|     English / Swedish

Wed, 15 May 2019 15:30:00 +0200

Mackmyra meddelar nytt datum för årsstämma och publicering av årsredovisning

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) senarelägger årsstämman.
Nytt datum för årsstämman är den 18 juni 2019, stämman kommer att hållas i
Stockholm, och en separat kallelse kommer att offentliggöras i behörig tid före
stämman

Tidigare kommunicerat datum för årsstämman var den 14 juni 2019. Årsredovisning för 2018 kommer att publiceras på bolagets hemsida den 27 maj 2019.  Senareläggningen görs av tidspraktiska skäl.

Datum för extra bolagsstämma den 29 maj 2019, för vilken kallelse offentliggjordes i fredags den 13 maj, står fast. 

För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-455 99 79, magnus.dandanell@mackmyra.se
Björn Biberg, CFO, 026-455 99 75, bjorn.biberg@mackmyra.se

 

Mackmyra är pionjären och innovatören som startade den svenska whiskyexpeditionen. Whiskyn skapas med svenska råvaror, helt utan tillsatser, och genom klimatsmart destilleringsteknik. Mackmyra erbjuder prisbelönt single malt whisky, spännande whiskyupplevelser och möjligheten att skapa sin egen whisky genom ett eget personligt 30-litersfat. Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser och nås via info@fnca.se samt 08-528 003 99.

PM nytt datum för årsstämma och årsredovisning (PDF)