|     English / Swedish

Thu, 30 Nov 2017 08:45:00 +0100

MACKMYRA: FORTSATT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH 10 % TILLVÄXT I Q3

Årets tredje kvartal blev Mackmyras elfte kvartal i rad med försäljningstillväxt. Tillväxten drivs i första hand av stark tillväxt inom försäljningen av fat & upplevelser (19 %), men även försäljningen av flaskor växer under kvartalet (4 %). Såväl resultatet på samtliga nivåer som kassaflöde efter investeringar uppvisar en fortsatt tydlig förbättring jämfört med föregående år.

 RESULTATET I KORTHET 2017 jul-sep 2016 jul-sep 2017 jan-sep 2016 jan-sep 2016 Helår
Nettoomsättning exklusive alkoholskatt, MSEK 17,7 16 53,6 47,2 73,4
Omsättningstillväxt exklusive   alkoholskatt 10% 20% 14% 12% 18%
Försäljning Flaskor, MSEK 9,6 9,3 33,8 30,3 47,1
Försäljning Fat och Upplevelser, MSEK 8 6,7 19,9 16,8 26,3
Bruttoresultat före underabsorption, MSEK 9,6 7,9 26,9 22,7 34,9
Bruttoresultat före   underabsorption, % 54% 49% 50% 48% 48%
Bruttoresultat, MSEK 9,6 5,9 26,9 16 28,1
Bruttovinstmarginal,   procent 54% 36% 50% 34% 38%
EBITDA, MSEK -0,7 -3,8 -2,6 -11,9 -13
Rörelseresultat, MSEK -1,1 -3,9 -3,8 -12,3 -13,6
Finansiella kostnader, MSEK -2,9 -3,3 -8,9 -9,2 -12,4
Skatt, MSEK 0 0 0 0 -0,1
Resultat efter skatt, MSEK -4 -7,2 -12,8 -21,6 -26,1
Kassaflöde efter   investeringar, MSEK -0,1 -2 -10 -13,9 -9,5
Resultat per aktie före full   utspädning, SEK -0,34 -0,79 -1,10 -2,38 -2,70

Kvartalets försäljningstillväxt är ett resultat av framgångar på ett flertal parallella områden:

- Höstens stora fatkampanj med whiskyfat som mättats med amarone-vin från MASI har varit mycket framgångsrik och är en bidragande orsak till försäljningsökningen. Generellt har efterfrågan varit stor på företagets produkter och Mackmyras försäljning på Stockholm Beer and Whisky Festival, Sveriges största Whiskymässa, nådde rekordnivåer.

Försäljningstillväxten till de prioriterade exportmarknaderna; Tyskland, Frankrike och Storbritannien, uppgick till 63 procent. Samtliga av dessa tre marknader når tydlig försäljningstillväxt var för sig. Försäljningen till den franska marknaden växte under kvartalet med mer än 90 procent.

- Segmentet Travel Retail uppvisar fortsatt stark försäljningstillväxt med mer än fördubblad försäljning.

- Försäljningen till Mackmyras största kund, Systembolaget, ökade med 8 procent under kvartalet. MACK by Mackmyra är fortsatt draglok i denna tillväxt.

Segmentet Private Brand står, liksom i Q2, för en tydlig försäljningsminskning delvis till följd av minskad efterfrågan på Motörhead Whisky.

- Antalet sålda flaskor nådde vid utgången av kvartalet en ny rekordnivå sedan Mackmyra startades sett över en rullande 12 månaders period. Antalet sålda flaskor för de senaste rullande 12 månaderna bröt i det tredje kvartalet igenom nivån 300 000 flaskor, vilket naturligtvis är en milstolpe i företagets utveckling. Denna siffra exkluderar de volymer som buteljeras från tidigare sålda kundfat.

UTVECKLING I RESULTAT OCH KASSAFLÖDE UNDER Q3

- Kvartalets bruttoresultat uppgick till 9,6 MSEK (5,9). I bruttoresultatet för föregående års andra kvartal ingår kostnad för underabsorption motsvarande 2,0 MSEK. Med rådande produktionstakt uppstår ingen motsvarande kostnad för innevarande kvartal. Kvartalets bruttovinstmarginal före underabsorption är betydligt högre än föregående år, detta förklaras till största del av att försäljningen av Fat & Upplevelser med relativt sett höga bruttovinstmarginaler står för en större del av försäljningen. Även förändring i produktmixen i flaskförsäljningen påverkar positivt.

- Kvartalets EBITDA uppgick till – 0,7 MSEK (-3,8) vilket innebar en resultatförbättring om 3,1 MSEK jämfört med föregående års tredje kvartal. Kvartalets rörelseresultat uppgick till -1,1 MSEK (-3,9). Resultat efter skatt uppgick till -4,0 MSEK (-7,2) vilket innebar en resultatförbättring om ca 3,2 MSEK.

- Kassaflödet efter investeringar uppgick för kvartalet till -0,1 MSEK (-2,0). Förbättringen av kvartalets kassaflöde ska ses i perspektivet av att destilleringstakten närapå fyrdubblats i kvartalet jämfört med föregående år. Den ökade destilleringstakten har innebär att ca 1 MSEK ytterligare investerats i nydestillerad råsprit i jämförelse med föregående år.  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET TREDJE KVARTALET

- Mackmyra tillkännagav i juli slutligt utfall av den riktade emissionen av konvertibler (K20) vilket innebar att konvertibler motsvarande ett nominellt värde om 1,9 MSEK tecknats och tilldelats.

- Mackmyra erhöll Certifikat från SMAK att verksamheten står under kontroll och uppfyller regler för KRAV-certifierad produktion av råsprit (new make för whisky) och smaksättning av råsprit (tex Gin).

- Mackmyra tillkännagav i augusti att 6 medaljer tilldelats företagets produkter i årets upplaga av International Wine & Spirit Competition.

- Mackmyra tillkännagav i augusti att The Spirits Business årliga World Whisky Masters har utsett Mackmyras Ten Years till en av de tio mest prisvärda whiskies från nya världen samt belönat Mackmyra med fyra medaljer varav tre guld.

- Mackmyra tillkännagav i augusti att en rosa whisky lanseras, från lagring av fat som mättats med körsbärsvin. Moment körsbär som produkten kallas släpptes i en mycket begränsad upplaga om 2400 flaskor i september och är nu slutsåld.

- Mackmyra tillkännagav i september att höstens säsongswhisky, Skördetid, är ett samarbete med den välkända vinproducenten MASI där delar av whiskyn finishlagrats på MASIs amarone-fat. Skördetid släpptes på Systembolaget i november och på några av exportmarknaderna redan under september.

- Mackmyra tillkännagav i september att LAB Distillerys första produkt, en hantverksmässigt framställd, ekologisk gin lanseras. Produkten kallas Kreatör [jin] och släpptes i Systembolagets beställningssortiment den 27 september.

- Takten i produktionen är fortsatt högre vilket innebär att antal destillerade volymer under kvartalet nära på fyrdubblades i jämförelse med föregående år. En hög produktionstakt är en förutsättning för att långsiktigt kunna möta den fortsatt ökande efterfrågan av Mackmyras produkter.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER UTGÅNGEN AV KVARTALET

- Mackmyra tillkännagav i oktober att företagets produkter belönades med hela 10 medaljer, varav 3 guld, i 2017 års tävlingar på Stockholm Beer & Whisky Festival.

- Kreatör [jin] har snabbt väckt ett stort intresse och Systembolaget har bara en dryg månad efter lansering i beställningssortimentet valt att ta in produkten på hyllan i 60 av sina butiker.

- Under november släppte Plantation Rum två romprodukter på Systembolaget som båda lagrats i Mackmyras whiskyfat. Släppen är en fortsättning på det samarbete som under 2016 inleddes mellan Mackmyra och Plantation då Mackmyras säsongswhisky Vinterdröm finishlagrades i Plantations Romfat och då Plantations karibiska rom användes för att möjliggöra försäljningen av romfatsmättade 30-liters whiskyfat till Mackmyras kunder. Plantations lansering väckte stort intresse och produkterna, som släpptes i en begränsad upplaga, sålde snabbt slut.

För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-455 99 79, magnus.dandanell@mackmyra.se
Björn Biberg, CFO, 026-455 99 75, bjorn.biberg@mackmyra.se

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2017 kl. 08:45 CET.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.
Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Mackmyra Q3 2017 (PDF)
Pressrelease Q3-17 rapport 171130 (PDF)