|     English / Swedish

Mon, 26 Feb 2018 13:59:00 +0100

RIKTAD NYEMISSION OM 5 MSEK BLEV FULLTECKNAD

Den riktade nyemissionen om upp till cirka 5 MSEK som beslutades av extra bolagsstämma i Mackmyra den 21 februari med sista teckningsdag den 26 februari, har fulltecknats.

Extra bolagsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) beslutade den 21 februari 2018, med stöd av emissionsbemyndigande från årsstämman, om en riktad nyemission av högst 355 171 B-aktier till en teckningskurs om 14,50 kronor per B-aktie.

Totalt tecknades 355 171 B-aktier, varav Carl-Johan Kastengren tecknade 103 448 B-aktier, Gillesvik Holding AB, tecknade 68 965 B-aktier och Anette Johansson tecknade 182 758 B-aktier. Genom nyemissionen tillförs bolaget ca 5,1 MSEK varav ca 2,6 MSEK kommer tillföras bolaget kontant och ca 2,5 MSEK kvittas mot befintliga lån till bolaget.

Aktiekapitalet kommer att öka med 355 171 SEK och antalet aktier kommer att öka med 355 171 aktier när nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Nuvarande antalet aktier uppgår till 11 561 008 och aktiekapitalet uppgår till 11 561 008 kr före registrering av de båda fulltecknade riktade emissionerna som genomförts under februari 2018. Om de återstående delarna av per den 1 februari 2018 aviserad pågående kapitalanskaffning, företrädesemissionen om upp till 4 MSEK samt konvertibelemissionen till personal om upp till 2 MSEK, fulltecknas kommer antalet aktier att uppgå till 13 490 783 aktier med ett aktiekapital om 13 490 783 kr.

För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-455 99 79, magnus.dandanell@mackmyra.se
Björn Biberg, CFO, 026-455 99 75, bjorn.biberg@mackmyra.se

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2018 kl. 13:59 CET.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.
Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Utfall riktad emission om 5 msek 180226 (PDF)