|     English / Swedish

Mon, 26 Feb 2018 14:00:00 +0100

KONVERTERING AV KONVERTIBELLÅN OM 11,2 MSEK I MACKMYRA

Konvertering av konvertibla skuldebrev till nya B-aktier motsvarande ett värde av 11,2 MSEK har påkallats i Mackmyra Svensk Whisky AB. Konverteringen avser konvertibelprogram K18 och K19 som ursprungligen beslutades den 20 februari 2015. Påkallandet innebär full konvertering av dessa båda konvertibelprogram samt att Mackmyras räntekostnader på årsbasis minskar med nära 1 MSEK.

Mackmyra emitterade i februari 2015 två konvertibellån om sammanlagt 11,2 MSEK. Konvertering av dessa har nu påkallats vilket innebär att antalet B-aktier i bolaget efter registrering kommer att öka med preliminärt 816 325 st och aktiekapitalet preliminärt med 816 325 kr. Det nya antalet aktier är beräknat enligt en preliminär konverteringskurs om 13,72 kronor. Exakt konverteringskurs och därmed exakt antal nya aktier kan, med anledning av konvertiblernas omräkningsvillkor i samband med nyemission, fastställas först efter teckningsperiodens (2-16 mars 2018) utgång i den pågående företrädesemissionen. Omräkningsvillkoren innebär att konverteringskursen kan komma att justeras ned, vilket i det fallet medför att antalet nya B-aktier blir något fler än ovan preliminärt angivet antal, detsamma gäller ökningen av aktiekapitalet som kan bli något större.

Nuvarande antalet aktier uppgår till 11 561 008 och aktiekapitalet uppgår till 11 561 008 kr före registrering av de båda fulltecknade riktade emissionerna som genomförts under februari 2018. Om de återstående delarna av per den 1 februari 2018 aviserad pågående kapitalanskaffning, företrädesemissionen om upp till 4 MSEK samt konvertibelemissionen till personal om upp till 2 MSEK, fulltecknas kommer antalet aktier att uppgå till 13 490 783 aktier med ett aktiekapital om 13 490 783 kr.

För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-455 99 79, magnus.dandanell@mackmyra.se
Björn Biberg, CFO, 026-455 99 75, bjorn.biberg@mackmyra.se

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2018 kl. 14:00 CET.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.
Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Konvertering av konvertibler 180226 (PDF)