|     English / Swedish

Mon, 10 Oct 2016 08:55:00 +0200

MACKMYRAS RIKTADE NYEMISSION FULLTECKNAD

Utfallet för den riktade nyemissionen om totalt cirka 6 MSEK, för vilken teckningsperioden avslutades den 7 oktober 2016, visar att emissionen fulltecknades. 

Styrelsen i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) beslutade den 22 september 2016, med stöd av stämmans emissionsbemyndigande, om en riktad nyemission av högst 705 900 B-aktier till en teckningskurs om 8,50 kronor per B-aktie.

Totalt tecknades och tilldelades 705 900 B-aktier, varav W & L Blommor AB tecknade och tilldelades 470 600 B-aktier och Håkan Johansson tecknade och tilldelades 235 300 B-aktier.

Genom nyemissionen tillförs Mackmyra cirka 6 MSEK. Aktiekapitalet kommer att öka med 705 900 SEK från 10 855 108 SEK till 11 561 008 SEK och antalet aktier kommer att öka med 705 900 aktier till totalt 11 561 008 aktier när nyemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering beräknas ske under oktober månad 2016.

För mer information kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-541 880, magnus.dandanell@mackmyra.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2016 kl. 08:55 CEST.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky. Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.


Pressrelease_Mackmyra_161010 (PDF)