|     English / Swedish

Fri, 05 Aug 2016 15:23:15 +0200

KALLELSE EXTRA STÄMMA, GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION OCH ÄNDRAT RAPPORTDATUM FÖR Q2-RAPPORT

Styrelsen för Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) ”Mackmyra” kallar till Extra bolagsstämma den 24 augusti kl 19.00 i Mackmyra Whiskyby. Bifogat är hela kallelsen.

Med anledning av den extra bolagsstämman kommer Mackmyra att tidigarelägga sin rapportering för det andra kvartalet 2016 till den 24 augusti 2016 klockan 18:00.

På den extra bolagsstämman kommer Mackmyras styrelse föreslå en företrädesemission om knappa 15,4 MSEK. Emissionen är till fullo garanterad.

Det inkomna kapitalet ska i första hand användas för att:

1)     Högre tillväxt av flaskor kräver större rörelsekapital

Under det första halvåret 2016 växte Mackmyras flaskförsäljning i antal flaskor med 57 % jämfört med samma period 2015.

2)    Destilleringstakten behöver ökas

Den högre försäljningen av flaskor gör att destilleringstakten behöver ökas igen eftersom det annars kan det bli en brist i mognadslagren omkring år 2022.

3)    Minska lån

En del av det emitterade beloppet kommer användas till att minska lånen.

Rapporten för det andra kvartalet kommer att publiceras innan extra bolagsstämman. Efter extra stämmans beslut kommer ett Memorandum publiceras som ger fylligare information om emissionen och dess bakgrund.

För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-541 880, magnus.dandanell@mackmyra.se


Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 augusti 2016 kl. 15:10 CEST.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.
Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Pressrelase extra bolagsstämma 160805 (PDF)
Mackmyra Kallelse till extra bolagssta mma 160805 (PDF)