|     English / Swedish

Fri, 20 Apr 2018 19:30:00 +0200

Mackmyras inlägg i sociala medier blir pilotfall i domstol

Konsumentombudsmannen har idag lämnat in en stämningsansökan till Patent- och marknadsdomstolen. Konsumentombudsmannen vill genom stämningsansökan låta Patent- och marknadsdomstolen pröva om sex av de bilder som finns på Mackmyras Facebook- och Instagramkonton är otillbörlig marknadsföring av alkohol.

Konsumentombudsmannen skriver i sin stämningsansökan att de sex bilder som man vill pröva i domstol kan vara ett brott mot Marknadsföringslagen. Konsumentombudsmannen yrkar att domstolen ska vid vite förbjuda Mackmyra att fortsätta marknadsföra sina alkoholdrycker på det förbjudna sättet.

”Mackmyra kommer i domstol att bemöta anklagelserna med att vi inte delar uppfattningen om var gränsen för otillåten marknadsföring ska gå. Vi välkomnar samtidigt att frågan prövas med förhoppningen att domslutet kan fastställa en tydlig praxis för Sveriges producenter och distributörer av alkoholhaltiga drycker. Vid en eventuell fällande dom för någon eller några av bilderna avser vi självklart att vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att fastställd praxis följs fullt ut”, säger Magnus Dandanell, VD för Mackmyra.

Om Mackmyra förlorar målet så innebär det i praktiken att Mackmyra inte får använda samma marknadsföring i framtiden. Om bolaget skulle överträda förbudet genom att fortsätta marknadsföra sina alkoholdrycker på det förbjudna sättet så kan vitet (ett i domen på förhand fastställt belopp) dömas ut.

”Frågor om folkhälsa och ansvarsfull marknadsföring av alkoholhaltiga drycker är viktiga för oss. Vi har själva strävat efter att följa regelverket och anser att vi landat rätt, vilket vi kommer att framföra i domstolen. Det är förstås aldrig trevligt att bli stämd inför domstol, men vi betraktar detta som ett sätt för Konsumentombudsmannen att försöka förtydliga rättsläget för en hel bransch, snarare än att peka ut oss och vår marknadsföring”, säger Magnus Dandanell.

För mer information kontakta:

 Magnus Dandanell, VD

Telefon: 026- 455 99 79

E-post: magnus.dandanell@mackmyra.se

eller

Lisa Collins Wickman, Marknadschef

Telefon: 070 – 291 55 57

E-post: lisa.collins@mackmyra.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2018 kl. 18:30 CEST.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.
Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Release (PDF)