|     English / Swedish

Wed, 21 Mar 2012 14:00:00 +0100

Mackmyra redo för nästa tillväxtfas - bokslutskommuniké 2011

 

Under året har varumärket Mackmyra fortsatt att stärkas, mycket tack vara våra ambassadörer - det vill säga kunder och aktieägare och Mackmyra är nu klart marknadsledande i Sverige på premiumwhisky-området. Den uppbyggnadsfas företaget befunnit sig under de senaste två åren har skapat möjlighet för den tillväxtfas vi nu kommer in i. Vi har bland annat öppnat verksamheten i Mackmyra Whiskyby, startat det nya destilleriet, lagt om finansieringen, genomfört en aktieägarspridning, noterat Mackmyra-aktien på First North samt lagt grunden för nya produkter och nya marknader. Alla dessa åtgärder ger oss nu möjlighet att fokusera på tillväxt.

Helåret 2011

 • Nettoomsättningen ökade med 2 procent (2% 2010) och uppgick till 81,7 MSEK (80,3). Rörelseresultatet uppgick till -0,7 MSEK (6,5). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3,8 MSEK (5,2). Resultatet efter skatt uppgick till -3,8 MSEK (3,5), vilket motsvarar -0,94 kronor (1,17) per aktie.
 • Årets produktion motsvarar 525 000 flaskor whisky (567 000). Mognadslagret ökade därmed med 11,7 MSEK (11,7) eller 13 procent (15) och uppgick vid årets slut till 102,5 MSEK (90,8).
 • Underliggande rörelseresultat i den löpande verksamheten, justerat för internationella marknadskostnader och poster av engångskaraktär, är positivt och ligger i nivå med 2010.
 • Bolaget har under året tillförts 80,9 MSEK (33,7) genom nyemissioner.
 • Mackmyra-aktien noterades vid First North med första handelsdag 2011-12-16, under namnet
  MACK B.
 • Det nybyggda Gravitationsdestilleriet invigdes i december 2011 och intrimning pågår i mars 2012.
 • Under 2010 och 2011 har en ny plattform utarbetats för en ökad tillväxt
 • Styrelsen kommer inte föreslå någon utdelning.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Altia Finland, som är Nordens största sprithus, har från och med februari 2012 börjat sälja och distribuera Mackmyra i Finland.
 • Det kanadensiska alkoholmonopolet i Ontario, LCBO, har valt Mackmyra till årets Distillery Feature och kommer marknadsföra och sälja fyra Mackmyrabuteljeringar från maj 2012.
 • Mackmyras Den Första Utgåvan har köpts in av det kanadensiska alkoholmonopolet i Quebec, SAQ, med lansering i februari 2012.

Hela bokslutskommunikén finns att ladda ner på www.mackmyra.se/ir. Där finns även vissa presentationsbilder som visades på pressträffen den 21/3 kl 14.00.

För mer information eller intervjuer kontakta:


Magnus Dandanell, vd, 08-55 60 25 80, magnus.dandanell@mackmyra.se
Ulf Söderlund, CFO, 08-55 60 25 80, ulf.soderlund@mackmyra.se
Lars Lindberger, pressansvarig, 070-364 40 54, lars.lindberger@mackmyra.se

Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

wkr0006.pdf (PDF)