|     English / Swedish

Fri, 28 Feb 2020 08:00:00 +0100

Q4 – Årsavslut med tillväxt - trots utmaningar!

RESULTATET I KORTHET        
  2019 2018 2019 2018
  okt-dec okt-dec Helår Helår
Nettoomsättning exklusive alkoholskatt, MSEK 29,1 28,4 90,7 86,2
Omsättningstillväxt exklusive alkoholskatt 3% 4% 5% 6%
  Försäljning Flaskor, MSEK 18,5 18,8 58,1 53,3
  Försäljning Fat och Upplevelser, MSEK 10,6 9,6 32,6 32,9
Bruttoresultat, MSEK 14,8 15,2 44,8 43,9
Bruttovinstmarginal, procent  51% 53% 49% 51%
EBITDA, MSEK, justerad beräkning 1,7 2,0 -0,8 -0,9
Rörelseresultat, MSEK -0,4 -0,2 -8,3 -8,4
Finansnetto, MSEK -2,5 -2,4 -10,7 -10,6
Skatt, MSEK -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Resultat efter skatt, MSEK -3,2 -2,8 -19,3 -19,2
Kassaflöde efter investeringar, MSEK -1,0 1,1 -19,3 -14,7
Resultat per aktie före full utspädning, SEK -0,15 kr -0,20 kr -1,13 kr -1,49 kr
         
När Mackmyra redovisar lagervärde av tillverkad whisky ingår, enligt gällande regler, förutom direkta tillverkningskostnader  
även fördelade avskrivningar i bland annat Gravitydestilleriet. När tillverkad whisky har sålts så har dessa avskrivningar   
tidigare varit inkluderade i beräkningen EBITDA. I den nya justerade beräkningen har dessa avskrivningar exkluderats i EBITDA.  
EBITDA enl den tidigare beräkningen fram till 2018, uppgick till        
EBITDA, MSEK,  0,0 0,2 -6,7 -6,8

 

2020 års fjärde kvartal blev Mackmyras tjugonde kvartal i rad med försäljningstillväxt. Tredje kvartalets  försäljningsökning fortsatte i början av oktober för att mattas mot slutet av månaden. November fortsatte svagt men under december tog försäljningen fart ordentligt igen.  Nettoomsättningen uppgick till 29,1 MSEK (28,4), en ökning med 3 % (4%). 

 • Flaskförsäljningen i det fjärde kvartalet minskade något till 18,5 MSEK (18,8). Den enskilt största orsaken är att bolaget under sista kvartalet 2018 levererade cirka 13 000 flaskor till en  Private Brand kund. Motsvarande försäljning upprepades inte under 2019.  
 • Försäljningen på våra prioriterade exportmarknader (Tyskland, Storbritannien och Frankrike) har nu nått samma nivå som till Systembolaget. Detta  ligger helt i linje med planen att minska beroendet av den svenska marknaden och att utveckla en europeisk hemmamarknad. Tillväxten för de prioriterade exportmarknaderna under fjärde kvartalet blev 25% (16%) och för helåret uppgår ökningen till 56% (6%). Till Systembolaget sålde vi i paritet med föregående år trots det förväntade volymtappet på Mack by Mackmyra när priset höjdes 1 mars. Prisökningen gjordes för att öka snittpris och marginal samtidigt som uttagen ur mognadslagret hålls nere till förmån för framtida exklusivare produkter med bättre marginal.  
 • Fat & Upplevelser växte i kvartalet med 8% (-9%) till 10,6 MSEK. Försäljningen av fat i Sverige visade, liksom provningar och upplevelser,  goda resultat under kvartalet som avslutades med en framgångsrik Ginfatskampanj.  
 • Mackmyras effektivitetsprogram har under 2019 medfört flera lyckade satsningar med syfte att stärka resultat och kassaflöde men året har också inneburit satsningar som hittills motverkat fullt genomslag i bolagets resultat och balansräkning.

Exempel på positiva resultateffekter utgörs av:

 • Ökad effektivisering i destilleriet där fler liter producerats till cirka 10% lägre kostnad.
 • Antalet buteljerade flaskor minskade med 50 000, samtidigt som uppbyggnaden av lager i både Tyskland och Storbritannien motverkar ambitionen att minska färdigvarulagren.
 • De totala försäljningskostnaderna växer proportionellt sett mindre trots att vi under 2019 lägger till egen försäljning och distribution i Storbritannien.
 • Restaurangverksamheten har minskat kostnader med 33% och är nu är på väg mot positiva resultat sedan den togs över i egen regi i mars 2019. 

Exempel på negativa resultateffekter utgörs av: 

 • Första hela året med egen försäljning och distribution i Storbritannien inklusive starten av webshopen är en uppbyggnad av en ny marknad. Det har ökat omsättning och försäljning kraftigt, men har också ökat kostnaderna. En fortsatt ökning av volymerna och försäljning via webshopen kommer ge den lönsamhet som eftersträvas. 
 • Under det fjärde kvartalet har Mackmyra fortsatt sina offensiva satsningar av försäljning och marknadsföring genom betydande aktiviteter inom sociala medier, mässor och event. Syftet har varit att få ett mera kraftfullt genomslag framför allt på de prioriterade export marknaderna och för den nya ginaffären, men det har också ökat kostnaderna.  
 • Kostnader med anledning av Konsumentverkets stämning har tärt på rörelseresultatet under kvartalet. Både med direkta legala kostnader, resursåtgång, samt att försäljningen blir lidande då kommunikationen med kunderna begränsas.

UTVECKLING I RESULTAT OCH KASSAFLÖDE

Det fjärde kvartalet 2019 innebar inte, för bolagets resultat som helhet, några stora avvikelser från föregående år. Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -3,2 MSEK (-2,8) och innebar en försämring med 0,4 MSEK. Bruttoresultatet uppgick till 14,8 MSEK (15,2). EBITDA uppgick till 1,7 MSEK (2,0) enligt vårt nya sätt att beräkna och rörelseresultatet uppgick till -0,4 MSEK (-0,2).   

Mackmyras ambition är att framöver fortsätta att stärka rörelseresultat och kassaflöde. Åtgärder som redan används är selektiva prishöjningar, flytta försäljning till kunder som ger bättre marginal, fortsätta sänka lager av färdiga produkter samt hålla god kontroll på kostnader.  

Kassaflödet efter investeringar uppgick för det fjärde kvartalet till -1,0 MSEK (1,1). Det försämrade kassaflödet är hänförligt till den accelererade destilleringen under kvartalet där vi destillerade ca 181.000 flaskor mot ca 63.000 under fjärde kvartalet 2018 och att bolagets leverantörsskulder minskade. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q4 

Mackmyra tog tillsammans med den klassiska portugisiska portvinsproducenten Quinta Do Vallado fram årets säsongsutgåva, en whisky som slutlagrats på ekfat mättade med portvin. Resultatet är en elegant whisky med lätt kryddighet och toner av solvarma frukter, tropiska bär, smörig päronkola och rostad ek. Vintersol finns tillgänglig i begränsad upplaga på Systembolaget från den 4 oktober 2019. 

I samband med Mackmyras 20-årsjubilum lanserades en kvartett, Mackmyra Classic Collection, med Mackmyras uppskattade klassiker i miniatyrformat. Miniatyrkollektionen beskriver med sina olika karaktärer det unika med Mackmyras whisky så som lagring på svenska ekfat och dess rökiga smak. Mackmyra Classic Collection gick att köpa via Systembolagets beställningssortiment från den 12 november. 

Mackmyra lanserade lagom till jul en ny utgåva i den exklusiva Momentserien, denna gång med rökiga toner och nyanser av tjära, rostad ek i kombination med russin, päronkola och vanilj. Utgåvan lanserades på Systembolaget i begränsad upplaga den 6 december 2019.  

Konsumentverket har tidigare stämt Mackmyra för användandet av sex bilder i sociala medier. Domen avkunnades den 17 oktober och innebär att Mackmyra blir förbjudna att använda bilderna på internet om domen vinner laga kraft, samt att ersätta motpartens rättegångskostnader. Mackmyra har överklagat domen och beviljades i januari prövningstillstånd till Patent- och marknadsöverdomstolen.

Mackmyra, startade försäljning av en svensk ekologisk vodka producerad av Lantmännen Reppe. Mackmyra, som har en lång historia tillsammans med Lantmännen tar hand om buteljering, distribution och försäljning. Lantmännen var delägare i Mackmyra under åren 2002 till 2017 och har med sitt tidiga engagemang betytt mycket för utvecklingen av svensk whisky. Lantmännens vetevodka lanserades den 4 december 2019 och finns tillgänglig i Systembolaget beställningssortimentet.

 

Bokslutskommuniké 2019 (PDF)
Q4 2019 200228 press (PDF)