|     English / Swedish

Thu, 31 Aug 2017 08:45:00 +0200

MACKMYRA: FORTSATT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH 13 % TILLVÄXT I Q2

Årets andra kvartal blev Mackmyras tionde kvartal i rad med försäljningstillväxt. Tillväxten består av ökad flaskförsäljning (totalt sett 20 procent) såväl på den svenska hemmamarknaden som på de prioriterade exportmarknaderna, medan försäljningen av Fat & Upplevelser landande på samma nivå som föregående års andra kvartal.

FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING UNDER Q2

Kvartalets starka tillväxt för flaskor är ett resultat av framgångar på ett flertal parallella områden:

 •  Försäljningstillväxten till de prioriterade exportmarknaderna; Tyskland, Frankrike och Storbritannien, uppgick till 22 procent. Samtliga av dessa tre marknader når försäljningstillväxt var för sig.
 • Travel Retail är kvartalets verkliga snabbväxare. Här mer än tredubblades försäljningen under kvartalet tack vare för året nya produkter anpassade för detta segment.
 •  Försäljningen till Systembolaget som är Mackmyras största kund ökade med 22 procent under kvartalet. MACK by Mackmyra är det huvudsakliga dragloket bakom denna försäljningstillväxt.
 •  Antalet sålda flaskor nådde vid utgången av kvartalet en ny rekordnivå sedan Mackmyra startades sett över en rullande 12 månaders period. Antalet sålda flaskor för de senaste rullande 12 månaderna uppgick efter Q2 till ca 296 000 flaskor exklusive de volymer som buteljeras från tidigare sålda kundfat.       

UTVECKLING I RESULTAT OCH KASSAFLÖDE UNDER Q2

 • Kvartalets bruttoresultat uppgick till 8,6 MSEK (6,0). I bruttoresultatet för föregående års andra kvartal ingår kostnad för underabsorption motsvarande 2,6 MSEK. Med rådande produktionstakt uppstår ingen motsvarande kostnad för innevarande kvartal. Att kvartalets bruttovinstmarginal före underabsorption minskar i jämförelse med föregående år förklaras huvudsakligen av att produktmixen i försäljningen skiljer sig åt betydligt kvartalen emellan.
 • Kvartalets rörelseresultat uppgick till -1,4 MSEK (-3,8). Resultat efter skatt uppgick till -4,5 MSEK (-6,9) vilket innebar en resultatförbättring om ca 2,4 MSEK jämfört med föregående års andra kvartal.
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick för kvartalet till -2,7 MSEK (-4,0). Förbättringen av kvartalets kassaflöde ska ses i perspektivet av att destilleringstakten mer än femdubblades i kvartalet jämfört med föregående år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET ANDRA KVARTALET    

 •  Mackmyra tillkännagav i april att man lanserar en ny whisky, ”Expedition”, exklusivt framtagen för den stora Travel Retail-marknaden. Expedition finns tillgänglig för försäljning från den 1/5.
 •  Mackmyra tilldelades i början av maj tre silver och ett brons i årets upplaga av ISC (International Spirits Competition). Denna skotska whiskytävling är en av de mest erkända tävlingarna i whiskyvärlden. Juryn som dömer i blindprovningar består uteslutande av Master Blenders från hela världen.
 •  Mackmyra tillkännagav i maj att den första produkten som utvecklas på Mackmyra LAB Distillery blir en svensk ekologisk Gin.
 •  Årsstämma hölls den 20 maj. Vid denna fattades bland annat beslut om att dels, utöka styrelsen genom nyval av Emma Heimonen, och dels, att erbjuda konvertibelinnehavarna av konvertibelprogram K14 med förfallodatum 20170630 att teckna nya konvertibler motsvarande samma nominella värde (1,9 MSEK) som i K14.
 •  Mackmyra tillkännagav i Maj att en whisky lanseras tillsammans med Tomas Ledin. Moment Ledin lanserades i Systembolagets beställningssortiment den 1 juni och är framtagen tillsammans med den folkkäre musikern uppvuxen i Sandviken.
 •  Takten i produktionen är fortsatt högre vilket innebär att antal destillerade volymer under kvartalet mer än femdubblades i jämförelse med föregående år. En hög produktionstakt är en förutsättning för att långsiktigt kunna möta den fortsatt ökande efterfrågan av Mackmyras produkter.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER UTGÅNGEN AV KVARTALET
 
 

 •  Mackmyra tillkännagav i juli slutligt utfall av den riktade emissionen av konvertibler (K20) vilket innebar att konvertibler motsvarande ett nominellt värde om 1,9 MSEK tecknats och tilldelats.
 •  Mackmyra erhöll Certifikat från SMAK att verksamheten står under kontroll och uppfyller regler för KRAV-certifierad produktion av råsprit (new make för whisky) och smaksättning av råsprit (tex Gin).
 •  I Mackmyra LAB Distillery kördes de första fullskaliga testdestilleringarna av Gin.
 •  Mackmyra tillkännagav i augusti att 6 medaljer tilldelats företagets produkter i årets upplaga av International Wine & Spirit Competition.
 •  Mackmyra tillkännagav i augusti att The Spirits Business årliga World Whisky Masters har utsett Mackmyras Ten Years till en av de tio mest prisvärda whiskies från nya världen samt belönat Mackmyra med fyra medaljer varav tre guld.
 •  Mackmyra tillkännagav i augusti att en rosa whisky lanseras, från lagring av fat som mättats med körsbärsvin. Moment körsbär som produkten kallas släpps i en mycket begränsad upplaga och lanseras på Systembolaget i september.


För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-455 99 79, magnus.dandanell@mackmyra.se
Björn Biberg, CFO, 026-455 99 75, bjorn.biberg@mackmyra.se

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2017 kl. 08:45 CEST.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.
Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Release (PDF)
Pressrelease Q2-rapport 170831 SLUTLIG (PDF)