|     English / Swedish

Pressreleaser

Här hittar du alla våra pressreleaser på svenska.

Mackmyra Moment Karibien - The love story continues
Wed, 28 Nov 2018 11:09:19 +0100

Mackmyra har i samarbete med den kända romproducenten Plantation Rum återigen skapat en single malt whisky, delvis slutlagrad på romfat från Barbados och Jamaica. Resultatet, Moment Karibien, är en kryddig och fruktig whisky som för tankarna till varmare breddgrader, lanseras i begränsad upplaga idag den 28 november 2018 i Systembolagets beställningssortiment. Läs mer


Försäljningstillväxt för femtonde kvartalet i rad
Fri, 16 Nov 2018 08:30:00 +0100

Läs mer


Stämningsfull säsongswhisky från Mackmyra lanseras inför höstens kyliga kvällar
Wed, 26 Sep 2018 13:00:00 +0200

Mackmyras nya säsongswhisky Vinterglöd är en värmande och kryddig single malt whisky som delvis slutlagrats på ekfat mättade med svensk vinglögg. Stämningsfulla toner av apelsin, kanderad frukt och mandel tillsammans med ek och ingefära sätter den rätta glöden till höstens och vinters högtider. Vinterglöd finns tillgänglig i begränsad upplaga på Systembolaget från den 19 oktober 2018. Läs mer


Mackmyra Swedish Whisky Ltd. startar försäljningen i Storbritannien
Mon, 24 Sep 2018 11:21:07 +0200

Den brittiska marknaden är på flera sätt en nyckelmarknad för Mackmyra. För att accelerera tillväxten startades i april 2018 dotterbolaget Mackmyra Swedish Whisky Ltd. Satsningen innebär bland annat att försäljning och marknadsföring kommer att drivas av egen anställd brittisk personal. Under sommaren har registreringar, rekryteringar och förberedelser genomförts. Läs mer


Fortsatt försäljningstillväxt i Q2 trots utmanande väder
Fri, 31 Aug 2018 08:45:00 +0200

Läs mer


Mackmyra lanserar Moment Efva – en smyckad utgåva
Fri, 24 Aug 2018 13:40:27 +0200

Mackmyra har tillsammans med den kända smyckeskonstnären Efva Attling i ett kreativt samarbete skapat Moment Efva - en elegant svensk maltwhisky lagrad på björkvinsfat med en specialdesignad kork signerad Efva Attling. Moment Efva lanseras i begränsad upplaga den 11 september 2018 i Systembolagets beställningssortiment. Läs mer


Mackmyra – Kommuniké från årsstämma 2018-06-02
Sat, 02 Jun 2018 13:00:00 +0200

Vid Mackmyra Svensk Whisky AB:s årsstämma som hölls den 2 juni 2018 i Mackmyra Whiskyby utanför Gävle fattades följande enhälliga beslut av företagets aktieägare: Läs mer


Mackmyra presenterar svensk ek när den är som bäst
Wed, 30 May 2018 13:47:02 +0200

Mackmyra lanserar Moment Svensk Ek 2008. Whiskyn har lagrats på 100-litersfat av fin svensk ek, sedan nationaldagen 2008. Med en upplaga på endast 761 flaskor blir det en av de mest unika i serien som Mackmyra hittills släppt. Finns på Systembolagets exklusiva webbsortiment från den 31 maj 2018. Läs mer


FORTSATT TILLVÄXT OCH RESULTATFÖRBÄTTRING I Q1
Fri, 18 May 2018 08:45:00 +0200

Läs mer


NYHET TILL MACKMYRADAGEN 2018: PROVSMAKA MACKMYRAS FÖRSTA ALKOHOLFRIA PRODUKT, EN EKOLOGISK TONIC FRÅN LAB DISTILLERY & SWEDISH TONIC
Thu, 17 May 2018 17:00:00 +0200

Kreatör Tonic är en ekologisk, svenskproducerad klassisk tonic som smyglanseras på Mackmyradagen den 2 juni i Mackmyra Whiskyby. Kreatör Tonic har tagits fram med syfte att ge en komplett gin & tonic upplevelse tillsammans med Kreatör [jin] eller som ett alkoholfritt alternativ.  Läs mer


Justerat förslag från Mackmyras Nomineringskommitté inför årsstämman 2018
Thu, 17 May 2018 16:30:00 +0200

Mackmyras nomineringskommitté justerar idag sitt förslag till val av styrelse på kommande årsstämma den 2 juni 2018. Bakgrunden är att Jörgen Andersson som tidigare föreslagits för omval, efter att kallelse till årsstämma utsändes den 27 april meddelat att hans arbetssituation har förändrats, vilket innebär att han inte längre är tillgänglig för omval. Därför föreslås istället nyval av Peter Kollberg som ordinarie ledamot. I övrigt är nomineringskommitténs förslag oförändrat. Läs mer


Mackmyra publicerar årsredovisning för 2017
Mon, 07 May 2018 10:30:00 +0200

  Läs mer


Kallelse till årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB(publ)
Fri, 27 Apr 2018 12:00:00 +0200

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) håller årsstämma lördagen den 2 juni 2018 kl. 10:00 i Mackmyra Whiskyby, Kolonnvägen 2 i Gävle. Registrering och inpassering sker från och med kl. 09:00. Läs mer


Mackmyra Gruvguld, en hyllning till 30-litersfaten och Bodås gruva
Thu, 26 Apr 2018 14:20:53 +0200

Vårens säsongsutgåva från Mackmyra heter Gruvguld och är en kryddig och smakrik single malt whisky. Whiskyn är lagrad på mindre ekfat av olika varianter och åldrar från Bodås gruva. De små 30-litersfaten, som blivit Mackmyras signum och gett karaktär till whiskyn ända sedan starten 1999, ger en tydlig och unik smakrikedom. Gruvguld som lanserades i begränsad upplaga finns nu tillgänglig på Systembolaget och har redan blivit mycket uppskattad. Läs mer


Mackmyras inlägg i sociala medier blir pilotfall i domstol
Fri, 20 Apr 2018 19:30:00 +0200

Konsumentombudsmannen har idag lämnat in en stämningsansökan till Patent- och marknadsdomstolen. Konsumentombudsmannen vill genom stämningsansökan låta Patent- och marknadsdomstolen pröva om sex av de bilder som finns på Mackmyras Facebook- och Instagramkonton är otillbörlig marknadsföring av alkohol. Läs mer


Mackmyra startar dotterbolag i Storbritannien
Thu, 19 Apr 2018 08:30:00 +0200

Den brittiska marknaden är på flera sätt en nyckelmarknad för Mackmyra. För att accelerera tillväxten inleds nu en satsning innebärandes bland annat att försäljning och marknadsföring kommer att drivas av egen anställd personal. Nysatsningen byggs upp kring det nystartade dotterbolaget Mackmyra Swedish Whisky Ltd. Läs mer


Mackmyras incitamentsprogram med konvertibler om 2 MSEK fulltecknat
Wed, 11 Apr 2018 12:45:00 +0200

Det incitamentsprogram bestående av en riktad nyemission av konvertibler (K21) till Mackmyras personal om upp till cirka 2 MSEK som beslutades av extra bolagsstämma i Mackmyra den 21 februari med sista teckningsdag den 28 mars, har fulltecknats och tilldelats. Läs mer


MACKMYRAS FÖRETRÄDESEMISSION KRAFTIGT ÖVERTECKNAD
Wed, 21 Mar 2018 22:00:00 +0100

Det slutgiltiga utfallet för företrädesemissionen i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, för vilken teckningsperioden avslutades den 16 mars 2018, innebar att emissionen tecknades till 279 procent.  Läs mer


MACKMYRA OFFENTLIGGÖR INFORMATIONSMEMORANDUM INFÖR FÖRETRÄDESEMISSION
Thu, 01 Mar 2018 10:05:00 +0100

Ett informationsmemorandum avseende inbjudan till teckning av aktier i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) har idag offentliggjorts. Detta informationsmemorandum, inklusive villkor och anvisningar för emissionen, finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.mackmyra.se/finansiell-information/emissioner Läs mer


KONVERTERING AV KONVERTIBELLÅN OM 11,2 MSEK I MACKMYRA
Mon, 26 Feb 2018 14:00:00 +0100

Konvertering av konvertibla skuldebrev till nya B-aktier motsvarande ett värde av 11,2 MSEK har påkallats i Mackmyra Svensk Whisky AB. Konverteringen avser konvertibelprogram K18 och K19 som ursprungligen beslutades den 20 februari 2015. Påkallandet innebär full konvertering av dessa båda konvertibelprogram samt att Mackmyras räntekostnader på årsbasis minskar med nära 1 MSEK. Läs mer


RIKTAD NYEMISSION OM 5 MSEK BLEV FULLTECKNAD
Mon, 26 Feb 2018 13:59:00 +0100

Den riktade nyemissionen om upp till cirka 5 MSEK som beslutades av extra bolagsstämma i Mackmyra den 21 februari med sista teckningsdag den 26 februari, har fulltecknats. Läs mer


KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MACKMYRA SVENSK WHISKY AB DEN 21 FEBRUARI 2018 – MED BESLUT OM NYEMISSIONER
Wed, 21 Feb 2018 15:30:00 +0100

Mackmyra Svensk Whisky AB höll under onsdagen den 21 februari 2018 extra bolagsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut enhälligt fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till den extra bolagsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till den extra bolagsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.mackmyra.se. Läs mer


POSITIVT RESULTAT EFTER SKATT OCH FORTSATT TILLVÄXT I Q4
Mon, 19 Feb 2018 08:45:00 +0100

2017 års fjärde kvartal blev Mackmyras tolfte kvartal i rad med försäljningstillväxt. Tillväxten drevs av försäljningen inom fat & upplevelser (13 %), medan försäljningen av flaskor under kvartalet hamnar på i princip oförändrad nivå jämfört med Q4 2016. Det fjärde kvartalet 2017 blev med ett positivt resultat efter skatt om 1,8 MSEK (-4,5) det resultatmässigt starkaste sedan Q4 2012, vilket utöver den kontinuerliga försäljningstillväxten de senaste 12 kvartalen är ett viktigt kvitto på den tydligt positiva utvecklingen i företaget. Läs mer


RIKTAD NYEMISSION OM 16 MSEK BLEV FULLTECKNAD
Wed, 07 Feb 2018 08:45:00 +0100

Den riktade nyemissionen om upp till cirka 16 MSEK som beslutades av styrelsen i Mackmyra den 1 februari med sista teckningsdag den 6 februari, har fulltecknats. Läs mer


MACKMYRA PLANERAR FÖR KAPITALANSKAFFNING OM UPP TILL 27 MSEK MED TECKNINGSFÖRBINDELSER OM 21 MSEK.
Thu, 01 Feb 2018 15:45:00 +0100

Styrelsen för Mackmyra Svensk Whisky AB beslutar om riktad nyemission om upp till ca 16 MSEK med stöd av bemyndigande. Vidare föreslår styrelsen till extra bolagsstämma den 21 februari 2018 att besluta om: riktad nyemission om upp till ca 5 MSEK, företrädesemission om upp till ca 4 MSEK samt incitamentsprogram i form av emission av konvertibler till företagets anställda om upp till ca 2 MSEK.  Kapitalanskaffningen som helhet summerar i upp till ca 27 MSEK före emissionskostnader med en teckningskurs om 14,50 kr för såväl företrädesemissionen som för de båda riktade emissionerna. Skriftligt avtal om teckningsförbindelser har träffats med samtliga tilltänkta tecknare i de båda riktade emissionerna vilka sammanlagt uppgår till ca 21 MSEK. Styrelsen meddelar även att bokslutskommunikén för 2017 tidigareläggs till den 19 februari 2018 samt att ägare av konvertibla skuldebrev i bolaget förklarat sin avsikt om att konvertera lån motsvarande drygt 11 MSEK till aktier. Läs mer


MACKMYRA SVENSK WHISKY AB KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA
Thu, 01 Feb 2018 15:45:00 +0100

Styrelsen för Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) har beslutat kalla till extra bolagsstämma onsdagen den 21 februari 2018. Närmare detaljer beträffande förslagen till stämman framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan. Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna. Läs mer


MACK BY MACKMYRA ÄR NÄST STÖRST PÅ SYSTEMBOLAGET OCH ÖPPNAR NYA DÖRRAR I EUROPA
Tue, 30 Jan 2018 14:15:00 +0100

Försäljningsframgångarna för den svenska single malt whiskyn MACK by Mackmyra fortsätter. Produkten blev under Q4 2017 den näst mest sålda single malt whiskyn (jämfört med single malt whisky från samtliga länder i världen) på Systembolaget sett till antal sålda flaskor. Läs mer


MACKMYRA LANSERAR EN RÖKIG SPECIALUTGÅVA
Tue, 23 Jan 2018 14:33:53 +0100

Som svensk whiskytillverkare är Mackmyra ensamma om att producera rökig whisky helt på svenska råvaror. Nu lanseras Svensk Rök/Amerikansk Ek – en exklusiv single malt whisky, gjord av egenrökt malt med svensk torv- och enrisrök, lagrad på nya amerikanska ekfat. Svensk Rök/Amerikansk Ek är en kraftigare rökt släkting och en hyllning till Mackmyras prisbelönade och populära whisky Svensk Rök. Whiskyn lanseras i begränsad upplaga i Systembolagets beställningssortiment den 31 januari.    Läs mer


EN NY PRESTIGEWHISKY I MACKMYRAS MOMENTSERIE
Fri, 01 Dec 2017 09:27:28 +0100

Den 6 december lanserar Mackmyra en elvaårig whisky som lagrats på fat från Champagnehuset Philipponnat. Moment Prestige är det smakrika resultatet av två hantverksmässiga dryckesproducenter, Mackmyra och Philipponnat, som båda värnar om förvalta hantverket och att förädla traditioner. Läs mer


MACKMYRA: FORTSATT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH 10 % TILLVÄXT I Q3
Thu, 30 Nov 2017 08:45:00 +0100

Årets tredje kvartal blev Mackmyras elfte kvartal i rad med försäljningstillväxt. Tillväxten drivs i första hand av stark tillväxt inom försäljningen av fat & upplevelser (19 %), men även försäljningen av flaskor växer under kvartalet (4 %). Såväl resultatet på samtliga nivåer som kassaflöde efter investeringar uppvisar en fortsatt tydlig förbättring jämfört med föregående år. Läs mer


MEDALJSUCCÉ FÖR MACKMYRA
Fri, 13 Oct 2017 16:05:00 +0200

Mackmyra belönades med hela tio medaljer för sin svenska whisky i 2017 års tävling på Stockholm Beer & Whisky Festival.  Läs mer


MACKMYRA LANSERAR SIN FÖRSTA GIN OCH AKTIEÄGARNA ÄGER NU ÄVEN ETT GIN-DESTILLERI
Tue, 26 Sep 2017 13:00:00 +0200

Onsdagen den 27 september lanseras Mackmyras första Gin från Lab Distillery i Systembolagets beställningssortiment. Kreatör [jin] är en ekologisk gin med en tydlig smak av enbär, citrus, lingon och hallon, producerad av craft distiller Rickard Aldén.  Läs mer


MACKMYRA OCH MASI GER SKÖRDETID EN SMAK AV ITALIEN
Fri, 22 Sep 2017 14:00:00 +0200

Mackmyras säsongswhisky Skördetid är en elegant whisky som delvis slutlagrats på Masi Costasera Amarones fat vilket ger en whisky med söta vinösa toner av druvor, russin och örtig kryddighet. Skördetid är resultatet av ett nära samarbete mellan Mackmyra och den italienska vinproducenten Masi och finns tillgänglig i begränsad upplaga på Systembolaget från den 17 november 2017.  Läs mer


MACKMYRA: FORTSATT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH 13 % TILLVÄXT I Q2
Thu, 31 Aug 2017 08:45:00 +0200

Årets andra kvartal blev Mackmyras tionde kvartal i rad med försäljningstillväxt. Tillväxten består av ökad flaskförsäljning (totalt sett 20 procent) såväl på den svenska hemmamarknaden som på de prioriterade exportmarknaderna, medan försäljningen av Fat & Upplevelser landande på samma nivå som föregående års andra kvartal. Läs mer


MACKMYRA LANSERAR EN ROSA WHISKY, FRÅN LAGRING PÅ FAT SOM MÄTTATS MED KÖRSBÄRSVIN
Wed, 23 Aug 2017 10:00:00 +0200

Mackmyra Moment Körsbär är en rosa whisky som fått sin färg från finishlagring på fat som mättats med sött körsbärsvin. Moment Körsbär finns tillgänglig i en mycket begränsad upplaga och lanseras på Systembolaget den 7 september. Läs mer


MEDALJREGN ÖVER MACKMYRA OCH UTMÄRKELSEN EN AV VÄRLDENS TIO MEST PRISVÄRDA WHISKIES
Fri, 11 Aug 2017 14:53:04 +0200

The Spirits Business årliga World Whisky Masters har utsett Mackmyras Ten Years till en av de tio mest prisvärda whiskies från nya världen samt belönat Mackmyra med inte mindre än fyra medaljer.  Läs mer


SLUTLIGT UTFALL I MACKMYRAS EMISSION AV KONVERTIBLER K-20
Mon, 03 Jul 2017 14:00:00 +0200

19 000 konvertibler, motsvarande ett lånebelopp om 1 900 000 kronor, har tecknats och tilldelats i den emission av konvertibler (K20) som beslutades av årsstämman den 20 maj 2017. Läs mer


Mackmyra lanserar en whisky tillsammans med Tomas Ledin
Tue, 23 May 2017 13:53:41 +0200

Mackmyra har tillsammans med den folkkära artisten och låtskrivaren Tomas Ledin skapat Moment Ledin - en elegant svensk maltwhisky, lagrad på Sauternvinfat. Moment Ledin lanseras i begränsad upplaga den 1 juni i Systembolagets beställningssortiment.  Läs mer


MACKMYRA – Kommuniké från årsstämma 2017-05-20 med bl.a. beslut om riktad emission av konvertibler
Sat, 20 May 2017 17:15:00 +0200

Vid Mackmyra Svensk Whisky AB:s årsstämma som hölls den  20 maj 2017 i Mackmyra Whiskyby utanför Gävle beslutade aktieägarna följande enhälligt: Läs mer


BETYDANDE RESULTATFÖRBÄTTRING OCH 18 % TILLVÄXT I Q1
Thu, 11 May 2017 08:45:00 +0200

2017 inleds med fortsatt stark försäljningstillväxt motsvarande 18 procent i jämförelse med föregående år. Därmed lägger Mackmyra det nionde kvartalet i följd av försäljningstillväxt till handlingarna. Tillväxten är driven av utvecklingen på den svenska hemmamarknad där både fat och flaskor växte tydligt i jämförelse med föregående år.   Läs mer


MACKMYRAS FÖRSTA PRODUKT I LAB DISTILLERY – EN SVENSK EKOLOGISK GIN
Thu, 11 May 2017 08:40:00 +0200

Syftet med Mackmyra LAB Distillery är att utveckla nya innovativa craftsprit kategorier tillsammans med engagerade craftdistillers. Nu är det klart att den första produkten som lanseras blir en svensk ekologisk gin framtagen av Rickard Aldén.  Läs mer


Mackmyradagen – en dag i whiskyns tecken
Mon, 08 May 2017 16:37:11 +0200

Lördagen den 20 maj är det äntligen dags för årets Mackmyradag i Whiskybyn i Gävle. Från klockan 11.00 till 22.00 erbjuds besökarna provningar, underhållning, mat, generösa erbjudanden och spännande aktiviteter. Nytt för årets Mackmyradag är invigningen av LAB Distillery, Whiskymaker’s Dinner och smakmarknaden. Hedersgäst är Alexandre Gabriel från Plantation Rum.    Läs mer


Mackmyra lanserar en ny whisky exklusivt för travel retail-marknaden
Thu, 27 Apr 2017 13:00:00 +0200

Mackmyra lanserar Expedition, en svensk single malt whisky framtagen exklusivt för travel retail-marknaden i en limiterad upplaga. Expedition hyllar whiskyhantverket och sökandet efter nya och inspirerande upptäckter. Läs mer


MACKMYRA PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING SAMT STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN
Thu, 20 Apr 2017 14:30:00 +0200

Idag har Mackmyra Svensk Whisky AB publicerat årsredovisningen för 2016 samt styrelsens fullständiga förslag inför årsstämman den 20/5, vilket bla. innefattar konverteringskurs och räntenivå på föreslaget konvertibelprogram K20, på bolagets hemsida. Läs mer


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA (Korrigerad numrering i dagordningen)
Wed, 19 Apr 2017 08:30:00 +0200

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) håller årsstämma lördagen den 20 maj 2017 kl. 10.00 i Mackmyra Whiskyby, Kolonnvägen 2 i Gävle. Registrering och inpassering sker från och med kl. 09.00. Läs mer


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
Tue, 18 Apr 2017 15:52:25 +0200

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) håller årsstämma lördagen den 20 maj 2017 kl. 10.00 i Mackmyra Whiskyby, Kolonnvägen 2 i Gävle. Registrering och inpassering sker från och med kl. 09.00. Läs mer


MACKMYRA STARTAR LAB DISTILLERY
Thu, 06 Apr 2017 08:45:00 +0200

Mackmyra startar destilleriet på Mackmyra Bruk under namnet Mackmyra LAB Distillery med syfte att utveckla nya innovativa craftsprit kategorier tillsammans med engagerade craftdistillers.   Läs mer


SAS VÄLJER SVENSKA MACKMYRA SOM WHISKYLEVERANTÖR
Mon, 27 Mar 2017 09:00:00 +0200

Mackmyra Svensk Whisky har inlett ett samarbete med SAS. Från den 26 mars finns Mackmyras prisbelönta single malt whisky Svensk Ek på SAS flygningar.  Läs mer


MACKMYRA PRODUCERAR SWEDEN ROCKS NYA WHISKY
Fri, 24 Mar 2017 10:04:58 +0100

För tredje året i rad har Mackmyra fått äran att producerar en limiterad whisky till Sweden Rock Festival. Sweden Rock 17 Single Malt Bourbon Cask följer upp de tidigare årens uppskattade släpp och är en unik whisky som sätter smak på sommarens mesta hårdrocksfest.  Läs mer


MACKMYRA LANSERAR EN TIOÅRIG SVENSK WHISKY - TEN YEARS ÄR EN NY SÄSONGSWHISKY
Thu, 23 Mar 2017 14:00:00 +0100

Mackmyra lanserar Ten Years, en svensk 10-årig single malt whisky. Det är Mackmyras första åldersbestämda whisky som blir tillgänglig till en större skara i ett publikt släpp den 5 maj på Systembolaget och utvalda exportmarknader. Ten Years har lagrats på fat av ex-bourbon och ny amerikansk ek som delvis mättats med oloroso och är skapad efter Mackmyras eleganta recept.  Läs mer


32% FÖRSÄLJNINGSÖKNING I Q4 GER MACKMYRA ÅTTONDE KVARTALET I RAD MED TILLVÄXT
Tue, 28 Feb 2017 08:30:00 +0100

Det fjärde kvartalet blev en stark avslutning på 2016 med 32 procents försäljningstillväxt i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. För helåret 2016 uppgick försäljningstillväxten till 18 procent. Tillväxten är i första hand driven av ökad flaskförsäljning men även försäljningen av Fat och Upplevelser ökar under året.  Läs mer


SUCCÉ FÖR MACKMYRA MOMENT TOLV
Thu, 16 Feb 2017 17:49:46 +0100

Sveriges första tolvåriga whisky, Moment Tolv, sålde slut direkt på Systembolaget när den lanserades den 16 februari.  Läs mer


MACK BY MACKMYRA BLEV EN FÖRSÄLJNINGSSUCCÉ 2016 - NU DESTILLERAD MED GRAVITATIONS-KRAFT
Wed, 08 Feb 2017 11:00:00 +0100

MACK by Mackmyra är Sveriges första whisky för en bredare publik och under 2016 kom den på plats nr tre som den mest sålda single malt whiskyn på Systembolaget. Från slutet av februari är det också den första whiskyn från Mackmyras klimatsmarta 35 meter höga Gravitationsdestilleri som når konsument.  Läs mer


Mackmyra lanserar Sveriges första 12-åriga whisky
Wed, 14 Dec 2016 15:57:19 +0100

Mackmyra Moment Tolv från 2004 kommer från några av de första faten som flyttade in i Mackmyras lager i Bodås Gruva i södra Gästrikland. Moment Tolv är en elegant whisky med mjuka toner av rostad ek. Sveriges första 12-åriga whisky lanseras i begränsad upplaga på Systembolaget den 16 februari 2017.  Läs mer


FÖRSÄLJNINGSÖKNING MED 20 PROCENT I Q3
Wed, 16 Nov 2016 08:30:00 +0100

Mackmyras totala försäljning ökade med 20 procent under tredje kvartalet genom en ökning av flaskförsäljningen med 11 procent och att fatförsäljning ökade med 35 procent. Läs mer


MACKMYRA TILLDELAS SPRITAKADEMINS PRIS ”GULDNUBBEN”
Tue, 15 Nov 2016 16:30:29 +0100

Vid en högtidlig ceremoni på Operakällaren har Mackmyra Whisky tilldelats Spritakademiens stora pris ”GULDNUBBEN” med motiveringen ”Ett gäng teknologstudenters törst efter innovation, inkomst och lindrigt kvällsrus ledde till den första svenska maltwhiskyn. Bravo! Dessutom är Mackmyra branschens coolaste namn.” Läs mer


MACKMYRAS RIKTADE NYEMISSION FULLTECKNAD
Mon, 10 Oct 2016 08:55:00 +0200

Utfallet för den riktade nyemissionen om totalt cirka 6 MSEK, för vilken teckningsperioden avslutades den 7 oktober 2016, visar att emissionen fulltecknades.  Läs mer


STORT MEDALJREGN ÖVER MACKMYRA
Fri, 07 Oct 2016 11:29:06 +0200

Mackmyra belönades med hela sju medaljer för sin svenska whisky i 2016 års tävling Festivalens Bästa Whisky som igår delades ut på Stockholm Beer & Whisky Festival.  Läs mer


MACKMYRA OCH PLANTATION FÖR DRÖMMARNA TILL KARIBIEN
Thu, 29 Sep 2016 13:00:00 +0200

Till vintern lanseras Mackmyras säsongswhisky Vinterdröm – med toner av vanilj, arrak, apelsin och sirap. Vinterdröm är början på ett nära samarbete mellan Mackmyra och romproducenten Plantation Rum. Mackmyra Vinterdröm finns tillgänglig i begränsad upplaga på Systembolaget den 2 december 2016. Läs mer


MACKMYRA BYTER CFO VID ÅRSSKIFTET
Thu, 29 Sep 2016 08:30:00 +0200

Ulf Söderlund avgår på egen begäran från CFO-tjänsten på Mackmyra Svensk Whisky AB vid årsskiftet 2016/2017. Till ny CFO för Mackmyra har Björn Biberg utsetts. Läs mer


MACKMYRAS NYEMISSION TECKNADES TILL CIRKA 152 PROCENT
Thu, 22 Sep 2016 14:00:00 +0200

Det slutgiltiga utfallet för nyemissionen i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) (”Mackmyra” eller ”Bolaget”) med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, för vilken teckningsperioden avslutades den 16 september 2016, visar att emissionen tecknades till 152 procent.  Läs mer


MACKMYRA GENOMFÖR EN RIKTAD NYEMISSION OM TOTALT CA 6 MSEK
Thu, 22 Sep 2016 14:00:00 +0200

Styrelsen i Mackmyra Svensk Whisky AB har fattat beslut att, inom ramen för styrelsens emissionsbemyndigande, genomföra en riktad nyemission om totalt cirka 6 MSEK.  Läs mer


MACKMYRA OFFENTLIGGÖR INFORMATIONSMEMORANDUM INFÖR FÖRETRÄDESEMISSION
Thu, 01 Sep 2016 08:45:00 +0200

Ett informationsmemorandum avseende inbjudan till teckning av aktier i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) har idag offentliggjorts. Detta informationsmemorandum, inklusive villkor och anvisningar för emissionen, finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.mackmyra.se/finansiell-information/emissioner Läs mer


KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MACKMYRA SVENSK WHISKY AB - BESLUT OM FÖRETRÄDESEMISSION OCH EMISSIONSBEMYNDIGANDE
Wed, 24 Aug 2016 22:00:00 +0200

Vid extra bolagsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) den 24 augusti 2016  fattades beslut att genomföra nyemission med företrädesrätt samt beslut om emissionsbemyndigande i enlighet med styrelsens förslag. Läs mer


REKORDVOLYMER FÖR MACKMYRAS FLASKOR
Wed, 24 Aug 2016 18:00:00 +0200

Läs mer


KALLELSE EXTRA STÄMMA, GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION OCH ÄNDRAT RAPPORTDATUM FÖR Q2-RAPPORT
Fri, 05 Aug 2016 15:23:15 +0200

Styrelsen för Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) ”Mackmyra” kallar till Extra bolagsstämma den 24 augusti kl 19.00 i Mackmyra Whiskyby. Bifogat är hela kallelsen. Läs mer


MACKMYRA SVENSK WHISKY AB - ÅRSSTÄMMA 2016-05-14
Mon, 16 May 2016 08:45:00 +0200

Vid Mackmyra Svensk Whisky AB:s årsstämma som hölls den 14 maj 2016 i Mackmyra Whiskyby utanför Gävle beslutade aktieägarna följande: Läs mer


FORTSATT STARK FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT FÖR MACKMYRAS FLASKOR I Q1
Thu, 12 May 2016 08:45:00 +0200

Försäljningen av flaskor visade en fortsatt stark tillväxt i kvartalet och ökade med 47 procent till 9,7 MSEK.  Läs mer


FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN DEN 14 MAJ 2016
Fri, 29 Apr 2016 08:45:00 +0200

Jörgen Andersson, tidigare global marknadschef för H&M, föreslås som ny ledamot av Mackmyras styrelse. Läs mer


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
Wed, 13 Apr 2016 08:45:00 +0200

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) håller årsstämma lördagen den 14 maj 2016 kl. 10.00 i Mackmyra Whiskyby, Kolonnvägen 2 i Gävle. Registrering och inpassering sker från och med kl. 09.00. Läs mer


DEN BLOMSTERTID NU KOMMER
Mon, 14 Mar 2016 14:31:00 +0100

Till sommaren lanserar Mackmyra Blomstertid, en ny whisky i den populära och prisade serien säsongswhisky. Blomstertid är en single malt whisky som delvis slutlagrats på körsbärsvinsfat. Mackmyra Blomstertid finns tillgänglig i begränsad upplaga och lanseras på Systembolaget den 6 maj 2016.  Läs mer


MACKMYRA VÄNDER TILL STARK FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT UNDER HELA 2015
Fri, 19 Feb 2016 08:30:00 +0100

Läs mer


MACKMYRA LAGRAR PÅ HÖJDEN
Thu, 21 Jan 2016 09:00:00 +0100

Europas högst belägna whiskylager har öppnat. Härjedalen har fått ett nytt storslaget landmärke på toppen av fjället Hovärken. Lofsdalen Skybar är helt unik i sitt slag med en panoramavy på 360 grader och ett eget whiskylager. Bygget är ett samarbete mellan Lofsdalens fjällanläggningar och whiskytillverkaren Mackmyra.  Läs mer


FORSATT FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT I Q3
Wed, 18 Nov 2015 08:45:00 +0100

Läs mer


Ny säsongswhisky – VINTERRÖK
Tue, 17 Nov 2015 13:00:00 +0100

Den 20 november lanseras Mackmyra Vinterrök. En rökig single malt whisky som delvis slutlagrats på fat som tidigare lagrat öl.  Läs mer


MACK by Mackmyra – för en ny generation
Wed, 30 Sep 2015 13:00:18 +0200

Den svenska whiskytillverkaren Mackmyra lanserar MACK by Mackmyra - en helt ny generation Mackmyrawhisky, som vänder sig till en yngre, bredare publik. MACK by Mackmyra lanseras den 1 oktober på Systembolaget.  Läs mer


MACKMYRA PRODUCERAR MOTÖRHEADS WHISKY
Wed, 23 Sep 2015 13:04:11 +0200

Hårdrocksväldens mest legendariska band, Motörhead med frontmannen Lemmy, släpper nu sin egen whisky producerad av svenska Mackmyra.  Läs mer


KVARTALSRAPPORT APRIL - JUNI 2015
Thu, 27 Aug 2015 08:50:00 +0200

Läs mer


Slutgiltigt utfall för Mackmyras nyemission – tecknades till 88 procent
Wed, 01 Jul 2015 08:50:00 +0200

Det slutgiltiga utfallet för nyemissionen i Mackmyra med företrädesrätt för bolagets aktieägare, för vilken teckningsperioden avslutades den 25 juni 2015, visar att 88 procent av de erbjudna aktierna i nyemissionen tecknades. Läs mer


MACKMYRA OFFENTLIGGÖR INFORMATIONSMEMORANDUM INFÖR FÖRETRÄDESEMISSION SAMT FÖRSÄLJNING UNDER APRIL - MAJ 2015
Wed, 10 Jun 2015 08:50:00 +0200

Ett Informationsmemorandum avseende inbjudan till teckning av aktier i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) har idag offentliggjorts. Detta Informationsmemorandum, inklusive villkor och anvisningar för emissionen, finns även tillgängligt på Bolagets hemsida, www.mackmyra.se/finansiell-information/Emissioner Läs mer


MACKMYRA SVENSK WHISKY AB - ÅRSSTÄMMA 2015-05-30 OCH FÖRETRÄDESEMISSION
Mon, 01 Jun 2015 08:50:00 +0200

Vid Mackmyra Svensk Whisky AB:s årsstämma som hölls den 30 maj 2015 i Gävle beslutade aktieägarna bl.a. om företrädes-emission av aktier samt, i enlighet med föreslagna beslut, följande: Läs mer


Q1-rapport 2015 – försäljningsökning med 65 procent i kvartalet
Wed, 20 May 2015 08:50:00 +0200

Läs mer


Mackmyra Svensk Ek - med starkt svenskt ursprung
Tue, 19 May 2015 16:10:31 +0200

Med anledning av vår fatbindare Thorslundskagges uttalande i medierna 2015-05-18. Läs mer


Ny säsongswhisky - SOMMARTID
Wed, 06 May 2015 13:00:00 +0200

Den 8 maj lanseras nästa släpp i Mackmyras populära serie säsongswhisky – Sommartid på Systembolaget. Mackmyra Sommartid är en fruktig smakrik single malt whisky som finishlagrats på fat som tidigare innehållit hjortronvin.  Läs mer


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA – STYRELSEN FÖRESLÅR EN FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 11 MSEK
Tue, 28 Apr 2015 08:48:00 +0200

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) håller årsstämma lördagen den 30 maj 2015 kl. 10.00 på Högskolan i Gävle, lokal Valhall, Kungsbäcksvägen 47 i Gävle. Registrering och inpassering sker från och med kl. 09.00. Läs mer


KRAFTIG FÖRSÄLJNINGSÖKNING I FÖRSTA KVARTALET 2015
Tue, 28 Apr 2015 08:45:00 +0200

Mackmyra bryter trenden och ökar försäljningen med 65 procent. Läs mer


MACKMYRA NÅR NYA HÖJDER– På en fjälltopp i Lofsdalen byggs Europas högst belägna whiskylager
Fri, 13 Mar 2015 14:35:00 +0100

1125 m.ö.h. på toppen av fjället Hovärken kommer Lofsdalens och Mackmyras Skybar att byggas med en 360-gradig utsikt. Bygget kommer att starta i juni och invigningen planeras till december i år.  Läs mer


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014
Fri, 20 Feb 2015 08:45:00 +0100

Läs mer


MACKMYRA GENOMFÖR GARANTERAD KONVERTIBELEMISSION OM 11,2 MSEK OCH SÖKER EN TRADE PARTNER
Fri, 20 Feb 2015 08:40:00 +0100

Läs mer


Mackmyra är ”World Distiller of The Year”
Thu, 29 Jan 2015 16:58:13 +0100

Mackmyra Svensk Whisky har utsetts till World Distiller of The Year av Wizard of Whisky med hela fyra guldmedaljer och utmärkelsen World´s best singel malt för Mackmyra Midnattssol.  Läs mer


MACKMYRA SLÄPPER DEN FÖRSTA SVENSKA 10 ÅRIGA WHISKYN
Fri, 28 Nov 2014 09:00:00 +0100

Den 28 november börjar Mackmyras första åldersbestämda whisky att levereras ut till de kunder som har förhandsbeställt en låda med 12 flaskor. Mackmyra TIO är precis som namnet säger lagrad i 10 år. Det är en viktig milstolpe i Sveriges totalt 16 åriga whisky- historia som började under en vinterresa 1998 då åtta studiekamrater från KTH hade en dröm om att sätta Sverige på whiskykartan och bli pionjärer inom New World Whisky.  Läs mer


Q3 2014 – BESPARINGSÅTGÄRDERNA GENOMFÖRDA
Tue, 18 Nov 2014 08:55:00 +0100

Läs mer


MACKMYRAS STORSÄLJARE HYLLAS AV WHISKYLEGEND OCH FÅR EN NY FÖRPACKNING
Wed, 12 Nov 2014 09:00:00 +0100

Mackmyras bästsäljare Brukswhiskyn hyllas av whiskylegendaren Jim Murray. I årets utgåva av Whisky Bible 2015 får Bruskwhiskyn 95,5 poäng vilket motsvarar ”Superstar whiskies that give us all a reason to live” med motiveringen ”One of the most complex and most beautiful structured whiskies of the year. A Mackmyra masterpiece, cementing the distillery among the world’s true greats.”  Läs mer


ÅRETS BÄSTA DESTILLERI OCH MEDALJREGN ÖVER MACKMYRA SVENSK WHISKY
Fri, 03 Oct 2014 18:17:24 +0200

Mackmyra vann sju medaljer och priset för ”Bästa destilleri” på Stockholm Beer & Whisky Festival 2014.  Vinnarna är GULD Reserve, Förlagrad Elegant Bourbon Reserve, Rök Bourbon (i kategorin ”Peaty malt upp till 8 år”) Midnattssol SILVER Iskristall BRONS Moment Malström Svensk Rök (i kategorin ”Peaty malt upp till 8 år”) Reserve, Förlagrad Elegant Sherry Läs mer


ISKRISTALL – VINTERNS UTGÅVA AV MACKMYRAS POPULÄRA SÄSONGSWHISKY
Thu, 25 Sep 2014 11:53:19 +0200

Den 5 december lanseras Mackmyras nya säsongswhisky på Systembolaget. En svensk maltwhisky, mjukt värmande likt den öppna spisens sista glöd. Mackmyra Iskristall är en smakrik, kryddig och värmande single malt whisky som passar bra när vinterns kyla slår till.  Läs mer


Mackmyra i unikt samarbete med fyra lokala svenska bryggerier
Thu, 18 Sep 2014 17:39:43 +0200

Nyhet till hösten: Whisky för dig som älskar öl och öl för dig som älskar whisky! Under Stockholm Beer & Whisky Festival i Nacka Strand den 25-27 september lanseras ett nytt spännande samarbete mellan Mackmyra och fyra hantverksmässiga lokala svenska ölbryggerier. De är Jämtlands Bryggeri, Nynäshamns Ångbryggeri, Närke Kulturbryggeri och Poppels Bryggeri. Läs mer


Q2 RAPPORT 2014 – KASSAFLÖDESFÖRBÄTTRING I KVARTALET
Wed, 27 Aug 2014 08:27:11 +0200

Läs mer


MEDALJREGN ÖVER MACKMYRA SVENSK WHISKY
Mon, 28 Jul 2014 15:21:40 +0200

Mackmyra var först i Sverige med att tillverka en svensk single maltwhisky och nu har de återigen bevisat att de ligger i framkant med att föra fram svensk whisky som en utmanare till de traditionella skotska och irländska kollegorna. I den prestigefyllda tävlingen International Wine and Spirit Competition (IWSC) har Mackmyra- belönats med inte mindre än sju outstanding silver och två silver.  Läs mer


MACKMYRA AWARD SELECTION LANSERAS
Fri, 23 May 2014 09:36:46 +0200

- MACKMYRA SAMLAR SINA HYLLADE VINNARE Läs mer


Slutgiltigt utfall för Mackmyras nyemission - överteckning med 58 procent
Tue, 20 May 2014 09:03:56 +0200

Det slutgiltiga utfallet för Mackmyras nyemission visar att emissionen blev övertecknad med 58 procent. Emissionsgarantierna har således inte tagits i anspråk.   Läs mer