|     English / Swedish

Wed, 08 May 2013 09:01:39 +0200

Kommuniké från Mackmyras årsstämma den 4 maj 2013

Mackmyras årsstämma hölls lördagen den 4 maj i Gävle Stadshus. Totalt närvarade ca 50 aktieägare vid stämman.

2012 års årsstämma öppnades av styrelsens ordförande Ulf Mattsson som även utsågs till ordförande vid stämman. Vid stämman representerades ca 40 % av aktierna och ca 55 % av rösterna.

VD Magnus Dandanell presenterade hur verksamheten utvecklats under 2012. Ulf Söderlund, CFO, presenterade årsredovisningen för 2012. Den presentationen som fördrogs vid stämman ligger tillgänglig i sin helhet på bolagets hemsida, www.mackmyra.se/ir.

Revisor Annika Wedin kommenterade årets revision och presenterade årets revisionsberättelse.

Ordförande och VD svarade på frågor från aktieägarna.

Därefter beslutade stämman att fastställa resultat- och balansräkningen, att disponera resultatet enligt styrelsens förslag samt att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Årsstämman beslutade om omval av sittande styrelse: Ulf Mattsson (ordf.), Clas Eriksson, David Hedman, Carl-Johan Kastengren, Carl Klingberg och Malin Lövemark.

Årsstämman beslutade även att anta styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner, emission av konvertibler K15 – K17 samt emissionsbemyndigade.

Det fullständiga protokollet kommer från Årsstämman kommer att hållas tillgängligt på hemsidan inom kort.

För mer information kontakta:
Magnus Dandanell, vd, 08-55 60 25 80, magnus.dandanell@mackmyra.se
Lars Lindberger, pressansvarig, 070-364 40 54, lars.lindberger@mackmyra.se

Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Mackmyra Svensk Whisky AB
Wallingatan 2
111 60 Stockholm, Sverige
Telefon: 08 55 60 25 80
Fax: 08 55 60 25 81 
info@mackmyra.se
www.mackmyra.se

Release (PDF)