|     English / Swedish

Fri, 13 Nov 2020 08:30:00 +0100

Q3 - Tillväxt trots stor påverkan av pandemin

Ytterligare ett kvartal har passerat med påverkan av pandemin men trots det uppvisar Mackmyra en tillväxt i kvartalet om cirka 12% och under de första nio månaderna en tillväxt om cirka  4%. Efter periodens slut har Mackmyra aviserat en långsiktig finansieringslösning som lägger grunden för att bolaget ska kunna fortsätta det långsiktiga arbetet med att göra Mackmyra ett lönsamt och välmående bolag.

  • Nettoomsättningen uppgår under det tredje kvartalet till 24,0 MSEK (21,5), en ökning med 12% (17).  

  • Ackumulerat uppgår nettoomsättningen till 63,7 MSEK (61,5), en ökning med 4% (7%).
  • Bruttoresultatet uppgår under det tredje kvartalet till 9,9 MSEK (9,9).
  • Ackumulerat uppgår bruttoresultatet till 26,7 MSEK (29,9).
  • Rörelseresultatet uppgår under det tredje kvartalet till -3,9 MSEK (-3,0).     
  • Ackumulerat uppgår rörelseresultatet till -14,2 MSEK (-7,8).
  • Kassaflödet efter investeringar uppgår under det tredje kvartalet till 1,6 MSEK (-10,6).       
  • Ackumulerat uppgår kassaflödet efter investeringar -8,0 MSEK (-18,3).
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q3

Mackmyra står bakom det svenska bandet Mando Diaos samlarutgåva – I solnedgången Single Cask whisky. Samarbetet hyllar kompromisslöst hantverk och svenska toner inom både smak och musik. Utgåvan är en del av Mackmyras Private Cask-utbud, där bandet har valt ut ett fat med rökigt recept, lagrat på ett 200-liters ex-bourbonfat.

Moment 22 är en unik återfödelse av den tidigare serien Preludium och är Mackmyras nya limiterade utgåva i samlarserien Moment. Mackmyras första exklusiva serie Preludium lanserades under åren 2006–2007 gav en försmak på destilleriets smakmässiga och kreativa inriktning.

Mackmyra lanserade den 2 september årets andra säsongsutgåva Jaktlycka som inspirerats av våra uråldriga skogar och dess smakrika skatter.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT

Mackmyra har i oktober ingått avtal med bolagets störste ägare, Lennart Hero, om upptagande av ett lån om 140 MSEK. I samband med det kommer bolaget att återbetala de befintliga lån som idag finns hos Handelsbanken, Almi och Norrlandsfonden. Summan av de återbetalade lånen uppgår till ca 121 MSEK. Det innebär att bolaget med den nya finansieringen får ca 19 MSEK i utökad fast kreditram. Mackmyra kommer i samband med detta ingå avtal med SEB om en checkkredit om 15 MSEK vilket motsvarar en utökning med 5 MSEK. Låneavtalet är villkorat av en extra bolagsstämmas godkännande.

 

VD-ORD

Ytterligare ett kvartal har passerat med påverkan av pandemin men årets tredje kvartal innebar delvis en återgång till en mer normal situation jämfört med det dramatiska andra kvartalet.

I Tyskland, Storbritannien och Frankrike öppnade samhällena upp igen efter nedstängningarna under kvartal två och försäljningen kunde återupptas på dessa marknader, dock på en betydligt lägre nivå än motsvarande period förra året. I Sverige ökade försäljningen genom Systembolaget bland annat som en effekt av försäljningen av Mackmyra Frihet som lanserades i juni men som kom ut till försäljning i augusti och sedan dess blivit slutsåld. Vår fatförsäljning har varit framgångsrik under sommaren mycket som en följd av att evenemang och kundaktiviteter kunde genomföras på ett mer normalt sätt. Det butikssegment som benämns som Travel Retail och Bordershops har i mycket stor utsträckning fortsatt varit stängda.

Sammantaget uppvisar Mackmyra en tillväxt i kvartalet om cirka 12% och under de första nio månaderna en tillväxt om cirka  4%. Dock är bruttomarginalen avsevärt mycket lägre än motsvarande perioder föregående år. Detta förklaras av en låg marginal på handspritsaffären samt att marknadsmixen inverkat negativt då flaskförsäljning till exempelvis Tyskland och Storbritannien varit låg.

I början på september lanserade Mackmyra årets andra säsongsutgåva Jaktlycka. Lanseringen som i Sverige gjordes genom Systembolagets beställningssortiment är ett styrkebesked och bevis på Mackmyras starka ställning hos våra kunder. Försäljningen nådde under september i princip samma volym som tidigare utgåvor men som då haft fördelen av att vara en del av Systembolagets butiksortiment.

Under kvartalet har en återgång till mer traditionella försäljningsmetoder kunnat ske, dock har onlineaktiviteter med privata provningar över exempelvis Teams och websändningar fortsatt.

Kassaflödet har under perioden varit ansträngt men med hjälp av tidigare aviserade åtgärder har Mackmyra klarat kvartalet väl. Lättnader i amorteringar och stöden från myndigheter har hjälpt oss under kvartalet. Vi har under sommaren åter börjat destillera men på en förhållandevis låg nivå.

Under perioden har fortsatt stort fokus legat på att se över och sänka de operativa kostnaderna. Sådana kostnadsreduktioner kommer framförallt ha effekt från januari 2021. Därutöver fortsätter arbetet med att höja bruttomarginalerna. Detta arbete beräknas få effekt under 2021.

Efter periodens slut har Mackmyra aviserat att bolaget nått en långsiktig finansieringslösning med vår störste delägare Lennart Hero. Detta är naturligtvis mycket positivt och lägger också grunden för att vi i ledningen ska kunna fortsätta det långsiktiga arbetet med att göra Mackmyra ett lönsamt och välmående bolag.

För mer inforamtion kontakta:

Johan Larsson, VD, 070-559 00 69 , johan.larsson@mackmyra.se
Anders Holst, CFO, 070-782 88 80, anders.holst@mackmyra.se
 

Denna rapport, tillsammans med tidigare publicerade delårsrapporter, återfinns i sin helhet på bolagets hemsida.

https://mackmyra.se/press/finansiell-information/

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2020 kl. 08:30 CET.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky. Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser och nås via info@fnca.se samt 08-528 003 99.

Q3 2020 Mackmyra Svensk Whisky AB (PDF)
Q3 2020 press (PDF)