|     English / Swedish

Fri, 05 May 2023 08:30:00 +0200

Q1 -Stark Reserve-försäljning trots fortsatt utmanande omvärldsläge

Försäljningen av Reserve (fat) har ökat marginellt jämfört med motsvarande kvartal under föregående år till totalt 7,3 MSEK. Denna ökning medför dock att vi under perioden nådde ”all-time-high” för Reserve-försäljning under ett första kvartal. Detta är naturligtvis ett stort styrkebesked för den långsiktiga strategi som Mackmyra valt.

  • Nettoomsättningen uppgår under det första kvartalet till 16,8 MSEK (20,4) en försämring med 17%.
  • Bruttoresultatet uppgår under det första kvartalet till 7,9 MSEK (10,7) en försämring med 2,8 MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgår under det första kvartalet till -4,3 MSEK (-1,4), en försämring med 2,9 MSEK.
  • Justerat EBITDA uppgår under det första kvartalet till -2,9 MSEK (0,0), en försämring med 2,9 MSEK.
  • Kassaflödet efter investeringar uppgår under det första kvartalet till -18,2 MSEK (-6,2) en försämring med 12,0 MSEK.
  • Resultat per aktie före full utspädning uppgår under det första kvartalet till -0,2 kr (-0,2).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q1

Thérèse Brandt har utsetts till ny CFO på Mackmyra Svensk Whisky AB (Mackmyra). Hon tillträdde sin tjänst den 5 april 2023.

Mackmyra Svensk Whisky belönades med två prestigefyllda guldmedaljer i klasserna Best Single Malt Whisky samt för Best New make & Young spirit av World Whiskies Awards 2023. Mackmyra Destination belönades med guldmedalj. Efter år av utveckling, analyser och förfining  belönas Mackmyras destillat även det med en guldmedalj.

Mackmyra Svensk Whisky har uppdaterat designen för sina flaggskeppsprodukter Svensk Ek och Svensk Rök. Det nya utseendet är mer minimalistiskt och tillgängligt, samtidigt som det återspeglar företagets engagemang för hög kvalitet och innovation.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER Q1

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 10 maj 2023 kl 16.00 på Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36 i Stockholm. Registrering och inpassering sker från och med kl 15.30.  

I mitten av april lanserades Mackmyra Muddus. En limiterad Small Batch med exklusivt innehåll och utseende. Smakprofilen kommer ifrån fat som tidigare burit vildhallonvin och hjortronvin. Whiskyn, som endast finns i  3 017 flaskor, har en karaktär typisk för Mackmyra men är unik i sitt slag. Hela utgåvan såldes slut under lanseringsdagen.

VD-ORD

Det första kvartalet 2023 har inneburit en fortsatt generellt svag konsumentmarknad. Stigande räntor, hög inflation och en osäkerhet kring hur lång och djup den förväntade lågkonjunkturen blir, har skapat en pessimistisk konsument som sparar in på stora delar av den konsumtion som inte är nödvändig. Ett tydligt beteende, som också exempelvis de stora matkedjorna vittnar om, är hur konsumenten växlar ner till varor med lägre pris, exempelvis väljs ekologiska varor bort till förmån för lågprisprodukter. Detta beteende på makronivå påverkar självklart också Mackmyra.

Under kvartalet minskar flaskförsäljningen med 3,9 MSEK. I stort sett hela minskningen avser försäljning till Systembolaget i Sverige och försäljning i Tyskland. Bland våra partnermarknader (marknader som drivs av importörer/distributörer) har ungefär hälften uppvisat högre försäljning under kvartalet.

Försäljningen av Reserve (fat) har ökat marginellt jämfört med motsvarande kvartal under föregående år till totalt 7,3 MSEK. Denna ökning medför dock att vi under perioden nådde ”all-time-high” för Reserve-försäljning under ett första kvartal. Detta är naturligtvis ett stort styrkebesked för den långsiktiga strategi som Mackmyra valt. Genom en högre aktivitetsnivå, fokus på rätt saker och ett attraktivt erbjudande så har vi under kvartalet kunnat leverera ett mycket starkt försäljningsresultat trots de kraftiga omvärldsfaktorerna.

Försäljningen av upplevelser har ökat med ca 400 TSEK jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Under kvartalet har vi fått många bevis på att våra produkter och vårt erbjudande är attraktivt, bland annat genom de många priser som våra produkter blivit tilldelade under vintern. Ett urval av de utmärkelse som regnat över Mackmyra under vintern är: På World Whiskies Awards 2023 har Mackmyra Destination blivit kategorivinnare (guld) för Best Swedish single malt NAS, vunnit silver för Best label design (world wide) och vunnit brons för Best new launch design (world wide). Mackmyra extra rök vann Best Swedish new make & young spirits. I samband med En Öl & Whiskymässa i Göteborg i april vann Mackmyra Ambassadör guld i klassen Single Malt Whisky (world wide), NAS – 12yo där över 60 bidrag från hela världen tävlade. Allt detta är bevis på att Mackmyra fortsätter att ligga i den absoluta världstoppen med innovativa smaker och en banbrytande och en unik visuell identitet.

En viktig del för att kunna fortsätta utveckla besöksverksamheten kring Mackmyra och destilleriet i Gävle är att riksdagen fattar beslut om att tillåta så kallad gårdsförsäljning. Införandet av gårdsförsäljning var ett tydligt vallöfte från flera av regeringspartierna (och även Centern) men den senaste tiden har debatten tagit fart då bl.a. socialministern har uttryckt sig svävande i frågan. Den utredning som tillsattes, som en del i januariöverenskommelsen under förra mandatperioden, är mycket tydlig med att gårdsförsäljning är förenligt med detaljhandelsmonopolet och dessutom inte märkbart påverkar folkhälsan. Samma utredning kom dessutom bland annat fram till att antalet arbetstillfällen i dryckesbranschen skulle öka med 17-19 procent. Ur Mackmyras perspektiv måste dock utredningens förslag om produktionsvolymer tas bort eller avsevärt omarbetas. Enligt detta förslag skulle spritproducenter vars produktionsvolym överstiger 75 000 liter ej tillåtas bedriva gårdsförsäljning. I praktiken skulle då svenska spritproducenter, motsvarande 99,7 procent av den svenska produktionsvolymen, inte få bedriva gårdsförsäljning – detta vore naturligtvis helt orimligt. Dessa producenter (som då även skulle omfatta Mackmyra) är ju i många fall även de som ur ett besöksperspektiv skapar intresse och dessutom har stor erfarenhet av att idka ansvarsfull tillverkning, servering och försäljning av alkohol. Därtill är det ju befängt att bygga ett system där tillväxt inte premieras utan snarare motarbetas. För Mackmyra är det av stor vikt att gårdsförsäljning snarast införs, men det måste ske med en mer frihetlig inställning till samtliga producenters möjligheter att delta.

Årets första kvartal uppvisar sammanfattningsvis en försäljningsmässig tillbakagång, men om man läser noggrant så finns det ljusglimtar i form av stark Reserve-försäljning och ett starkt prisbelönt erbjudande. Detta utgör en bra grund för Mackmyras framtid.


Denna rapport, tillsammans med tidigare publicerade delårsrapporter, återfinns i sin helhet på bolagets hemsida.

https://mackmyra.se/press/finansiell-information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-05 08:30 CET.

För mer inforamtion kontakta:

Johan Larsson, VD, 0705-59 00 69, johan.larsson@mackmyra.se 

Thérèse Brandt, CFO, 070-852 10 54, therese.brandt@mackmyra.se

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare.

Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Growth Markets Stockholm.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser

Q1 2023 Mackmyra (PDF)
Q1 2023 PRM (PDF)