|     English / Swedish

Tue, 20 May 2014 09:03:56 +0200

Slutgiltigt utfall för Mackmyras nyemission - överteckning med 58 procent

Det slutgiltiga utfallet för Mackmyras nyemission visar att emissionen blev övertecknad med 58 procent. Emissionsgarantierna har således inte tagits i anspråk.


 

Nyemissionen i Mackmyra med företrädesrätt för bolagets aktieägare, för vilken teckningsperioden avslutades den 14 maj 2014, har som tidigare meddelats övertecknats.

Det slutgiltiga utfallet visar att 3 677 216 aktier, motsvarande drygt 90 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter varav 1 465 290 aktier, motsvarande 7,9 MSEK, tecknades genom kvittning av fordran.

De resterande 398 180 aktierna, motsvarande knappt 10 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats utan teckningsrätter och fördelats proportionerligt till alla de som till de som gjort så och samtidigt tecknat andra aktier med stöd av teckningsrätter. Tilldelning har skett i enlighet med de principer som anges i det informationsmemorandum som offentliggjordes den 24 april 2014.

Totalt har anmälningar för teckning mottagits motsvarande 158 procent, varav teckning utan stöd av teckningsrätter mottagits motsvarande 68 procent av antalet aktier i emissionen. Emissionsgarantierna har således inte tagits i anspråk.

Meddelande till de som tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att distribueras den 20 maj 2014 genom avräkningsnota. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Genom nyemissionen tillförs Mackmyra 22,0 MSEK före emissionskostnader. Aktiekapitalet kommer att öka med cirka 4 075 396 SEK från 4 075 396 SEK till 8 150 792 SEK och antalet aktier kommer att öka med 4 075 396 från 4 075 396 aktier till 8 150 792 aktier när nyemissionen registrerats hos Bolagsverket. De nya aktierna förväntas börja handlas på NASDAQ OMX First North senast vecka 24 2014.

Mer information om Mackmyra Svensk Whisky AB hittar du på www.mackmyra.se.

För övriga frågor kontakta:
Ulf Söderlund, CFO, 08-55 60 25 80,
ulf.soderlund@mackmyra.se
Magnus Dandanell, vd, 08-55 60 25 80,
magnus.dandanell@mackmyra.se

Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.


Release (PDF)