|     English / Swedish

Thu, 12 May 2016 08:45:00 +0200

FORTSATT STARK FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT FÖR MACKMYRAS FLASKOR I Q1

Försäljningen av flaskor visade en fortsatt stark tillväxt i kvartalet och ökade med 47 procent till 9,7 MSEK. 

RESULTAT I KORTHET

2016 2015 2015
Nyckeltal jan-mar jan-mar Helår
Nettoomsättning exklusive alkoholskatt, MSEK 14,4 13,7 62,1
Omsättningstillväxt exklusive alkoholskatt 5% 65% 19%
  Försäljning Flaskor, MSEK 9,7 6,6 37,5
  Försäljning Fat och Upplevelser, MSEK 4,7 7,1 24,3
Bruttoresultat före underabsorption, MSEK 6,9 7,4 32,8
Bruttovinstmarginal före underabsorption, procent 48% 54% 53%
Bruttoresultat, MSEK 4,8 4,2 21,5
Bruttovinstmarginal, procent 33% 30% 35%
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) och underabsorption, MSEK -2,1 -1,2 -4,4
Underabsorption och avskrivningar -2,6 -3,6 -12,9
Rörelseresultat, MSEK -4,6 -4,8 -17,3
Räntekostnader -2,9 -2,7 -8,6
Skatt - - -0,1
Resultat efter skatt, MSEK -7,5 -7,5 -26,1
Kassaflöde efter investeringar, MSEK -7,9 -2,1 -7,0
Resultat per aktie före full utspädning, SEK -0,83 kr -0,92 kr -3,19 kr

Försäljningen av flaskor visade en fortsatt stark tillväxt i kvartalet och ökade med 47 procent till 9,7 MSEK. Försäljningen till Mackmyras prioriterade utlandsmarknader ökade med 193 procent till 2,9 MSEK (1,0). Även försäljningen av Private Brand produkter ökade med 83 procent till 2,1 MSEK (1,2).

Försäljningen av Fat och Upplevelser uppgick till 4,7 MSEK (7,1) vilket var klart lägre än föregående år då den mycket framgångsrika startförsäljningen av fat genomfördes kopplat till invigningen av whiskylagret i Lofsdalen. Någon motsvarande kampanj har inte genomförts under första kvartalet 2016, men försäljningen låg väl till jämfört med första kvartalet för 2013 och 2014.

Sammantaget ökade första kvartalets försäljning med 5 procent jämfört med föregående år och uppgick till 14,4 MSEK (13,7), varav försäljningen av flaskor utgjorde 68 procent (48).

 • Första kvartalet visade på 58 300 sålda flaskor (33 800). Antal sålda flaskor 12 månader rullande nådde därmed en ny rekordnivå vid utgången av första kvartalet om 240 000 flaskor.
 • Försäljningen till Mackmyras prioriterade exportmarknader ökade med 193 procent till 2,9 MSEK. De prioriterade exportmarknaderna utgjorde 30 procent av den totala flaskförsäljningen i kvartalet.
 • Segmentet Private Brand blir allt mer betydelsefullt och försäljningen ökade kraftigt. I kvartalet såldes ca 9 500 flaskor av Motörhead Whisky och ca 5 000 flaskor av Sweden Rock 2016 till en extern samarbetspartner för vidareförsäljning till Systembolaget och exportmarknaden.
 • Försäljningen till Systembolaget ökade med 5 procent. Antalet sålda flaskor ökade med ca 45 procent främst till följd av de volymer som MACK by Mackmyra tillfört i kvartalet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Försäljningen till Mackmyras prioriterade exportmarknader ökade i kvartalet med 193 procent till 2,9 MSEK.
 • Antal sålda flaskor på årsbasis (rullande 12 månader) uppgick vid utgången av första kvartalet till 240 000 flaskor vilket var en ny rekordniv.
 • MACK by Mackmyra ingår sedan den 1 mars 2016 i Systembolagets ordinarie sortimen.
 • Även Motörhead Whisky ingår sedan den 1 mars 2016 i Systembolagets ordinarie sortiment.
 • Mackmyras whisky fick i januari fem guld och två silver vid 2016 års upplaga av Wizards of Whisky.
 • Blomstertid, den senaste buteljeringen i Mackmyras serie säsongwhisky, lanserades på de prioriterade exportmarknaderna i slutet av mars 2016.

HÄNDELSER EFTER UTGÅNGEN AV KVARTALET

 • Blomstertid lanserades på Systembolaget den 6 maj. Systembolaget har beställt 8 000 flaskor.
 • Inför årsstämman den 14 maj har föreslagits att styrelsen utökas genom nyval av Jörgen Andersson som ordinarie styrelseledamot. Jörgen har lång erfarenhet av chefsbefattningar inom mode och retail, såsom 20 år på H&M där han bland annat har arbetat som global marknadschef och varit ansvarig för varumärken och affärsutveckling.

Läs mer i kvartalsrapporten som är bilagd detta pressmeddelande och som även finns tillgänglig på www.mackmyra.se. Där hittar du även mer information om Mackmyra Svensk Whisky AB.

För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-541 880, magnus.dandanell@mackmyra.se
Ulf Söderlund, CFO, 026-541 880, ulf.soderlund@mackmyra.se

Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.


Kvartalsrapport Q1 2016 (PDF)
Mackmyra Kvartalsrapport Q1 2016 160512 (PDF)