|     English / Swedish

Wed, 21 Mar 2018 22:00:00 +0100

MACKMYRAS FÖRETRÄDESEMISSION KRAFTIGT ÖVERTECKNAD

Det slutgiltiga utfallet för företrädesemissionen i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, för vilken teckningsperioden avslutades den 16 mars 2018, innebar att emissionen tecknades till 279 procent

Utfallet visar att 248 014 aktier, motsvarande cirka 90 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Totalt 27 248 aktier, motsvarande cirka 10 procent av de erbjudna aktierna, har tilldelats personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i det informationsmemorandum som offentliggjordes den 1 mars 2018.

Meddelande till de som tilldelats aktier kommer att distribueras senast den 23 mars 2018 genom avräkningsnota.

Genom nyemissionen tillförs Mackmyra cirka 4,0 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Aktiekapitalet kommer att öka med 275 262 SEK och antalet aktier kommer att öka med 275 262 aktier när nyemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering beräknas ske senast under vecka 14, 2018.

För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-455 99 79, magnus.dandanell@mackmyra.se
Björn Biberg, CFO, 026-455 99 75, bjorn.biberg@mackmyra.se

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2018 kl. 22:00 CET.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.
Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Pressrelease 180321 (PDF)