|     English / Swedish

Sat, 06 May 2023 14:00:00 +0200

Mackmyra Svensk Whisky AB:s Finansiella Situation och ifrågasatt Ränteändringsavtal samt fråga om Styrelse inför kommande Årsstämma

Mackmyra och bolagets huvudägare, Lennart Hero, träffade under sensommaren 2020 en överenskommelse om ett låneavtal innebärande att Lennart Hero lånade ut 140 miljoner kronor till bolaget (”Låneavtalet”). Enligt Låneavtalet var räntan för lånet rörlig. Mot bakgrund av stigande marknadsräntor träffade Mackmyra och Lennart Hero den 18 augusti 2022 ett avtal om att ändra räntevillkoren i Låneavtalet (”Ränteändringsavtalet”).

Mackmyra och bolagets huvudägare, Lennart Hero, träffade under sensommaren 2020 en överenskommelse om ett låneavtal innebärande att Lennart Hero lånade ut 140 miljoner kronor till bolaget (”Låneavtalet”). Enligt Låneavtalet var räntan för lånet rörlig. Mot bakgrund av stigande marknadsräntor träffade Mackmyra och Lennart Hero den 18 augusti 2022 ett avtal om att ändra räntevillkoren i Låneavtalet (”Ränteändringsavtalet”). Ränteändringsavtalet innebar i korthet att avtalets rörliga ränta från och med den 1 oktober 2022 ersattes med en fast årsränta om 4,5 procent, som skulle löpa under Låneavtalets hela löptid. Som ersättning för räntebindningen skulle Mackmyra enligt Ränteändringsavtalet betala en engångsersättning om 1 614 600 kronor till Lennart Hero. Ränteändringsavtalet godkändes av en extra bolagsstämma i Mackmyra den 29 september 2022 och därefter har bolaget månadsvis betalat den justerade räntan samt engångsersättningen till Lennart Hero.

Till följd av den vikande konjunkturen med höjda räntor och stigande inflation har Mackmyras försäljning försvagats med resultatet att likviditeten blir anträngd. Bolagets nuvarande finansiella situation innebär att en förstärkning av likviditeten behöver vara på plats senast i slutet av innevarande år. Kontakter har därför tagits med Lennart Hero för att utreda möjligheterna att hitta en lösning genom ytterligare en förändring av lånevillkoren, något som han har sagt sig vara öppen för att diskutera. Under pågående diskussioner har dock Lennart Hero hävdat att Ränteändringsavtalet inte är gällande, utan att lånet fortfarande löper med rörlig ränta och som en följd därav krävt Mackmyra på kompensation för mellanskillnaden mellan den betalade fasta räntan och den vid var tid gällande rörliga räntan. Bolaget gör alltjämt gällande att Ränteändringsavtalet är gällande.

Lennart Heros meddelade inställning till Ränteändringsavtalet har fått till följd att de befintliga styrelseledamöterna inte längre är beredda att ställa upp för omval vid kommande årsstämma den 10 maj 2023.

Aktieägare som kontrollerar minst 10 procent av samtliga aktier i bolaget, tillika en majoritet av de anmälda aktierna på den kommande årsstämman, har meddelat att de på årsstämman kommer att föreslå att frågan om val av styrelse och tillhörande beslut fattas vid ett senare tillfälle på en fortsatt bolagsstämma i syfte att ge Bolaget mer tid till att fortsätta diskussionerna med Lennart Hero för att nå en lösning på såväl finansieringsbehovet som meningsskiljaktigheterna gällande Ränteändringsavtalets giltighet.


Informationen i detta pressmeddelanade är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-06 14:00 CET.

För mer inforamtion kontakta:

Carl Klingberg, ordförande, 0708-89 89 89, carl@klingberg.se

Johan Larsson, VD, 0705-59 00 69, johan.larsson@mackmyra.se 

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare.

Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Growth Markets Stockholm.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser

PRM Mackmyra 2023-05-06 (PDF)