|     English / Swedish

Thu, 11 May 2017 08:45:00 +0200

BETYDANDE RESULTATFÖRBÄTTRING OCH 18 % TILLVÄXT I Q1

2017 inleds med fortsatt stark försäljningstillväxt motsvarande 18 procent i jämförelse med föregående år. Därmed lägger Mackmyra det nionde kvartalet i följd av försäljningstillväxt till handlingarna. Tillväxten är driven av utvecklingen på den svenska hemmamarknad där både fat och flaskor växte tydligt i jämförelse med föregående år.  

RESULTATET I KORTHET 2017 2016 2016
jan-mar jan-mar helår
Nettoomsättning   exklusive alkoholskatt, MSEK 17,1 14,4 73,4
Omsättningstillväxt   exklusive alkoholskatt 18% 5% 18%
Försäljning Flaskor, MSEK 10,6 9,7 47,1
Försäljning Fat och Upplevelser, MSEK 6,5 4,7 26,3
Bruttoresultat   före underabsorption, MSEK 8,7 6,9 36,2
Bruttoresultat   före underabsorption, % 51% 48% 49%
Bruttoresultat,   MSEK 8,7 4,8 29,5
Bruttovinstmarginal,   procent 51% 33% 40%
Rörelseresultat,   MSEK -1,3 -4,6 -13,6
Räntekostnader,   MSEK -3,0 -2,9 -12,4
Skatt,   MSEK 0,0 0,0 -0,1
Resultat   efter skatt, MSEK -4,3 -7,5 -26,1
Kassaflöde   efter investeringar, MSEK -7,3 -7,9 -9,5
Resultat   per aktie före full utspädning, SEK -0,37 kr -0,83 kr -2,70 kr

FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING UNDER Q1

Kvartalets starka försäljningstillväxt är ett resultat av framgångar på ett flertal parallella områden:

 •  I absoluta tal ökar försäljningen av Fat & Upplevelser mest i kvartalet, tillväxten inom affärsområdet uppgick till 38 procent. Försäljningsökningen förklaras dels av framgångar med de kampanjfat som funnits tillgängliga under kvartalet samt en generellt ökad efterfrågan.
 •  Försäljningen till Systembolaget ökade med 17 procent under kvartalet. MACK by Mackmyra fortsätter att skörda försäljningsframgångar liksom Mackmyras exklusiva Momentutgåvor där Moment tolv varit kvartalets draglok.
 •  Travel Retail-segmentet får ett uppsving under kvartalet tack vare det under kvartalet inledda samarbetet med SAS. Segmentets försäljningstillväxt i kvartalet uppgick till 81 procent och Mackmyra ser potential för fortsatt tillväxt framöver.
 •  Antalet sålda flaskor nådde vid utgången av kvartalet en ny rekordnivå sedan Mackmyra startades sett över den senaste rullande 12 månaders perioden. Antalet sålda flaskor för de senaste rullande 12 månaderna uppgick efter Q1 till ca 286 tusen flaskor exklusive de volymer som buteljeras från tidigare sålda kundfat.

UTVECKLING I RESULTAT OCH KASSAFLÖDE UNDER Q1

Kvartalets rörelseresultat uppgick till -1,3 MSEK (-4,6) vilket innebar en förbättring motsvarande ca 3,3 MSEK jämfört med föregående år. Resultatförbättringen är dels en effekt av försäljningstillväxten i kvartalet samt en något stärkt underliggande bruttomarginal i försäljningen, men även av minskad kostnad avseende underabsorption som en effekt av den sedan slutet av 2016 ökade destilleringstakten.

Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -4,3 MSEK (-7,5). Resultatförbättringen förklaras av det förbättrade bruttoresultatet enligt ovan.

Kassaflödet efter investeringar uppgick för kvartalet till -7,3 MSEK (-7,9). Årets första kvartal är traditionellt mycket svagt kassaflödesmässigt beroende på säsongsvariationerna i whiskyförsäljningen. Den marginella förbättringen av kvartalets kassaflöde ska ses i perspektivet av att destilleringstakten mer än tredubblades i kvartalet jämfört med föregående år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET FÖRSTA KVARTALET

 •  Mackmyra tillkännagav att den första whiskyn som destillerats på Mackmyras klimatsmarta gravitationsdestilleri kommer att finnas tillgängligt på Systembolaget från slutet av februari. Den första whiskyn från gravitationsdestilleriet är MACK by Mackmyra.
 •  Mackmyra tillkännagav att lanseringen av Moment Tolv blev en stor succé. De 1 200 flaskor som Systembolaget släppte var minst sagt populära hos kunderna. Det hann inte gå mer än några minuter innan alla exemplar sålt slut. De återstående 300 flaskorna är allokerade för exportmarknaderna. De är slutsålda i förhand sedan länge med en efterfrågan som överstiger tillgången mångdubbelt.
 •  Mackmyra tillkännagav lanseringen av vårens säsongswhisky "Ten Years". Whiskyn är Mackmyras första åldersbestämda whisky som blir tillgänglig i lite större skala.
 •  Mackmyra tillkännagav att företaget för tredje året i rad fått förtroendet att producera en limiterad whisky till Sweden Rock Festival.
 •  Mackmyra tillkännagav att bolaget har inlett ett samarbete med SAS vilket innebär att Mackmyras whisky Svensk Ek från den 26 mars finns tillgängligt på SAS flygningar under namnet Traveler.
 •  Mackmyra tillkännagav att destilleriet på Mackmyra Bruk startas upp för att möjliggöra utveckling av nya innovativa craftspritprodukter skilda från single maltwhiskyn. Dessa nya produkter kommer att framställas och utvecklas under varumärket Mackmyra LAB distillery 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER UTGÅNGEN AV KVARTALET

 •  Inför årsstämman den 20 maj har föreslagits att styrelsen utökas genom nyval av Emma Heimonen. Emma har under de senaste 12 åren jobbat i ledande befattningar inom digitala verksamheter och tar med sig erfarenhet av att jobba med digital affärsutveckling, nya samarbeten och innovationsledning. Idag är Emma chef för digital innovation på Swedbank.
 •  Inför årsstämman har även föreslagits att de innehavare av konvertibler i konvertibelprogrammet K14, som förfaller till betalning i juni 2017 ska erbjudas möjlighet till teckning av nya konvertibler motsvarande samma nominella värde som deras befintliga konvertibla skuldebrev. Syftet med detta för Mackmyra är, då verksamheten än så länge inte kassaflödesmässigt finansierar sig själv, att hålla finansieringen via konvertibler på samma nivå som tidigare för att inte behöva ta in motsvarande kapital på annat vis.
 •  Mackmyra tillkännagav i april att man lanserar en ny whisky, exklusivt framtagen för den stora Travel Retail-marknaden. Expedition som produkten kallas, finns tillgänglig för försäljning från den 1/5.
 •  Mackmyra tilldelades i början av maj tre silver och ett brons i årets upplaga av ISC (International Spirits Competition). Denna skotska whiskytävling är en av de mest erkända tävlingarna i whiskyvärlden. Juryn som dömer i blindprovningar består uteslutande av Master Blenders från hela världen.

För mer information kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026- 455 99 79, magnus.dandanell@mackmyra.se
Björn Biberg, CFO, 026-455 99 75, bjorn.biberg@mackmyra.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2017 kl. 08:45 CEST.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.
Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Mackmyra Q1 2017 (PDF)
Pressrelease Q1-rapport 170511 (PDF)