|     English / Swedish

Tue, 26 Nov 2013 08:59:00 +0100

LJUSNING I Q3 MEN FORTSATT SVAG TILLVÄXT

KVARTALET I KORTHET - Q3 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 16,4 MSEK (13,5)
 • Nettoomsättningen exklusive alkoholskatt ökade med 14 procent (-4) till 12,7 MSEK (11,1)
 • Rörelseresultatet uppgick till -5,1 MSEK (-6,4)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -7,0 MSEK (-7,8)
 • Resultatet per aktie uppgick till -1,71 kr (-1,90)
 • Försäljningen av flaskor ökade med 8 procent (17) till 7,1 MSEK (6,5)
 • Antal sålda flaskor ökade med 11 procent till 48 000 (43 400)
 • Försäljningen av fat och upplevelser ökade med 23 procent (-27) till 5,6 MSEK (4,6)

KOMMENTAR TILL UTVECKLINGEN

Säsongsmässigt tenderar tredje kvartalets försäljning att vara svag. Nettoomsättningen exklusive alkoholskatt ökade under tredje kvartalet med 14 procent jämfört med föregående år vilket innebar ett något bättre rörelseresultat jämfört med föregående år. Framsteg har gjorts både vad gäller nya produkter, såsom Svensk Rök, samt koncentrerade marknadssatsningar i Sverige och Norra Tyskland.

Sett till hela delårsperioden januari – september ökade nettoomsättningen exklusive alkoholskatt med 3 procent (3). Den svaga tillväxten förklaras av att försäljningen av Fat och Upplevelser minskade med 10 procent. Rörelseresultatet för perioden försämrades till -8,6 MSEK (-5,3) till följd av lägre andel fatförsäljning. Försäljningsutvecklingen visar på en lägre tillväxt än acceptabelt. Mackmyra bedömer dock att det rör sig

om en fördröjning och att det finns goda förutsättningar för att öka tillväxten till en högre nivå.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Beslut om att minska destilleringstakten fattades för att öka bolagets finansiella uthållighet. Fyra anställda varslades om uppsägningar, vilka fullföljts under tredje kvartalet. De samlade effektiviseringsåtgärderna planeras vara fullt genomförda till årsskiftet 2013/2014 och beräknas medföra en årlig likviditetsbesparing i storleksordningen 10 MSEK, varav 4–5 MSEK i resultatförbättrande kostnadsbesparingar, från och med första kvartalet 2014. Som en del i dessa åtgärder har även företagsledningens sammansättning förändrats. Destilleringstakten har sedan dess reducerats ytterligare, läs mer under händelser efter periodens slut.
 • Ett åtgärdsprogram sjösattes för att uppnå lönsam försäljningstillväxt. Programmet syftar till att öka fokus på regionalt försäljningsarbete, koncentrera resurserna till ett fåtal nyckelmarknader samt utveckla bolagets varumärkesplattform. Samarbete inleddes med Gut Basthorst i Hamburg. Målet är att lansera fatförsäljning och etablera ett fatlager och marknadsplats i Norra Tyskland som ett första Mackmyracenter utanför Sverige.
 • Mackmyra etablerade distributionssamarbete med Whisky-Max för distribution av flaskor i Tyskland.
 • Samarbetsavtal har tecknades med Five Eyes för distribution inom Travel Retail på utvalda marknader.
 • Svensk Rök, den första svenska rökiga single malt whiskyn, lanserades i Systembolagets ordinarie sortiment i början av september.
 • Whiskylikören Bee tog en ordinarie plats i 50 av Systembolagets butiker från och med september 2013.
 • I slutet av september lanserades den första tioåriga whiskyn från Mackmyra för försäljning i begränsad upplaga inom affärsområdet Fat och Upplevelser.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • För att stärka bolagets finansiella uthållighet har bolaget beslutat, med beaktande av mognadslagrets storlek, att minska destilleringstakten ytterligare under 2014. Detta kommer att ge en likviditetsbesparing under 2014 med 6–8 MSEK utöver tidigare beslutade åtgärder.
 • Mackmyras besökscenter färdigställdes enligt plan och är sedan i mitten av oktober i full drift
 • Beslut har fattats att uppgradera Mackmyras varumärkesplattform.
 • Den 1 november lanserades Mackmyras nya vinterwhisky Midvinter i Systembolagets tillfälliga sortiment. Midvinter är den första utgåvan i en ny fristående serie.

Ladda ner kvartalsrapporten på www.mackmyra.se/ir. Där hittar du även mer information om Mackmyra Svensk Whisky AB. Där finns även dokumentation från dagens presentation tillgänglig.

För frågor och intervjuer kontakta:
Ulf Söderlund, CFO, 070-856 20 15,
ulf.soderlund@mackmyra.se
Magnus Dandanell, vd, 070-320 22 00,
magnus.dandanell@mackmyra.se

Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Mackmyra Svensk Whisky AB
Wallingatan 2
111 60 Stockholm, Sverige
Telefon: 08 55 60 25 80
Fax: 08 55 60 25 81 
info@mackmyra.se
www.mackmyra.se

Release (PDF)
Mackmyra Q3 2013 (PDF)