|     English / Swedish

Wed, 14 Jun 2023 15:30:00 +0200

Mackmyras VD avgår

Johan Larsson har idag meddelat styrelsen för Mackmyra Svensk Whisky AB (Mackmyra) sin önskan att avgå som VD för Mackmyra. Hans tjänst tas tillsvidare över av marknadschefen Patrick Björsjö, som blir tillförordnad VD.

Efter drygt tre år som VD för Mackmyra har Johan Larsson idag informerat styrelsen om att han avser att lämna sitt uppdrag för Mackmyra som VD. Styrelsen har utsett Patrick Björsjö, Mackmyras marknadschef, till tillförordnad VD med verkan från och med den 1 juli 2023. Johan kommer att arbeta kvar till och med den 31 augusti 2023 för att säkerställa överlämningen.

Johan Larsson tillträdde sin befattning i en tid som präglades av bl.a. covidpandemin och i direkt anslutning följde kriget i Ukraina med påtagliga konsekvenser för Mackmyras marknad och därmed bolagets finansiella position. Johan har tillsammans med sina medarbetare arbetat hårt för att säkerställa en solid plattform. I och med att Mackmyra nyligen stärkt sin finansiella struktur och fått en styrelse på plats, känner Johan att det är rätt tillfälle att lämna över till en ny VD som med förnyad energi och kraft kan fortsätta arbetet framåt.

Johan har navigerat utomordentligt väl i tidigare outforskade utmaningar. Jag vill tacka Johan för hans gedigna arbete i bolaget och önskar honom lycka till i hans framtida engagemang, säger Petter Ski, styrelseordförande i Mackmyra.

                  


Informationen i detta pressmeddelanade är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-06-14 15:30 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Petter Ski, ordförande, 0702-91 40 58, petter@rockfast.se

Johan Larsson, VD, 0705-59 00 69, johan.larsson@mackmyra.se 

Patrick Björsjö, marknadschef, 0705-70 12 72, patrick.bjorsjo@mackmyra.se

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare.

Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Growth Markets Stockholm.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser

PRM Mackmyra 2023-06-14 (PDF)