|     English / Swedish

Thu, 20 Feb 2014 08:59:00 +0100

MACKMYRA GENOMFÖR FRAMÅTRIKTAD KRAFTSAMLING OCH EFFEKTIVISERNG

RESULTAT I KORTHET

2013    
okt-dec
2012
okt-dec
2013
Helår
2012
Helår
Nettomsättning, MSEK 28,2 29,9 82,4 82,3
Omsättningstillväxt -6 % -1 % 0 % 1 %
Nettomsättning exklusive alkoholskatt, MSEK 21,6 23,4 64,3 63,9
Omsättningstillväxt exklusive alkoholskatt, MSEK -8 % 3 % 1 % 3 %
Bruttoresultat, MSEK 15,2 16,1 44,2 47,3
Bruttovinstmarginal, procent 70 % 69 % 69 % 74 %
Rörelseresultat, MSEK -8,6 3,7 -17,3 -1,7
   Varav omstruktureringskostnader, MSEK -9,1 - -9,1 -
Resultat efter skatt, MSEK -10,6 3,7 -24,1 -5,3
Resultat per aktie före full utspädning, SEK -2,60 kr 0,91 kr -5,90 kr -1,31 kr

Bruttovinstmarginalen för perioden januari – december uppgick till 69 procent, vilket är lägre än under föregående år främst beroende på lägre andel fatförsäljning. 2013 års resultat har belastats med omstruktureringskostnader om 9,1 MSEK vilka huvudsakligen avser nedskrivningar och reserveringar hänförliga till anläggningen vid Mackmyra Bruk och som inte längre används stadigvarande i destilleringsverksamheten.

KRAFTFULLA EFFEKTIVISERINGSÅTGÄRDER

Styrelsen har den 19 februari 2014 beslutat att genomföra ett kraftfullt åtgärdsprogram för att öka försäljningen, minska kostnaderna och stärka kassaflödet. Åtgärdsprogrammet inleds omgående och löper under 2014 och del av 2015 och innebär årliga besparingar på cirka 20 MSEK utöver tidigare fattade beslut. Besparingseffekten under 2014 är beräknad till cirka 10 MSEK efter avdrag för omstruktureringskostnader. Åtgärdsprogrammet är inriktat på att:

  • Förstärka regional marknadsnärvaro för försäljning av flaskor, fat och upplevelser

  • Förstärka dialogen med kunder och ambassadörer

  • Huvudkontor och administration ska utgå från Gävle

  • Använda styrkan av ett välfyllt, äldre mognadslager för försäljningen av äldre whisky. Därmed kan destilleringstakten minskas till en volym lägre än 100 000 flaskor under 2014

  • Minska antalet anställda med cirka 15 heltidstjänster genom varsel och naturliga avgångar inom funktionerna för ledning, administration, marknad och produktion

Organisationen koncentreras och förenklas. VD Magnus Dandanell tar över ansvaret för såväl marknad som försäljning. Antalet regionala säljare ökar och insatserna koncentreras till Skandinavien och Norra Tyskland. Kommunikationen med marknad och kunder inriktas på att förstärka den dialog som hittills varit en av Mackmyras avgörande framgångsfaktorer under tidigare år.

Åtgärdsprogrammet ger goda förutsättningar att vända den negativa resultatutveckling som Mackmyra visat under 2012 – 2013. Detta grundar sig i att Mackmyra har en unik marknadsposition inom Fat och Upplevelser, en stark marknadsposition hos Systembolaget och inom gränshandeln med prisbelönta produkter som Den Första Utgåvan, Mackmyra Brukswhisky och Svensk Rök.

Läs mer i bokslutskommunikén som är bilagd detta pressmeddelande. Bokslutskommunikén finns även tillgänglig på www.mackmyra.se. Där hittar du även mer information om Mackmyra Svensk Whisky AB.

För mer information kontakta:
Magnus Dandanell, vd, 08-55 60 25 80,
magnus.dandanell@mackmyra.se
Ulf Söderlund, CFO, 08-55 60 25 80, ulf.soderlund@mackmyra.se

Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utantillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser förlivsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

MACKMYRA SVENSK WHISKY AB
Maria Bangata 4A
118 63 Stockholm, Sverige
Telefon: 08 5560 2580
Fax: 08 5560 2581
info@mackmyra.se
www.mackmyra.se

Release (PDF)