|     English / Swedish

Wed, 01 Jul 2015 08:50:00 +0200

Slutgiltigt utfall för Mackmyras nyemission – tecknades till 88 procent

Det slutgiltiga utfallet för nyemissionen i Mackmyra med företrädesrätt för bolagets aktieägare, för vilken teckningsperioden avslutades den 25 juni 2015, visar att 88 procent av de erbjudna aktierna i nyemissionen tecknades.

Utfallet visar att 537 915 aktier, motsvarande cirka 53 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. 357 217 aktier, motsvarande cirka 35 procent av de erbjudna aktierna, har tilldelats personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i det informationsmemorandum som offentliggjordes den 10 juni 2015.

Meddelande till de som tilldelats aktier kommer att distribueras senast den 1 juli 2015 genom avräkningsnota. Samtliga som har anmält intresse att teckna aktier utan stöd har tilldelats aktier i relation till önskat antal aktier.

Genom nyemissionen tillförs Mackmyra 9,8 MSEK före emissionskostnader. Aktiekapitalet kommer att öka med 895 132 SEK från 8 150 792 SEK till 9 045 924 SEK och antalet aktier kommer att öka med 895 132 från 8 150 792 aktier till 9 045 924 aktier när nyemissionen registrerats hos Bolagsverket. De nya aktierna förväntas börja handlas på Nasdaq First North senast vecka 29 2015.

Mer information om Mackmyra Svensk Whisky AB hittar du på www.mackmyra.se.

För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-541 880, magnus.dandanell@mackmyra.se
Ulf Söderlund, CFO, 026-541 880, ulf.soderlund@mackmyra.seOm Mackmyra 
Mackmyra är pionjären och innovatören som startade den svenska whiskyexpeditionen. Whiskyn skapas med svenska råvaror, helt utan tillsatser, och genom klimatsmart destilleringsteknik. Mackmyra erbjuder prisbelönt single malt whisky, spännande whiskyupplevelser och möjligheten att skapa sin egen whisky genom ett eget personligt 30-litersfat. Välkommen till Mackmyra Whisky.

Release (PDF)