|     English / Swedish

Fri, 28 Oct 2022 08:30:00 +0200

Q3 – Stabil bruttomarginal trots utmanande omvärld

Det fortsatt mycket instabila omvärldsläget har under det tredje kvartalet påverkat konsumentvaruindustrin ännu mer än tidigare under året. Precis om tidigare så har kvartalet påverkats av konsumentoro kring stigande räntor, inflation och naturligtvis den osäkerhet som följer av kriget i Ukraina. För att parera den påverkan som omvärldsläget skapar så arbetar Mackmyra hårt på såväl kortsiktiga som långsiktiga åtgärder.

  • Nettoomsättningen uppgår under det tredje kvartalet till 18,9 MSEK (20,5) en försämring med 7%.
  • Bruttoresultatet uppgår under det tredje kvartalet till 9,3 MSEK (9,8) en försämring med 0,5 MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgår under det tredje kvartalet till -2,7 MSEK (-2,1), en försämring med 0,6 MSEK.
  • Justerat EBITDA uppgår under det tredje kvartalet till -1,5 MSEK (-0,5), en försämring  med 1,0 MSEK.
  • Kassaflödet efter investeringar uppgår under det tredje kvartalet till -6,7 MSEK (-2,4) en försämring med 4,3 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q3

Mackmyra har slutfört den företrädesemission av aktier, som beslutades av styrelsen i Bolaget den 2 juni 2022. Företrädesemissionen har tecknats till totalt 75 procent där 65,3 procent tecknades med stöd av teckningsrätter, 3,2 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter och 6,5 procent tecknades av emissionsgaranter.

Mackmyra deltog den 11 juli i lanseringen av en unik blended whisky till vilken nio svenska whiskydestillerier bidrog. Whiskyn var ett samarbete för att stödja de som drabbats av kriget i Ukraina där allt överskott oavkortat går till UNHCR. Initiativet genererade över 700.000 kr till UNHCR.

Mackmyra har tecknat ett distributionsavtal med Amroth LLC som är baserat i Los Angeles, Kalifornien i USA. USA är i kraft av sin storlek en mycket intressant marknad och en självklar plats att vara närvarande på för ett svenskt varumärke som har en internationell tillväxtstrategi.

Styrelsen för Mackmyra har genomfört en extra bolagsstämma torsdagen den 29 september 2022 där två närstående-transaktioner med aktieägaren Lennart Hero godkändes. I den ena av transaktionerna säkrar Mackmyra fördelaktigt en fast ränta under resterande del av lånet från Lennart Hero. Se www.mackmyra.se för mera information.

Mackmyra lanserar Destination som är en limiterad (10000 flaskor) single malt whisky lagrad på portvinsfat. Utgåvan är en hyllning till Mackmyras olika destinationer såsom Whiskybyn, destilleriets hjärta och hemvist i Gävle och lagringsplatser runt om i Sverige, Tyskland och på floden Seine i Paris.

Mackmyra lanserar Reservefatet Extra Rök 2.0. Med innovation och nyfikenhet djupt rotat i Mackmyras DNA startade ett utvecklingsprojekt. Målet var att skapa den hittills rökigaste whiskyn i bolagets historia. Genom att bryta mellan hjärta och svans något senare vid destilleringen än vad som gjorts tidigare så kommer fler fenoler och kraftigare rökkaraktär fram. Med Extra Rök 2.0 lagrat på rätt 30-liters fat inom fatkonceptet Mackmyra Reserve, så kommer slutresultatet bli den rökigaste whiskyn hittills.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER Q3

Mackmyra inleder ett djupgående strategiskt samarbete med den framgångsrika hotell- och upplevelseoperatören ESS Group. Genom samarbetet så kommer Mackmyra få möjlighet att erbjuda unika whiskyupplevelser till ESS Groups gäster samtidigt som Mackmyra får möjlighet att vara en del av ESS Groups unika och upplevelsebaserade kunderbjudande.

VD-ORD

Årets tredje kvartal innebär en negativ tillväxt om 7% motsvarande 1,5 MSEK.

Det fortsatt mycket instabila omvärldsläget har under det tredje kvartalet påverkat konsumentvaruindustrin ännu mer än tidigare under året. Precis om tidigare så har kvartalet påverkats av konsumentoro kring stigande räntor, inflation och naturligtvis den osäkerhet som följer av kriget i Ukraina. För att parera den påverkan som omvärldsläget skapar så arbetar Mackmyra hårt på såväl kortsiktiga som långsiktiga åtgärder. Kortsiktigt så görs exempelvis riktade marknadsföringsinsatser för att driva försäljning, och därtill bedrivs ett kontinuerligt arbete med att hålla de operativa kostnaderna i schack. Långsiktigt bygger vi metodiskt strategiska samarbeten för framtida försäljningsökning. Ett sådant samarbete med ESS Group beskrivs nedan i mer detalj.

Under kvartalet minskar flaskförsäljningen med 0,9 MSEK. De största minskningarna avser försäljning till Systembolaget i Sverige och försäljning i Storbritannien. Däremot har partnermarknader (marknader som drivs av importörer/distributörer) ökat under kvartalet, främst som en effekt av att flera nya marknader tillkommit. Den främsta av dessa är USA där ett distributörsavtal har ingåtts under kvartalet med Amroth LLC. Mackmyra har stora förhoppningar på USA som marknad. USA är i kraft av sin storlek en mycket intressant marknad och en självklar plats att vara närvarande på för ett svenskt varumärke som har en internationell tillväxtstrategi.

Fataffären (Reserve) har under kvartalet minskat med cirka 0,6 MSEK främst som en effekt av en svagare konsumentmarknad.

Försäljningen av upplevelser är i paritet med motsvarande kvartal föregående år.

Under kvartalet har Mackmyra inlett ett djupgående strategiskt samarbete med den framgångsrika hotell- och upplevelseoperatören ESS Group. ESS Group driver idag ett femtontal hotell- och restauranganläggningar och expanderar fort. The Steam hotel, Ystad Saltsjöbad, Ellery Beach House, Hotel Pigalle är bara några välkända destinationer som ingår i gruppen. Genom detta samarbete så kommer Mackmyra få möjlighet att erbjuda unika whiskyupplevelser till ESS Groups gäster samtidigt som Mackmyra får möjlighet att vara en del av ESS Groups unika och upplevelsebaserade kunderbjudande. Mackmyra kommer genom samarbetet kunna etablera whiskylager för Reserve-konceptet på utvalda ESS-anläggningar och därigenom skapa en ännu bättre kundupplevelse. Genom ESS Groups danska destination, det klassiska och anrika hotellet Marienlyst i Helsingör, kommer Mackmyra kunna erbjuda en helt ny nivå för kunder som hämtar ut sina Reserve-fat i Danmark. Mackmyra kommer även att skapa en unik single malt whisky till ESS Group som kommer att finnas tillgänglig såväl för servering i deras barer och restauranger som till försäljning i den butik som ESS Group etablerar på Marienlyst. Detta är en mycket viktig milstolpe för att skapa tillväxt och stor hävstång i Reserve-affären.

Sammanfattningsvis så blir det tredje kvartalet en försäljningsmässig och resultatmässig tillbakagång från en  svit av tre EBITDA-positiva kvartal. Men genom fortsatt kostnadskontroll och nya strategiska initiativ för lönsam tillväxt såväl inom flask- som inom Reserve-affären så har Mackmyra bäddat för framtiden.


Denna rapport, tillsammans med tidigare publicerade delårsrapporter, återfinns i sin helhet på bolagets hemsida.

https://mackmyra.se/press/finansiell-information

Denna information är sådan som Mackmyra Svensk Whisky är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-28 08:30 CET.

​​​​​​​

För mer information kontakta:

Johan Larsson, VD, 070-559 00 69 , johan.larsson@mackmyra.se

Anders Holst, CFO, 070-782 88 80, anders.holst@mackmyra.se

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare.

Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser

Q3 2022 Mackmyra (PDF)
Q3 2022 PRM (PDF)