|     English / Swedish

Tue, 27 Oct 2020 08:30:00 +0100

Mackmyra får avsevärt förbättrade lånevillkor genom refinansiering

Mackmyra Svensk Whisky AB (Mackmyra) genomför tillsammans med bolagets störste ägare, Lennart Hero, en refinansiering av bolagets skuld- och lånestruktur. Därigenom får bolaget avsevärt förbättrade lånevillkor som lägger grunden för att Mackmyra uthålligt kan fortsätta vägen mot lönsamhet. Lånevtalet är villkorat av extra bolagsstämmas godkännande

Mackmyra har idag ingått avtal med bolagets störste ägare, Lennart Hero, om upptagande av ett lån om 140 MSEK (”Lånet”). I samband med det kommer bolaget att återbetala de befintliga lån som idag finns hos Handelsbanken, Almi och Norrlandsfonden. Summan av de återbetalade lånen uppgår till ca 121 MSEK. Det innebär att bolaget med den nya finansieringen får ca 19 MSEK i utökad fast kreditram. Mackmyra kommer i samband med detta ingå avtal med SEB om en checkkredit om 15 MSEK vilket motsvarar en utökning med 5 MSEK.

Lånet löper på fem år och är amorteringfritt under löptiden, men Mackmyra har möjlighet att under vissa villkor själv välja att amortera. Genom refinansieringen minskar Mackmyras årliga räntekostnader med ca 2 MSEK samtidigt som den likviditetsmässiga effekten är positiv med ca 9 MSEK.

Utbetalningen av Lånet är villkorat av att låneavtalet godkänns av aktieägarna vid extra bolagsstämma i Mackmyra enligt tillämpliga bestämmelser om närståendetransaktioner samt vissa andra villkor. I anslutning till Lånet har samtliga innehavare av A-aktier i Mackmyra åtagit sig att avyttra den största delen av dessa till Lennart Hero som efter transaktionerna kommer inneha 19,2% av kapitalet och 29,7% av rösterna i Mackmyra. Styrelsen för Mackmyra kommer inom kort att kalla till extra bolagsstämma i Mackmyra och föreslå att stämman godkänner låneavtalet mellan Mackmyra och Lennart Hero.

 

- Jag är mycket glad över att få denna finansieringslösning på plats. Den skapar en betydligt bättre finansiell situation för Mackmyra samtidigt som den ger oss i ledningen möjlighet att fullt ut fokusera på att skapa ett lönsamt bolag.

Johan Larsson, VD, Mackmyra Svensk Whisky AB

För mer inforamtion kontakta:

Carl Klingberg, ordförande, 0708-89 89 89, carl@klingberg.se

Johan Larsson, VD, 0705-59 00 69, johan.larsson@mackmyra.se 

Andes Holst, CFO, 070-782 88 80, anders.holst@mackmyra.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2020 kl. 08:30 CET.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky. Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser och nås via info@fnca.se samt 08-528 003 99.

Release (PDF)