|     English / Swedish

Wed, 11 Apr 2018 12:45:00 +0200

Mackmyras incitamentsprogram med konvertibler om 2 MSEK fulltecknat

Det incitamentsprogram bestående av en riktad nyemission av konvertibler (K21) till Mackmyras personal om upp till cirka 2 MSEK som beslutades av extra bolagsstämma i Mackmyra den 21 februari med sista teckningsdag den 28 mars, har fulltecknats och tilldelats.

Extra bolagsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) beslutade den 21 februari 2018, om ett incitamentsprogram i form av en riktad nyemission av konvertibler till anställda inom Mackmyra. 16 anställda på företaget har tillsammans fulltecknat programmet och konvertiblerna har nu tilldelats tecknarna, vilket innebär att företaget upptar konvertibla lån om 2 050 000 kronor.

Konvertiblerna medför rätt till konvertering till aktier av serie B i bolaget med ett kvotvärde om 1 krona, till en konverteringskurs om 18,89 kronor, vilket innebär att det registrerade aktiekapitalet maximalt kan öka med 108 515 kronor, genom 108 515 nya B-aktier, vid full konvertering av konvertibelprogram K21.

Konverteringskursen 18,89 kr motsvarar 110 procent av genomsnittet av den vid varje handelsdag noterade genomsnittliga volymviktade aktiekursen för bolagets aktie av serie B på Nasdaq First North Stockholm mellan den andra mars 2018 och den sextonde mars 2018.

Påkallande av konvertering kan äga rum under tre skilda tidsperioder om två månader från och med dagen efter att bolaget offentliggjort bokslutskommunikén för 2018, 2019 respektive 2020. För det fall bolaget inte har offentliggjort någon bokslutskommuniké för 2020 innan den 31 mars 2021 ska konvertibelinnehavaren dock ha rätt att påkalla konvertering under en tidsperiod mellan den 1 till och med 14 april 2021. Lånet förfaller till betalning den 30 april 2021 i den mån konvertering inte har ägt rum under

För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-455 99 79, magnus.dandanell@mackmyra.se
Björn Biberg, CFO, 026-455 99 75, bjorn.biberg@mackmyra.se

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2018 kl. 12:45 CEST.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.
Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Pressrelease (PDF)