|     English / Swedish

Tue, 28 May 2013 09:00:00 +0200

Ökad flaskförsäljning i Q1 men i övrigt ett svagt kvartal

Kvartalet i korthet:
• Nettoomsättningen uppgick till 12,4 MSEK (12,6)

• Nettoomsättningen exklusive alkoholskatt uppgick till 9,8 MSEK (10,1)

• Rörelseresultatet uppgick till -3,9 MSEK (-0,6)

• Resultatet efter skatt uppgick till -5,0 MSEK (-1,7)

• Resultatet per aktie uppgick till -1,23 kr (-0,42)

• Försäljningen av flaskor ökade med 26 procent (3)

• Antal sålda flaskor ökade med 18 procent (13)

Försäljningen av Fat och Upplevelser uppgick till 4,5 MSEK (5,9) vilket var 24 procent lägre än föregående år

Kommentar till utvecklingen:
Försäljningen av flaskor har utvecklats mycket positivt under perioden. Antalet sålda flaskor ökade med 18 procent och försäljningen ökade, tack vare ett högre genomsnittspris per flaska, med hela 26 procent (3) och uppgick till 5,3 MSEK (4,2). Den lägre försäljningen av Fat och Upplevelser speglar att 2013 års försäljningsaktiviteter ligger senare än föregående år då en större fatförsäljningskampanj genomfördes under första kvartalet. Kvartalets försäljning och resultat präglas dock av säsongsvariation. Bruttovinstmarginalen är inte fullt ut jämförbar med föregående år som påverkades av driftsättningen av det nya destilleriet.

Väsentliga händelser under första kvartalet
• Försäljningen på prioriterade marknader har fortsatt att utvecklats bland annat i Danmark, Tyskland samt Kanada.

• LCBO i Ontario, Kanada, har från den 1 januari 2013 tagit in Den Första Utgåvan i sitt ordinarie sortiment.

• Whisky- och honungslikören Bee ingår från och med den 28 februari i Systembolagets fasta sortiment.

• Från och med mars månad sker all destillering i det nya destilleriet i Mackmyra Whiskyby.

• Mackmyras Master Blender Angela D’Orazio korades till ”Whisky Ambassador of the Year” vid Icons of Whisky-galan i London.

Händelser efter periodens slut
• Mackmyra vann Systembolagets upphandling av Sveriges första rökiga whisky i superpremiumsegmentet för lansering under andra halvåret 2013.

• Special:10 - Kaffegök lanserades den 2 maj och har lovordats i svensk press.

• Från och med maj 2013 sker all fatförsäljning genom det helägda dotterbolaget Mackmyra Swedish Whisky GmbH.

• Fatförsäljningskampanjen Extra Rök har inletts i början av maj 2013.

• Ett permanent besökscentrum byggs i Mackmyra Whiskyby för invigning under fjärde kvartalet 2013.

Ladda ner kvartalsrapporten på www.mackmyra.se/ir. Där hittar du även mer information om Mackmyra Svensk Whisky AB. Där finns även dokumentation från dagens presentation tillgänglig.

För mer information kontakta:

Magnus Dandanell, vd, 08-55 60 25 80, magnus.dandanell@mackmyra.se
Ulf Söderlund, CFO, 070-856 20 15, ulf.soderlund@mackmyra.se
Lars Lindberger, pressansvarig, 070-364 40 54, lars.lindberger@mackmyra.se


Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Mackmyra Svensk Whisky AB
Wallingatan 2
111 60 Stockholm, Sverige
Telefon: 08 55 60 25 80
Fax: 08 55 60 25 81 
info@mackmyra.se
www.mackmyra.se

Release (PDF)