|     English / Swedish

Fri, 06 May 2022 13:30:00 +0200

Rättelse: Q1 – Kraftigt förstärkt bruttomarginal

I orginalutskicket saknades en tabell med förändring av eget kapital, som nu bifogas korrekt på sidan 7 i rapporten.

Årets första kvartal innebär en negativ tillväxt om 8% men som i sin helhet kompenseras av en stark ökning i bruttomarginal från 47% till 53%. Rörelsekostnaderna ökar något men Mackmyra levererar återigen ”break-even” på EBITDA-nivå.

  • Nettoomsättningen uppgår under det första kvartalet till 20,4 MSEK (22,1) en försämring med 8%.
  • Bruttoresultatet uppgår under det första kvartalet till 10,7 MSEK (10,3), en förbättring med 0,4 MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgår under det första kvartalet till -1,4 MSEK (-1,1), en försämring med 0,3 MSEK.
  • Justerat EBITDA uppgår under det första kvartalet till 0,0 MSEK (0,1), en försämring  med 0,1 MSEK.
  • Kassaflödet efter investeringar uppgår under det första kvartalet till -6,2 MSEK (-7,6), en förbättring med 1,4 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q1

Mackmyra fortsätter en stolt tradition genom att lyfta fram smaker och hantverk utanför whiskyvärldens traditionella normer med Mackmyra Limousin. Utgåvan är en smakrik whisky som lagrats på exklusiva cognacsfat. Limousin är en limiterad single malt och är den sista utgåvan i säsongsserien som lanseras på Systembolaget den 9 mars 2022.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER Q1

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 11 maj 2022 kl. 16.00 på Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36 i Stockholm. Registrering och inpassering sker från och med kl. 15.30.

VD-ORD

Årets första kvartal innebär en negativ tillväxt om 8% men som i sin helhet kompenseras av en stark ökning i bruttomarginal från 47% till 53%. Rörelsekostnaderna ökar något men Mackmyra levererar återigen ”break-even” på EBITDA-nivå.

Under kvartalet minskar flaskförsäljningen med 2,4 MSEK. Nästan en fjärdedel av minskningen avser försäljning till Taiwan som till sin natur är oregelbunden och där en stor order under Q1 2021 bidrar till höga jämförelsetal. Försäljningen till Systembolaget har under kvartalet varit marginellt lägre än Q1 2021 men med avsevärt högre bruttomarginal.

Fataffären (Reserve) har under kvartalet ökat med cirka 6%. Under vintern har den regelbundna mässverksamheten återigen kunnat starta efter två års pandemi. Bland annat en mycket framgångsrikt genomförd mässa på Malmö Öl- och Whiskyfestival bidrog till försäljningsökningen.

Under kvartalet har även upplevelseverksamheten på allvar kunnat starta upp efter två år med begränsningar och restriktioner. Upplevelserna ökar i kvartalet med över 70% som en effekt av att detta.

Som nämnts ovan, och som jag tidigare skrivit, så har vi jobbat hårt, och fortsätter på samma spår, med att stärka Mackmyras bruttomarginal. Under det gångna kvartalet ökar bruttomarginalen med cirka 6%-enheter. Till detta bidrar ett antal prishöjningar som gjorts under 2021 och som får full effekt under 2022. Mackmyra har genomfört ett stort internt arbete med att prispositionera såväl det fasta erbjudandet på Systembolaget (Svensk Ek, Svensk Rök, Brukswhisky och Mack) som erbjudandet mot exportkunder, där strategin nu snarare är att sälja premiumprodukter till fullpris än överblivna restlager till lägre priser (vilket tidigare var strategin). I tillägg till prishöjningar så ska bruttomarginalen fortsätta förstärkas genom ett konsekvent arbete med att sänka kostnad för såld vara. I denna del är det dock för tillfället kraftfulla makrofaktorer som motverkar ambitionen. Såväl priset på malt som för energi och transporter har under kvartalet stigit kraftigt.

Under 2021 sänkte Mackmyra rörelsekostnaderna med drygt 8 MSEK motsvarande 15%. Arbetet med att skapa en effektivare organisation och förbättra processer och minska administration fortgår. Dock är ambitionen satsa på några långsiktigt tillväxtfrämjande aktiviteter vilket gör att kostnadsnivån kommer att bli något högre än under 2021.

Sammanfattningsvis levererar Mackmyra det omsättningsmässigt näst bästa förstakvartalet någonsin bakom sig (det bästa  förstakvatalet var 2021) och med kraftigt förstärkt bruttomarginal och kostnadskontroll så visar vi att den långsiktiga trenden mot lönsamhet är tydlig.

Denna rapport, tillsammans med tidigare publicerade delårsrapporter, återfinns i sin helhet på bolagets hemsida.

https://mackmyra.se/press/finansiell-information/

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och nås på tel. +46850301550 eller CA@mangold.se

Q1 2022 Mackmyra 3 (PDF)
Q1 2022 PRM (PDF)