör i Gram International AB.
Styrelseledamot och ensam ägare i David Hedman Consulting Aktiebolag. Styrelseledamot och delägare i, Sneakersnstuff AB, Low-top BidCo AB, terramadre AB, SNS Brand Production AB, Sneakersnstuff Inc, Sneakersnstuff SAS, Sneakersnstuff GmbH, Sneakersnstuff Ltd, Sneakersnstuff KK, SNS Meatpackning LLC, SNS Venice Inc, SNS California Inc och SNS Bar LLC. Styrelseledamot i Sport Design Sweden AB och Terramadre Properties. Styrelsesuppleant i Friendly Building Ingrid AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Inga.
Innehav, eget och genom närstående:
David Hedman äger inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget.
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

 

 

 

Adéle Robberstad

Styrelseledamot sedan juni 2018.
Född: 1967
Utbildning:
Civilekonom Göteborgs Handelshögskola.
Övriga uppdrag:
Styrelsesuppleant och verkställande direktör i Maison Heinrich AB. Verkställande direktör och director i The Island Rum Company. Därutöver 15 år i dryckesindustrin.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Styrelseledamot i Brilliant Brands Nordic AB. Styrelsesuppleant och verkställande direktör i The Inspirit Company AB. Styrelsesuppleant, verkställande direktör och delägare i Peter F. Heering AB.
Innehav, eget och genom närstående:
Inget aktieinnehav.
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Peter Kollberg

Styrelseledamot sedan juni 2018.
Född: 1966
Utbildning:
Civilekonom.
Övriga uppdrag:
Styrelseledamot och verkställande direktör i Mölnlycke Fastighets AB, Hällsnäs Aktiebolag och Hällsnäs Holding AB. Styrelseledamot i Fastighets AB Överås, Svensk Kapitalförmedling AB, Kyrkvägens Fastighets AB, Kollberg & Hansson Förvaltnings AB, Herrgårdsvägens Fastighets AB, Fastighets AB Sandfabriken, Triangeltomten i Lerum AB, Orgelfabriken Fastighets AB, Fastighets AB Träfabriken, Fastighets AB Målerifabriken, Fastighets AB Trollfabriken, Furuhäll Stenfastigheter AB, Fastighets AB Elfabriken, Funkisfabriken AB och Sjömärkets ekonomiska förening.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren:
Styrelseordförande i Borås Finska Dagcenter AB, Ås Härads Madmeteus AB, Studor Projektutveckling AB, Hedagården Fastighets AB, Orgelfabriken Fastighets AB, Hedagården Bostadsaktiebolag 2, Kollberg & Hansson i Göteborg AB och Centrumfastigheter i Hindås AB.
Styrelseledamot i Aktiebolaget A. Ekvalls Plast & Snickerier, Holdingaktiebolaget Knut Hansson, Hällsnäs Fastigheter AB och Fastighets AB Sillfabriken. Styrelsesuppleant i Almdy Hedagården 1:76 Aktiebolag.
Innehav:
571 B-aktier.
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.
—-
NOT:
I privat innehav ingår sedan 2014-08-31 även närståendes innehav.

Revisor

Bolagets revisor: ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB
Huvudansvarig revisor: Annika Wedin, auktoriserad revisor