|     English / Swedish

Wed, 07 Feb 2018 08:45:00 +0100

RIKTAD NYEMISSION OM 16 MSEK BLEV FULLTECKNAD

Den riktade nyemissionen om upp till cirka 16 MSEK som beslutades av styrelsen i Mackmyra den 1 februari med sista teckningsdag den 6 februari, har fulltecknats.

Styrelsen i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) beslutade den 1 februari 2018, med stöd av emissionsbemyndigande från årsstämman, om en riktad nyemission av högst 1 094 342 B-aktier till en teckningskurs om 14,50 kronor per B-aktie.

Totalt tecknades 1 094 342 B-aktier, varav Accrelium AB tecknade 172 413 B-aktier, W & L Kapitalförvaltning AB tecknade 70 206 B-aktier, Rot-Us Invest AB tecknade 206 896 B-aktier, Lena Lager tecknade 206 896 B-aktier, Hans Bergengren tecknade 137 931 och Lennart Hero tecknade 300 000 B-aktier. Genom nyemissionen tillförs Mackmyra cirka 16 MSEK, varav ca 15 MSEK kommer tillföras bolaget kontant och ca 1 MSEK kvittas mot befintligt lån till bolaget.

Aktiekapitalet kommer att öka med 1 094 342 SEK från 11 561 008 SEK till 12 655 350 SEK och antalet aktier kommer att öka med 1 094 342 aktier till totalt 12 655 350 aktier när nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

De återstående delarna av den planerade kapitalanskaffningen, om totalt upp till ca 27 MSEK, som kommunicerades via pressmeddelande den 1 februari 2018, tas upp till beslut på extra bolagsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 21 februari 2018. Dessa återstående delar innefattar en riktad nyemission om upp till ca 5 MSEK, en företrädesemission om upp till ca 4 MSEK samt ett incitamentsprogram i form av emission av konvertibler till företagets anställda om upp till ca 2 MSEK.

För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-455 99 79, magnus.dandanell@mackmyra.se
Björn Biberg, CFO, 026-455 99 75, bjorn.biberg@mackmyra.se

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 augusti 2018 kl. 08:45 CET.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.
Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Pressmeddelande riktad emission 180207 (PDF)