|     English / Swedish

Fri, 02 Jun 2023 11:33:22 +0200

Kommuniké från Mackmyra Svensk Whisky AB (publ):s fortsatta stämma den 2 juni 2023

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) höll under fredagen den 2 juni 2023 fortsatt stämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslag som finns tillgängliga på bolagets hemsida www.mackmyra.se.

Styrelse

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter för tiden till och med nästa årsstämma.

Stämman beslutade om omval av Carl-Johan Kastengren och Mikael Mossvall samt nyval av Petter Ski, Lennart Hero, Marie Scherstein och Rickard Lundgren som styrelseledamöter. Stämman beslutade vidare om nyval av Petter Ski till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna för tiden till och med nästa årsstämma, ska utgå med sammanlagt 420 000 kronor (motsvarande åtta prisbasbelopp), att fördelas så att 157 500 kronor (motsvarande tre prisbasbelopp) ska utgå till styrelsens ordförande och att 52 500 kronor (motsvarande ett prisbasbelopp) ska utgå till var och en av de övriga ledamöterna.

Valberedning

Stämman beslutade att valberedningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå utav Lennart Hero, utsedd av Lennart Hero, Håkan Johansson, utsedd av familjen Håkan Johansson, Carl-Johan Kastengren, utsedd av Carl-Johan Kastengren och Carl Klingberg, utsedd av Carl Klingberg med närstående, med Carl-Johan Kastengren som valberedningens ordförande.

För mer inforamtion kontakta:

Johan Larsson, VD, 0705-59 00 69, johan.larsson@mackmyra.se 

Thérèse Brandt, CFO, 070-852 10 54, therese.brandt@mackmyra.se

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare.

Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Growth Markets Stockholm.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser

Stämmokommuniké 2 juni 2023 - Mackmyra Svensk Whisky AB publ (PDF)