|     English / Swedish

Wed, 16 Aug 2023 08:30:00 +0200

Mackmyra Svensk Whisky AB inleder ett kostnadsbesparingsprogram

Till följd av den vikande konjukturen med bland annat höjda räntor och stigande inflation har Mackmyras försäljning försvagats vilket har resultaterat i att likviditeten har blivit ansträngd. De åtgärder som styrelse och ledning historiskt har vidtagit för att förbättra resultat och likviditet har ej varit tillräckliga.

Mackmyras styrelse har av den anledningen fattat beslut om att inleda ett effektiviserings- och kostnadsbesparingsprogram. Inom ramen för det kommer, bland annat, en omstruktuering att ske vilket kommer innebära en nedragning av personalen inom koncernen med ca 20%. Förhandling med berörda fackförbund kommer att inledas omgående.

”Den påverkan som den aktuella ekonomiska situationen har haft på vår försäljning är tydlig. Trots tidigare insatser för att förbättra resultat och likviditet, inser vi att ytterligare åtgärder krävs. Beslutet att inleda ett kostnadsbesparingsprogram är nödvändigt för att anpassa oss och skapa en stabil grund för vår framtid. Vår förhoppning är att de åtgärder som nu vidtas kommer att ge önskvärda resultat, säger Patrick Björsjö tf VD i Mackmyra.”


Denna information är sådan som Mackmyra Svensk Whisky är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-16 08:30 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Petter Ski, ordförande, 0702-91 40 58, petter@rockfast.se

Patrick Björsjö, tf VD, 0705-70 12 72, patrick.bjorsjo@mackmyra.se

Om Mackmyra 

Mackmyra är pionjären och innovatören som startade den svenska whiskyexpeditionen. Whiskyn skapas med svenska råvaror, helt utan tillsatser, och genom klimatsmart destilleringsteknik. Mackmyra erbjuder prisbelönt single malt whisky, spännande whiskyupplevelser, och möjligheten att skapa sin egen whisky genom ett eget personligt 30-litersfat. Sedan 2017 skapar Mackmyra även gin.

Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Growth Markets Stockholm.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser

PRM Mackmyra 2023-08-16 (PDF)