|     English / Swedish

Thu, 17 May 2018 16:30:00 +0200

Justerat förslag från Mackmyras Nomineringskommitté inför årsstämman 2018

Mackmyras nomineringskommitté justerar idag sitt förslag till val av styrelse på kommande årsstämma den 2 juni 2018. Bakgrunden är att Jörgen Andersson som tidigare föreslagits för omval, efter att kallelse till årsstämma utsändes den 27 april meddelat att hans arbetssituation har förändrats, vilket innebär att han inte längre är tillgänglig för omval. Därför föreslås istället nyval av Peter Kollberg som ordinarie ledamot. I övrigt är nomineringskommitténs förslag oförändrat.

Peter, som är civilekonom med mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen, är bosatt i Göteborg. Han är en entreprenör med ett stort whiskyintresse och har bland annat de senaste tre åren ägt och drivit hotell- och konferensanläggningen Hällsnäs, där Mackmyra under 2018 etablerar ett nytt whiskylager.

”Jag är övertygad om att Peter kommer att kunna lämna ett mycket värdefullt bidrag till Mackmyras fortsatta tillväxtresa och utveckling tack vare sin gedigna erfarenhet som serieentreprenör, och inte minst med sin expertkompetens inom hotell-, restaurang- och konferensverksamheter, vilka utgör viktiga målgrupper för Mackmyra”, kommenterar Carl Klingberg styrelseordförande i Mackmyra.

Nomineringskommitténs justerade förslag finns, tillsammans med styrelsens fullständiga förslag inför årsstämman, nu tillgängligt på Mackmyras hemsida. https://mackmyra.se/press/finansiell-information/arsstamma/ 

För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-455 99 79, magnus.dandanell@mackmyra.se
Björn Biberg, CFO, 026-455 99 75, bjorn.biberg@mackmyra.se

 

Om Mackmyra 
Mackmyra är pionjären och innovatören som startade den svenska whiskyexpeditionen. Whiskyn skapas med svenska råvaror, helt utan tillsatser, och genom klimatsmart destilleringsteknik. Mackmyra erbjuder prisbelönt single malt whisky, spännande whiskyupplevelser och möjligheten att skapa sin egen whisky genom ett eget personligt 30-litersfat. Välkommen till Mackmyra Whisky.  Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Release (PDF)