|     English / Swedish

Wed, 20 May 2015 08:50:00 +0200

Q1-rapport 2015 – försäljningsökning med 65 procent i kvartalet

RESULTAT I KORTHET

2015 2014 2014
NYCKELTAL jan-mar jan-mar Helår
Nettoomsättning, MSEK 16,4 10,6 68,1
Omsättningstillväxt 55% -14% -17%
Nettoomsättning exklusive alkoholskatt, MSEK 13,7 8,3 52,1
Omsättningstillväxt exklusive alkoholskatt, MSEK 65% -15% -19%
  Försäljning Flaskor, MSEK 6,6 4,5 30,0
  Försäljning Fat och Upplevelser, MSEK 7,1 3,6 21,9
Bruttoresultat före underabsorption, MSEK 7,4 5,9 31,3
Bruttovinstmarginal före underabsorption, procent 54% 71% 60%
Avgår: underabsorption -3,2 -2,7 -11,4
Bruttoresultat, MSEK 4,2 3,2 19,9
Bruttovinstmarginal, procent 30% 38% 38%
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), MSEK -2,5 -5,0 -13,9
Rörelseresultat, MSEK -4,8 -7,1 -22,4
Resultat efter skatt, MSEK -7,5 -9,2 -32,4
Kassaflöde efter investeringar, MSEK -2,1 -9,0 -27,0
Mognadslager, bokfört värde, MSEK 172,2 167,1 173,1
Finansiell nettoskuld exklusive konvertibla skuldebrev, MSEK 150,8 160,0 159,4
Resultat per aktie före full utspädning, SEK -0,92 kr -2,26 kr -4,90kr

Mackmyras åtgärdsprogram för ökad tillväxt har börjat visa resultat:

 • Försäljningen visade på ett tydligt trendbrott i kvartalet med en försäljningsökning med 65 procent till 13,7 MSEK jämfört med 8,3 MSEK föregående år.
 • Försäljningen till Systembolaget ökade i kvartalet jämfört med förgående år.
 • Mackmyra sålde 6666 flaskor i en limiterad utgåva till en distributör som samarbetar med Sweden Rock. Det öppnar upp ett nytt segment för Mackmyra – Exclusive Private Label till B2B-kunder.
 • Mackmyras och Lofsdalens gemensamma projekt att etablera ett whiskylager på Hovärkens topp har börjat framgångsrikt. Samarbetet har givit en ny säsong för fatförsäljningen. Medgrundarkampanjen i kvartalet har bidragit till att kvartalet blev det bästa Q1 för fatförsäljningen i Mackmyras historia.
   
 • Kassaflödet före räntekostnader och amorteringar uppgick till 0,5 MSEK (-6,6). Kassaflödet efter investeringar förbättrades i kvartalet med 6,9 MSEK jämfört med föregående år och uppgick därmed till -2,1 MSEK (-9,0). Det förbättrade kassaflödet är en effekt av den högre försäljningen och den planerat låga destilleringstakten.
 • Mackmyra har under kvartalet drivit verksamheten med betydligt mindre resurser än under motsvarande period föregående år. Medelantalet anställda var 33 personer jämfört med 46 personer föregående år och övriga rörelsekostnader var 8 procent lägre än föregående år.

 • Kvartalets buteljering av tidigare sålda kundfat ökade med 50 procent jämfört med föregående år. Detta ger en fortsatt bra spridning av Mackmyra bästa whisky, men medför högre kostnader för buteljering och därmed något lägre marginaler i perioden.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Mackmyra genomförde i februari 2015 två garanterade konvertibelemissioner om totalt 11,2 MSEK.
 • Försäljningskampanjen ”Medgrundare” för lagring av kundfat i Lofsdalen har varit en försäljningssuccé i kvartalet.
 • Mackmyra har sålt 6666 flaskor av en private labelbuteljering, Sweden Rock 2015 Limited Edition. Det öppnar upp ett nytt segment för Mackmyra – Exclusive Private Label till B2B-kunder.
 • Mackmyra har i januari 2015 utsetts till World Distiller of The Year av Wizard of Whisky och även tilldelats utmärkelsen World´s best single malt för Mackmyra Midnattssol samt guldmedaljer för Svensk Rök, Moment Vintage och Mackmyra Reserve.
 • Mackmyra Iskristall har i mars 2015 utsetts till Europas bästa single malt whisky av World of Whiskies Awards och tidningen Whisky Magazine.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Styrelsen har förslagit årsstämman den 30 maj att en företrädesemission om totalt 11 MSEK genomförs.
 • Mackmyra Brukswhisky har lanserats i ny förpackning även på Mackmyras utlandsmarknader.
 • Svensk Ek, en uppdatering av Den Första Utgåvan, lanserades under april månad.
 • Sommartid, den senaste buteljeringen i Mackmyras serie säsongwhisky, lanserades på Systembolaget den 8 maj. Systembolaget har beställt 10 000 flaskor.
 • Mackmyradagen genomförs i år under två dagar, den 29 -30 maj, i Mackmyra Whiskyby.


Styrelsen föreslår en företrädesemission

Den föreslagna företrädesemissionen innebär den naturliga fortsättningen på både tillväxtarbetet och finansieringen av detsamma. Vinterns fulltecknade konvertibelemissioner om totalt cirka 11 MSEK var riktad till ett fåtal större finansiärer.  Samtliga aktieägare erbjuds nu att försvara sin ägarandel till en kurs jämförbar med den som användes vid den riktade konvertibelemissionen.

En bättre finansiell ställning behövs för att säkerställa och accelerera vårt tillväxtarbete. Närmast ska vi permanenta en stark tillväxttakt i våra prioriterade exportländer Tyskland, Frankrike och UK, samt etablera vår whisky på B2B-marknaden i Sverige. Under förutsättning av en fortsatt god försäljningsutveckling är även målsättningen att öka destilleringstakten något under hösten 2015, framför allt för att tillgodose behovet av Mackmyras rökiga produkter. Detta är motiven till att styrelsen föreslår en företrädesemission om totalt cirka 11 MSEK inför årsstämman 2015.

Läs mer i kvartalsrapporten som är bilagd detta pressmeddelande och som även finns tillgänglig på www.mackmyra.se. Där hittar du även mer information om Mackmyra Svensk Whisky AB. 

För mer information, kontakta:
Magnus Dandanell, vd, 08-55 60 25 80, magnus.dandanell@mackmyra.se

Ulf Söderlund, CFO, 08-55 60 25 80, ulf.soderlund@mackmyra.se

Om Mackmyra 
Mackmyra är pionjären och innovatören som startade den svenska whiskyexpeditionen. Whiskyn skapas med svenska råvaror, helt utan tillsatser, och genom klimatsmart destilleringsteknik. Mackmyra erbjuder prisbelönt single malt whisky, spännande whiskyupplevelser och möjligheten att skapa sin egen whisky genom ett eget personligt 30-litersfat. Välkommen till Mackmyra Whisky.

Pressrelease Q1 2015 (PDF)
Mackmyra Q1 rapport 2015 (PDF)