|     English / Swedish

Fri, 19 Feb 2016 08:30:00 +0100

MACKMYRA VÄNDER TILL STARK FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT UNDER HELA 2015

RESULTAT I KORTHET

2015 2014 2015 2014
Nyckeltal okt-dec okt-dec Helår Helår
Nettoomsättning exklusive alkoholskatt, MSEK 19,8 17,4 62,1 52,1
Omsättningstillväxt exklusive alkoholskatt 14% -20% 19% -19%
  Försäljning Flaskor, MSEK 13,4 11,1 37,5 30,0
  Försäljning Fat och Upplevelser, MSEK 6,4 6,3 24,3 21,9
Bruttoresultat före underabsorption, MSEK 10,6 8,4 32,8 31,3
Bruttovinstmarginal före underabsorption, procent 53% 48% 53% 60%
Bruttoresultat, MSEK 8,0 6,6 21,5 19,9
Bruttovinstmarginal, procent 41% 38% 35% 38%
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) och underabsorption, MSEK -0,2 -2,4 -4,4 -9,7
Underabsorption och avskrivningar -2,9 -2,0 -12,9 -12,7
Rörelseresultat, MSEK -3,1 -4,4 -17,3 -22,4
Räntekostnader -1,8 -2,0 -8,6 -8,5
Skatt -0,1 -1,6 -0,1 -1,6
Resultat efter skatt, MSEK -5,0 -8,0 -26,1 -32,4
Kassaflöde efter investeringar, MSEK 3,6 -2,4 -7,0 -27,0
Resultat per aktie före full utspädning, SEK -0,55 kr -0,98 kr -3,19 kr -4,90 kr

2015 års försäljning ökade med 19 procent eller 10 MSEK jämfört med föregående år genom tydliga ökningar för både flaskor och fat. Under fjärde kvartalet ökade försäljningen med 14 procent. Försäljningen till Mackmyras prioriterade utlandsmarknader mer än fördubblades och ökade med 3,7 MSEK till cirka 7,0 MSEK under 2015. Försäljningen av Private Label-produkter utgjorde 2,5 MSEK av årets försäljningsökning. 

Fjärde kvartalets kassaflöde efter investeringar var positivt och uppgick till 3,6 MSEK (-2,4). Kassaflödet efter investeringar förbättrades under 2015 med 20,0 MSEK och uppgick till -7,0 MSEK (-27,0).

Även inledningen på 2016 visar på en fortsatt försäljningsökning jämfört med föregående år.

 • Mackmyra visade under 2015 fortsatt kraftfulla förbättringar av kassaflödet. 2015 års kassaflöde förbättrades med 20 MSEK vilket var i nivå med 2014 års förbättring på 21 MSEK.
 • Försäljningen av flaskor ökade med 20 procent i fjärde kvartalet genom en fortsatt stark utveckling av försäljningen till Systembolaget, de prioriterade exportmarknaderna samt en ökad försäljning inom segmentet Private Label. Försäljningen av flaskor ökade med 25 procent under 2015 jämfört med föregående år.
 • Totalt såldes 214 000 flaskor under 2015 (169 500) vilket är den högsta volymen Mackmyra hittills uppnått på årsbasis. Även fjärde kvartalet visade med 83 000 sålda flaskor den högsta volym Mackmyra uppnått för ett enskilt kvartal.
 • Försäljningen till Mackmyras prioriterade exportmarknader (exklusive gränshandel och Travel Retail), där utvecklingen i Tyskland kommit längst, ökade med 3,7 MSEK till cirka 7,0 MSEK vilket utgjorde 19 procent av den totala flaskförsäljningen 2015.
 • Mackmyra har under året utvecklat segmentet Private Label vilket står för 2,5 MSEK av 2015 års totala försäljningsökning.
 • MACK by Mackmyra, som lanserades i Systembolagets beställningssortiment i kvartalet, har nått höga försäljningsvolymer och har därmed en garanterad plats i Systembolagets ordinarie sortiment från mars månad 2016. MACK by Mackmyra, som säljs för 299 kronor på Systembolaget, är ett strategiskt steg in i det prissegment där merparten av volymerna av whisky idag säljs.
 • Motörhead Whisky, som säljs till en distributör, såldes mycket bra under kvartalet och kommer ta en plats i Systembolagets ordinarie sortiment under mars månad 2016.
 • 2015 års försäljning av Fat och Upplevelser ökade med 11 procent. En viktig framgångsfaktor för den positiva utvecklingen är det whiskylager som etablerats i Lofsdalen. Under fjärde kvartalet ökade försäljningen med 2 procent.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Försäljningen till Systembolaget och Mackmyras prioriterade exportmarknader visade en stark utveckling i kvartalet.
 • Fjärde kvartalets kassaflöde efter investeringar var positivt och uppgick till 3,6 MSEK (-2,4).
 • MACK by Mackmyra lanserades i Systembolagets beställningssortiment. 
 • Vinterrök, Mackmyras vinterutgåva, lanserades för försäljning på Systembolaget den 20 november.
 • Europas högst belägna whiskylager med skybar i Lofsdalen på Hovärkens topp, 1 125 meter över havet, invigdes i början december 2015.
 • Mackmyras whisky belönades vid C2C Spirits Cup i Tyskland med guld till Svensk Rök och silver till Svensk Ek och Vinterrök.

HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT

 • Januari månads försäljning visar på en fortsatt ökning jämfört med föregående år.
 • MACK by Mackmyra tar plats i Systembolagets ordinarie sortiment från mars månad 2016.
 • Även Motörhead Whisky kommer under mars månad 2016 att ta en plats i Systembolagets ordinarie sortiment samt även att säljas till exportmarknaderna. Som ett led i detta har Mackmyra i januari sålt ännu en upplaga om 5 000 flaskor.
 • Mackmyra whisky fick i januari fem guld och två silver vid 2016 års upplaga av Wizards of Whisky.

Läs mer i kvartalsrapporten som är bilagd detta pressmeddelande och som även finns tillgänglig på www.mackmyra.se. Där hittar du även mer information om Mackmyra Svensk Whisky AB. 

För mer information kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-541 880, magnus.dandanell@mackmyra.se
Ulf Söderlund, CFO, 026-541 880, ulf.soderlund@mackmyra.se

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.


Pressrelease Bokslutskommuniké 2015 160219 (PDF)
Mackmyra Bokslutskommunike 2015 (PDF)